BỘ NỘI VỤ

MINISTRY OF HOME AFFAIRS OF THE SOCIALIST REPUBLIC OF VIETNAM

- Báo cáo số 4088/BC-BNV ngày 15/07/2024 của Bộ Nội vụ sơ kết công tác 6 tháng đầu năm và triển khai nhiệm vụ công tác 6 tháng cuối năm 2024 của ngành Nội vụ - Thông báo số 4087/TB-BNV ngày 15/7/2024 của Bộ Nội vụ kết luận của Bộ trưởng tại Hội nghị của Bộ Nội vụ với các địa phương sơ kết công tác 6 tháng đầu năm, triển khai nhiệm vụ công tác 6 tháng cuối năm 2024 của ngành Nội vụ - Thông báo số 3954/TB-HĐTC ngày 09/7/2024 của Hội đồng sát hạch, tuyển chọn về việc triệu tập công chức, viên chức tham dự tổ chức sát hạch, tuyển chọn cán bộ Đề án "Đào tạo, bồi dưỡng tạo nguồn cán bộ lãnh đạo trẻ các cấp của Bộ Nội vụ.." năm 2024. - Thông tư số 07/2024/TT-BNV ngày 05/07/2024 của Bộ trưởng Bộ Nội vụ hướng dẫn mức lương cơ sở đối với các đối tượng hưởng lương, phụ cấp trong các cơ quan, tổ chức, ĐVSNCL của Đảng, Nhà nước, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, tổ chức chính - xã hội và hội - Thông tư số 8/2024/TT-BNV ngày 05/07/2024 của Bộ trưởng Bộ Nội vụ hướng dẫn thực hiện điều chỉnh mức trợ cấp hằng tháng đối với cán bộ xã, phường, thị trấn già yếu đã nghỉ việc - Thông tư số 05/2024/TT-BNV ngày 27/06/2024 của Bộ trưởng Bộ Nội vụ quy định tiêu chuẩn, điều kiện xét thăng hạng lên hạng II và lên hạng III đối với VCHC, VCVT, VCLT; xếp lương đối với người được tuyển dụng, tiếp nhận vào viên chức
A- A+
Thay đổi tương phản

