Văn phòng Bộ

Lãnh đạo Văn phòng Bộ
Chánh Văn phòng Vũ Đăng Minh

ĐTCQ : 62820468-0903259566

Email : vudangminh@moha.gov.vn

Phó Chánh Văn phòng Trần Thị Thái

ĐTCQ : 0916594499

Email : tranthithai@moha.gov.vn

Phó Chánh Văn phòng - Thư ký Bộ trưởng Doãn Đức Hảo

ĐTCQ : 0913004983

Email : doanduchao@moha.gov.vn

Phòng Tổng hợp - Thư ký
Trưởng phòng Tạ Đức Hòa

ĐTCQ : 37957088-0983220159

Email : taduchoa@moha.gov.vn

Phó Trưởng phòng Nguyễn Thị Quỳnh Thu

ĐTCQ : 0983298420

Email : nguyenthiquynhthu@moha.gov.vn

Chuyên viên - Thư ký Thứ trưởng Triệu Văn Cường Vi Tiến Cường

ĐTCQ : 37957065-0919428866

Email : vitiencuong@moha.gov.vn

Chuyên viên chính - Thư ký Thứ trưởng Nguyễn Duy Thăng Diêm Đăng Quỳnh

ĐTCQ : 0973814885

Email : diemdangquynh@moha.gov.vn

Chuyên viên - Thư ký Thứ trưởng Trương Hải Long Nguyễn Thanh Hùng

ĐTCQ : 0965680521

Email : nguyenthanhhung@moha.gov.vn

Chuyên viên - Thư ký Thứ trưởng Vũ Chiến Thắng Nguyễn Công Toán

ĐTCQ : 0934530886

Email : nguyencongtoan@moha.gov.vn

Chuyên viên Trịnh Thị Trang

ĐTCQ : 0943825183

Email : trinhthitrang@moha.gov.vn

Chuyên viên Mai Thị Quỳnh Anh

ĐTCQ : 0963577836

Email : maithiquynhanh@moha.gov.vn

Chuyên viên Cao Đăng Thượng

ĐTCQ : 0915588860

Email : caodangthuong@moha.gov.vn

Phòng Kế toán - Tài vụ
Trưởng phòng Hoàng Trung Thành

ĐTCQ : 62820456

Email : hoangtrungthanh@moha.gov.vn

Phó Trưởng phòng Mai Thị Hương Lan

ĐTCQ : 62820456-0988424947

Email : maithihuonglan@moha.gov.vn

Thủ quỹ Phạm Thị Phương Lan

ĐTCQ : 62820456-0944217968

Email : phamthiphuonglan@moha.gov.vn

Chuyên viên Nguyên Thị Nguyệt Nga

ĐTCQ : .62820456-0916092333

Email : nguyenthinguyetnga@moha.gov.vn

Chuyên viên Đinh Tiến Dũng

ĐTCQ : 0982396488

Email : dinhtiendung@moha.gov.vn

Phòng Thi đua - Khen thưởng và Truyền thông
Trưởng phòng Đỗ Văn Phong

ĐTCQ : 0949380068

Email : dovanphong@moha.gov.vn

Phó Trưởng phòng Nguyễn Duy Chiến

ĐTCQ : 62826732- 0912021358

Email : nguyenduychien@moha.gov.vn

Chuyên viên Triệu Tú Anh

ĐTCQ : .0913630773

Email : trieutuanh@moha.gov.vn

Chuyên viên Bùi Thị Thu Hiền

ĐTCQ : 68280314-0917259696

Email : buithithuhien@moha.gov.vn

Chuyên viên Nguyễn Thị Liên

ĐTCQ : 0912658855

Email : phamngoclien@moha.gov.vn

Chuyên viên Nguyễn Thị Sự

ĐTCQ : 62820337-0983615604

Email : Chuyên viên nguyenthisu@moha.gov.vn

Chuyên viên Nguyễn Thị Mai Hương

ĐTCQ : 62820337-0904506980

Email : nguyenthimaihuong@moha.gov.vn

Phòng Văn thư - Lưu trữ và Kiểm soát thủ tục hành chính
Trưởng phòng Phạm Quang Tuyến

ĐTCQ : 37957042-0942973469

Email : phamquangtuyen@moha.gov.vn

Phó Trưởng phòng Lê Thị Thanh Mai

ĐTCQ : 62820406-0973116121

Email : lethithanhmai@moha.gov.vn

Phó Trưởng phòng Nguyễn T. Hồng Vĩnh

ĐTCQ : 62820406-0914673039

Email : nguyenthihongvinh@moha.gov.vn

Chuyên viên Nguyễn Thành Nam

ĐTCQ : 62820426-0974092888

Email : nguyenthanhnam@moha.gov.vn

Chuyên viên Tạ Thị Loan

ĐTCQ : 62820406-0973981459

Email : tathiloan@moha.gov.vn

Chuyên viên Nguyễn Thị Hảo

ĐTCQ : 62820406-0948613662

Email : Nguyenthihao@moha.gov.vn

Phòng Hành chính - Quản trị
Trưởng phòng Lê Thị Thu Hương

ĐTCQ : 62820426-01685598668

Email : lethithuhuong@moha.gov.vn

Phó Trưởng phòng Hoàng Thị Ngọc

ĐTCQ : 0984519586

Email : hoangthingoc@moha.gov.vn

Chuyên viên chính Nguyễn Thị Thúy

ĐTCQ : 37957041-0912088012

Email : nguyenthithuy@moha.gov.vn

Chuyên viên Nguyễn Văn Lâm

ĐTCQ : 37957041-0988053234

Email : nguyenvanlam@moha.gov.vn

Nhân viên Đinh Thị Thanh Thủy

ĐTCQ : 62820351-0969550316

Email :

