Vụ Cải cách hành chính

Lãnh đạo Vụ Cải cách hành chính
Vụ trưởng Phạm Minh Hùng

ĐTCQ : 024.37957077-0902689797

Email : phamminhhung@moha.gov.vn

Phó Vụ trưởng Đỗ Quý Tiến

ĐTCQ : 024.37957074-0913010555

Email : doquytien@moha.gov.vn

Phó Vụ trưởng Ngô Quang Phát

ĐTCQ : 024.37957429-0942888088

Email : ngoquangphat@moha.gov.vn

Phó Vụ trưởng Hoàng Ngọc Anh

ĐTCQ : 024.62820421-0903409407

Email : hoangngocanh@moha.gov.vn

Danh sách công chức
Chuyên viên chính Nguyễn Thị Ngọc Anh

ĐTCQ : .0912416807

Email : nguyenthingocanh@moha.gov.vn

Chuyên viên chính Phạm Văn Sơn

ĐTCQ : .0915422648

Email : phamvanson@moha.gov.vn

Chuyên viên chính Nguyễn Ngọc Nguyên

ĐTCQ : 024.62820421-0904062646

Email : nguyenngocnguyen@moha.gov.vn

Chuyên viên chính Nguyễn Mạnh Cường

ĐTCQ : 024.37957074-0912521464

Email : nguyenmanhcuong@moha.gov.vn

Chuyên viên chính Bùi Văn Quyết

ĐTCQ : .0982610882

Email : buivanquyet@moha.gov.vn

Chuyên viên chính Phùng Doãn Hưng

ĐTCQ : .0982627828

Email : phungdoanhung@moha.gov.vn

Chuyên viên chính Nguyễn Thị Thu Hằng

ĐTCQ : .0766298876

Email : nguyenthithuhang@moha.gov.vn

Chuyên viên chính Tô Thị Linh

ĐTCQ : 0912111115

Email : tothilinh@moha.gov.vn

Chuyên viên Nguyễn Mạnh Tuyền

ĐTCQ : 0912849866

Email : nguyenmanhtuyen@moha.gov.vn

Chuyên viên Tô Ngọc Liên

ĐTCQ : 0912744646

Email : tongoclien@moha.gov.vn

Chuyên viên Nguyễn Thị Thúy

ĐTCQ : 0389350676

Email : nguyenthithuycchc@moha.gov.vn

Chuyên viên Lưu Hải Đăng

ĐTCQ : 0983761990

Email : luuhaidang@moha.gov.vn