BỘ NỘI VỤ

MINISTRY OF HOME AFFAIRS OF THE SOCIALIST REPUBLIC OF VIETNAM

A- A+
Thay đổi tương phản

Tương phản

- +
Điện thoại
Nhắn tin
Gửi mail

STTHọ và tên/Tiêu đềChức danh/Phòng banThông tin
.1Thanh tra Bộ
 • Tổng đài: 024.62820404 thanhtrabo@moha.gov.vn
.1.1Lãnh đạo Thanh tra Bộ
 • Đợn vị trực thuộc: Thanh tra Bộ
.1.1.1Chánh Thanh tra
 • Họ và tên: Nguyễn Mạnh Khương
 • Chức danh: Chánh Thanh tra
 • ĐTCQ: 02437957078
 • Email: nguyenmanhkhuong@moha.gov.vn
.1.1.2Phó Chánh Thanh tra
 • Họ và tên: Chu Thị Hồng Tâm
 • Chức danh: Phó Chánh Thanh tra
 • ĐTCQ: 02437957083
 • Email: chuthihongtam@moha.gov.vn
.1.1.3Phó Chánh Thanh tra
 • Họ và tên: Trần Ngọc Huy
 • Chức danh: Phó Chánh Thanh tra
 • ĐTCQ: 02437957079
 • Email: tranngochuy@moha.gov.vn
.1.1.4Phó Chánh Thanh tra
 • Họ và tên: Nguyễn Xuân Đạt
 • Chức danh: Phó Chánh Thanh tra
 • Email: nguyenxuandat@moha.gov.vn
.1.2Phòng Thanh tra nội vụ khối Bộ, ngành Trung ương
 • Đợn vị trực thuộc: Thanh tra Bộ
.1.2.1Trưởng phòng
 • Họ và tên: Phạm Quốc Hưng
 • Chức danh: Trưởng phòng
 • ĐTCQ: 02437957440-0987439999
 • Email: phamquochung@moha.gov.vn
.1.2.2Phó Trưởng phòng
 • Họ và tên: Nguyễn Văn Long
 • Chức danh: Phó Trưởng phòng
 • ĐTCQ: 0934418567
 • Email: nguyenvanlong@moha.gov.vn
.1.2.3Thanh tra viên chính
 • Họ và tên: Đinh Hồng Diệp
 • Chức danh: Thanh tra viên chính
 • ĐTCQ: 0904654577
 • Email: dinhhongdiep@moha.gov.vn
.1.2.4Thanh tra viên
 • Họ và tên: Trần Văn Bính
 • Chức danh: Thanh tra viên
 • ĐTCQ: 0969075189
 • Email: tranvanbinh@moha.gov.vn
.1.2.5Thanh tra viên
 • Họ và tên: Cao Xuân Trường
 • Chức danh: Thanh tra viên
 • ĐTCQ: 0858055888
 • Email: caoxuantruong@moha.gov.vn
.1.2.6Chuyên viên
 • Họ và tên: Nguyễn Xuân Hương
 • Chức danh: Chuyên viên
 • ĐTCQ: 0932326655
 • Email: nguyenxuanhuong@moha.gov.vn
.1.3Phòng Thanh tra nội vụ khối địa phương
 • Đợn vị trực thuộc: Thanh tra Bộ
.1.3.1Trưởng phòng
 • Họ và tên: Nguyễn Đức Việt
 • Chức danh: Trưởng phòng
 • ĐTCQ: 62820372-0965988899
 • Email: nguyenducviet@moha.gov.vn
.1.3.2Phó Trưởng phòng
 • Họ và tên: Lê Thị Bích Ngọc
 • Chức danh: Phó Trưởng phòng
 • ĐTCQ: 0915688617
 • Email: lethibichngoc@moha.gov.vn
.1.3.3Thanh tra viên chính
 • Họ và tên: Phan Thị Hồng Nhung
 • Chức danh: Thanh tra viên chính
 • ĐTCQ: 02437957079-0942967989
 • Email: phanthihongnhung@moha.gov.vn
.1.3.4Thanh tra viên
 • Họ và tên: Hoàng Tiến Đức
 • Chức danh: Thanh tra viên
 • ĐTCQ: 02437957079-0983250411
 • Email: hoangtienduc@moha.gov.vn
.1.3.5Thanh tra viên
 • Họ và tên: Nguyễn Quang Hưng
 • Chức danh: Thanh tra viên
 • ĐTCQ: 0916368811
 • Email: nguyenquanghung@moha.gov.vn
.1.3.6Chuyên viên
 • Họ và tên: Nguyễn Tài Đức
 • Chức danh: Chuyên viên
 • ĐTCQ: 0774747477
 • Email: nguyentaiduc@moha.gov.vn
.1.4Phòng Tổng hợp
 • Đợn vị trực thuộc: Thanh tra Bộ
.1.4.1Trưởng phòng
 • Họ và tên: Hoàng Quốc Tráng
 • Chức danh: Trưởng phòng
 • ĐTCQ: 0986755116
 • Email: hoangquoctrang@moha.gov.vn
.1.4.2Phó Trưởng phòng
 • Họ và tên: Đặng Thanh Bình
 • Chức danh: Phó Trưởng phòng
 • ĐTCQ: 0988296886
 • Email: dangthanhbinh@moha.gov.vn
.1.4.3Thanh tra viên chính
 • Họ và tên: Tạ Quang Trung
 • Chức danh: Thanh tra viên chính
 • ĐTCQ: 0912075830
 • Email: taquangtrung@moha.gov.vn
.1.4.4Thanh tra viên chính
 • Họ và tên: Lê Thị Tuyết Nhung
 • Chức danh: Thanh tra viên chính
 • ĐTCQ: 0915904234
 • Email: lethituyetnhung@moha.gov.vn
.1.4.5Chuyên viên
 • Họ và tên: Chu Minh Phương
 • Chức danh: Chuyên viên
 • ĐTCQ: 0979406868
 • Email: chuminhphuong@moha.gov.vn
.1.4.6Chuyên viên
 • Họ và tên: Nguyễn Thu Thủy
 • Chức danh: Chuyên viên
 • ĐTCQ: 0769097669
 • Email: nguyenthuthuy@moha.gov.vn