Nhân viên Phạm Thị Thùy Hương

ĐTCQ : 62820351-0988865586

Email :

Nhân viên Phan Thị Minh Trang

ĐTCQ : 37957041-0975221806

Email :

Lễ Tân Nguyễn Thị Thu

ĐTCQ : 62820351-0972842076

Email :

Nhân viên phục vụ Nguyễn Thị Kim Châm

ĐTCQ : 62820351-0986115714

Email :

Lễ Tân Phạm Thị Tuyết Lan

ĐTCQ : 62820444-0963500898

Email :

Nhân viên phục vụ Đào Thị Tâm

ĐTCQ : 62820444-0915652356

Email : daothitam@moha.gov.vn

Chuyên viên Nguyễn Thị Xuyến

ĐTCQ : 37957041 -0968207565

Email : nguyenthixuyen@moha.gov.vn

NVKT Bùi Thế Hùng

ĐTCQ : 62695712-0903711468

Email : buithehung@moha.gov.vn

NVKT Trần Thanh Minh

ĐTCQ : 62695712-62695712

Email : tranthanhminh@moha.gov.vn

NVKT Vũ Văn Hoan

ĐTCQ : 62695712-0903366002

Email : vuvanhoan@moha.gov.vn

NVKT Vũ Đức Nhã

ĐTCQ : 62695712-0983610982

Email : vuducnha@moha.gov.vn

NVKT Nguyễn Văn Tiến

ĐTCQ : 37957046-0986119450

Email : nguyenvantien@moha.gov.vn

NVKT Bùi Ánh Dương

ĐTCQ : 62820309-0976804835

Email : buianhduong@moha.gov.vn

NVKT Ngô Thế Hùng

ĐTCQ : 62826732-0904435577

Email : ngothehung@moha.gov.vn

NVKT Trần Ngọc Thanh

ĐTCQ : 1081-0946690508

Email : tranngocthanh@moha.gov.vn

Phòng Bảo vệ
Trưởng phòng Trần Công Đô

ĐTCQ : 62820405

Email :

Phó Trưởng phòng Đào Mạnh Hà

ĐTCQ : 62820405

Email :

Nhân viên Mai Xuân Trường

ĐTCQ : 62820405

Email :

Nhân viên Nguyễn Danh Chiến

ĐTCQ : 62820405

Email :

Nhân viên Đặng Nhật Linh

ĐTCQ : 62820405

Email :

Nhân viên Nguyễn Văn Trường

ĐTCQ : 62820405

Email :

Nhân viên Hà Mạnh Linh

ĐTCQ : 62820405

Email : .

Nhân viên Hàn Đình Hiếu

ĐTCQ : 62820405

Email : .

Nhân viên Nguyễn Anh Tuấn

ĐTCQ : 62820405

Email : .

Nhân viên Đinh Tiến Hưng

ĐTCQ : 62820405

Email : .

Nhân viên Lê Văn Đô

ĐTCQ : 62820405

Email : .

Nhân viên Nguyễn Cảnh Toàn

ĐTCQ : 62820405

Email : .

Nhân viên Hà Công Thắng

ĐTCQ : 62820405

Email : .

Nhân viên Đàm Văn Trường

ĐTCQ : 62820405

Email : .

Nhân viên Chu Mạnh Hưng

ĐTCQ : 62820405

Email : .

Nhân viên Nguyễn Giao Linh

ĐTCQ : 62820405

Email : .

Nhân viên Phạm Bình An

ĐTCQ : 62820405

Email : .

Nhân viên Phan Trọng Nghĩa

ĐTCQ : 62820405

Email : .

Nhân viên Nguyễn Hữu Hưng

ĐTCQ : 62820405

Email : .

Đội xe
Đội trưởng Nguyễn Văn Cần

ĐTCQ : 37957043

Email :

Lái xe Nguyễn Văn Thức

ĐTCQ : 37957043

Email :

Lái xe Nguyễn Trần Tân

ĐTCQ : 37957043

Email :

Lái xe Nguyễn Chí Tỵ

ĐTCQ : 37957043

Email :

Lái xe Ngô Bá Nghi

ĐTCQ : 37957043

Email :

Lái xe Nguyễn Văn Vinh

ĐTCQ : 37957043

Email :

Lái xe Vũ Hồng Thanh

ĐTCQ : 37957043

Email :

Lái xe Trần Xuân Tình

ĐTCQ : 37957043

Email :

Lái xe Trần Đình Quý

ĐTCQ : 37957043

Email :

Lái xe Vũ Đình Sản

ĐTCQ : 37957043

Email :

Lái xe Trần Mạnh Linh

ĐTCQ : 37957043

Email :

Lái xe Lã Văn Ngọc

ĐTCQ : 37957043

Email :

Lái xe Nguyễn Hồng Minh

ĐTCQ : 1161

Email :

Lái xe Tô Văn Tân

ĐTCQ : 37957043

Email :

Phó đội trưởng Phạm Như Quỳnh

ĐTCQ : 0945698285

Email : phamnhuquynh@moha.gov.vn