BỘ NỘI VỤ

MINISTRY OF HOME AFFAIRS OF THE SOCIALIST REPUBLIC OF VIETNAM

A- A+
Thay đổi tương phản

Tương phản

- +
Điện thoại
Nhắn tin
Gửi mail

STTHọ và tên/Tiêu đềChức danh/Phòng banThông tin
.1Vụ Công tác thanh niên
 • Tổng đài: 024.62820404 vucongtacthanhnien@moha.gov.vn
.1.1Lãnh đạo Vụ Công tác thanh niên
 • Đợn vị trực thuộc: Vụ Công tác thanh niên
.1.1.1Vụ Trưởng
 • Họ và tên: Hoàng Quốc Long
 • Chức danh: Vụ Trưởng
 • ĐTCQ: 02437957056
 • Email: hoangquoclong@moha.gov.vn
.1.1.2
 • Họ và tên: Lương Thị Hải Anh
 • Email: luongthihaianh@moha.gov.vn
.1.1.3
 • Họ và tên: Trần Xuân Hiền
 • Email: tranxuanhien@moha.gov.vn
.1.2Danh sách công chức
 • Đợn vị trực thuộc: Vụ Công tác thanh niên
.1.2.1
 • Họ và tên: Nguyễn Thị Kim Thu
 • Email: nguyenthikimthu@moha.gov.vn
.1.2.2
 • Họ và tên: Phan Thị Thanh Huyền
 • Email: phanthithanhhuyen@moha.gov.vn
.1.2.3Chuyên viên chính
 • Họ và tên: Vũ Hương Ngát
 • Chức danh: Chuyên viên chính
 • Email: vuhuongngat@moha.gov.vn
.1.2.4
 • Họ và tên: Đỗ Thị Minh Nguyệt
 • Email: dothiminhnguyet@moha.gov.vn
.1.2.5
 • Họ và tên: Triệu Thị Thanh Huyền
 • Email: trieuthithanhhuyen@moha.gov.vn
.1.2.6
 • Họ và tên: Hoàng Đức Hường
 • Email: hoangduchuong@moha.gov.vn
.1.2.7
 • Họ và tên: Trịnh Quang Tám
 • Email: trinhquangtam@moha.gov.vn
.1.2.8Chuyên viên
 • Họ và tên: Hoàng Quốc Việt
 • Chức danh: Chuyên viên
 • ĐTCQ: 0336197779
 • Email: hoangquocviet@moha.gov.vn
.1.2.9Chuyên viên
 • Họ và tên: Đỗ Thị Thủy
 • Chức danh: Chuyên viên
 • Email: dothithuy@moha.gov.vn
.1.2.10Chuyên viên chính
 • Họ và tên: Nguyễn Hiếu Thọ
 • Chức danh: Chuyên viên chính
 • Email: nguyenhieutho@moha.gov.vn
.1.2.11
 • Họ và tên: Lê Đỗ Anh
 • Email: ledoanh@moha.gov.vn