Vụ Tổ chức cán bộ

Lãnh đạo Vụ Tổ chức cán bộ
Vụ trưởng Nguyễn Hữu Tuấn

ĐTCQ : .

Email : nguyenhuutuan@moha.gov.vn

Phó Vụ trưởng Phạm Đình Lộc

ĐTCQ : 62820318

Email : phamdinhloc@moha.gov.vn

Phó Vụ trưởng Phạm Hùng Thắng

ĐTCQ : .

Email : phamhungthang@moha.gov.vn

Phó Vụ trưởng Lê Đạt

ĐTCQ : 0913545826

Email : ledat@moha.gov.vn

Danh sách công chức
Chuyên viên chính Lê Trung Trường

ĐTCQ : 37957062

Email : letrungtruong@moha.gov.vn

Chuyên viên chính Trần Thị Vân Hương

ĐTCQ : 62826700

Email : tranthivanhuong@moha.gov.vn

Chuyên viên chính Vũ Thị Thu Thủy

ĐTCQ : 37957062

Email : vuthithuthuy@moha.gov.vn

Chuyên viên chính Tạ Thị Tuyết Nhung

ĐTCQ : 62826700

Email : tathituyetnhung@moha.gov.vn

Chuyên viên chính Khổng Mạnh Điệp

ĐTCQ : 37957062

Email : khongmanhdiep@moha.gov.vn

Chuyên viên chính Nguyễn Thị Phương Trang

ĐTCQ : 0966880111

Email : nguyenthiphuongtrang@moha.gov.vn

Chuyên viên chính Phùng Thị Thu Trang

ĐTCQ : 37957062

Email : Phungthithutrang@moha.gov.vn

Chuyên viên Vi Thị Thanh Hương

ĐTCQ : 37957062

Email : vithithanhhuong@moha.gov.vn

Cán sự Nguyễn Thu Trang

ĐTCQ : 01669156576

Email : nguyenthutrang@moha.gov.vn

Chuyên viên Trần Thúy Vân

ĐTCQ : 37957062

Email : tranthuyvan@moha.gov.vn