Tương phản

- +
Điện thoại
Nhắn tin
Gửi mail

STTHọ và tên/Tiêu đềChức danh/Phòng banThông tin
.1Văn phòng Bộ
 • Tổng đài: 024.62820404 vanphongbo@moha.gov.vn
.1.1Lãnh đạo Văn phòng Bộ
 • Đợn vị trực thuộc: Văn phòng Bộ
.1.1.1Chánh Văn phòng
 • Họ và tên: Vũ Đăng Minh
 • Chức danh: Chánh Văn phòng
 • ĐTCQ: 62820468
 • Email: vudangminh@moha.gov.vn
.1.1.2Phó Chánh Văn phòng
 • Họ và tên: Trần Thị Thái
 • Chức danh: Phó Chánh Văn phòng
 • Email: tranthithai@moha.gov.vn
.1.1.3Phó Chánh Văn phòng - Thư ký Bộ trưởng
 • Họ và tên: Doãn Đức Hảo
 • Chức danh: Phó Chánh Văn phòng - Thư ký Bộ trưởng
 • Email: doanduchao@moha.gov.vn
.1.2Phòng Tổng hợp - Thư ký
 • Đợn vị trực thuộc: Văn phòng Bộ
.1.2.1Trưởng phòng
 • Họ và tên: Tạ Đức Hòa
 • Chức danh: Trưởng phòng
 • ĐTCQ: 37957088-0983220159
 • Email: taduchoa@moha.gov.vn
.1.2.2Phó Trưởng phòng
 • Họ và tên: Nguyễn Thị Quỳnh Thu
 • Chức danh: Phó Trưởng phòng
 • ĐTCQ: 0983298420
 • Email: nguyenthiquynhthu@moha.gov.vn
.1.2.3Chuyên viên - Thư ký Thứ trưởng Triệu Văn Cường
 • Họ và tên: Vi Tiến Cường
 • Chức danh: Chuyên viên - Thư ký Thứ trưởng Triệu Văn Cường
 • ĐTCQ: 37957065-0919428866
 • Email: vitiencuong@moha.gov.vn
.1.2.4Chuyên viên chính - Thư ký Thứ trưởng Nguyễn Duy Thăng
 • Họ và tên: Diêm Đăng Quỳnh
 • Chức danh: Chuyên viên chính - Thư ký Thứ trưởng Nguyễn Duy Thăng
 • ĐTCQ: 0973814885
 • Email: diemdangquynh@moha.gov.vn
.1.2.5Chuyên viên - Thư ký Thứ trưởng Vũ Chiến Thắng
 • Họ và tên: Nguyễn Công Toán
 • Chức danh: Chuyên viên - Thư ký Thứ trưởng Vũ Chiến Thắng
 • ĐTCQ: 0934530886
 • Email: nguyencongtoan@moha.gov.vn
.1.2.6Chuyên viên
 • Họ và tên: Trịnh Thị Trang
 • Chức danh: Chuyên viên
 • ĐTCQ: 0943825183
 • Email: trinhthitrang@moha.gov.vn
.1.2.7Chuyên viên
 • Họ và tên: Mai Thị Quỳnh Anh
 • Chức danh: Chuyên viên
 • ĐTCQ: 0963577836
 • Email: maithiquynhanh@moha.gov.vn
.1.2.8Chuyên viên
 • Họ và tên: Cao Đăng Thượng
 • Chức danh: Chuyên viên
 • ĐTCQ: 0915588860
 • Email: caodangthuong@moha.gov.vn
.1.3Phòng Kế toán - Tài vụ
 • Đợn vị trực thuộc: Văn phòng Bộ
.1.3.1Phó Trưởng phòng Phụ trách kế toán
 • Họ và tên: Hoàng Thị Ngọc
 • Chức danh: Phó Trưởng phòng Phụ trách kế toán
 • ĐTCQ: 62820456
 • Email: hoangthingoc@moha.gov.vn
.1.3.2Phó Trưởng phòng
 • Họ và tên: Mai Thị Hương Lan
 • Chức danh: Phó Trưởng phòng
 • ĐTCQ: 62820456-0988424947
 • Email: maithihuonglan@moha.gov.vn
.1.3.3Thủ quỹ
 • Họ và tên: Phạm Thị Phương Lan
 • Chức danh: Thủ quỹ
 • ĐTCQ: 62820456-0944217968
 • Email: phamthiphuonglan@moha.gov.vn
.1.3.4Chuyên viên
 • Họ và tên: Nguyên Thị Nguyệt Nga
 • Chức danh: Chuyên viên
 • ĐTCQ: .62820456-0916092333
 • Email: nguyenthinguyetnga@moha.gov.vn
.1.3.5Chuyên viên
 • Họ và tên: Đinh Tiến Dũng
 • Chức danh: Chuyên viên
 • ĐTCQ: 0982396488
 • Email: dinhtiendung@moha.gov.vn
.1.4Phòng Thi đua - Khen thưởng và Truyền thông
 • Đợn vị trực thuộc: Văn phòng Bộ
.1.4.1Trưởng phòng
 • Họ và tên: Đỗ Văn Phong
 • Chức danh: Trưởng phòng
 • ĐTCQ: 0949380068
 • Email: dovanphong@moha.gov.vn
.1.4.2Phó Trưởng phòng
 • Họ và tên: Nguyễn Duy Chiến
 • Chức danh: Phó Trưởng phòng
 • ĐTCQ: 62826732- 0912021358
 • Email: nguyenduychien@moha.gov.vn
.1.4.3Chuyên viên
 • Họ và tên: Triệu Tú Anh
 • Chức danh: Chuyên viên
 • ĐTCQ: .0913630773
 • Email: trieutuanh@moha.gov.vn
.1.4.4Chuyên viên
 • Họ và tên: Bùi Thị Thu Hiền
 • Chức danh: Chuyên viên
 • ĐTCQ: 68280314-0917259696
 • Email: buithithuhien@moha.gov.vn
.1.4.5Chuyên viên
 • Họ và tên: Nguyễn Thị Liên
 • Chức danh: Chuyên viên
 • ĐTCQ: 0912658855
 • Email: phamngoclien@moha.gov.vn
.1.4.6Chuyên viên
 • Họ và tên: Nguyễn Thị Sự
 • Chức danh: Chuyên viên
 • ĐTCQ: 62820337-0983615604
 • Email: Chuyên viên nguyenthisu@moha.gov.vn
.1.4.7Chuyên viên
 • Họ và tên: Nguyễn Thị Mai Hương
 • Chức danh: Chuyên viên
 • ĐTCQ: 62820337-0904506980
 • Email: nguyenthimaihuong@moha.gov.vn
.1.5Phòng Văn thư - Lưu trữ và Kiểm soát thủ tục hành chính
 • Đợn vị trực thuộc: Văn phòng Bộ
.1.5.1Trưởng phòng
 • Họ và tên: Phạm Quang Tuyến
 • Chức danh: Trưởng phòng
 • ĐTCQ: 37957042-0942973469
 • Email: phamquangtuyen@moha.gov.vn
.1.5.2Phó Trưởng phòng
 • Họ và tên: Lê Thị Thanh Mai
 • Chức danh: Phó Trưởng phòng
 • ĐTCQ: 62820406-0973116121
 • Email: lethithanhmai@moha.gov.vn
.1.5.3Phó Trưởng phòng
 • Họ và tên: Nguyễn T. Hồng Vĩnh
 • Chức danh: Phó Trưởng phòng
 • ĐTCQ: 62820406-0914673039
 • Email: nguyenthihongvinh@moha.gov.vn
.1.5.4Chuyên viên
 • Họ và tên: Nguyễn Thành Nam
 • Chức danh: Chuyên viên
 • ĐTCQ: 62820426-0974092888
 • Email: nguyenthanhnam@moha.gov.vn
.1.5.5Chuyên viên
 • Họ và tên: Tạ Thị Loan
 • Chức danh: Chuyên viên
 • ĐTCQ: 62820406-0973981459
 • Email: tathiloan@moha.gov.vn
.1.5.6Chuyên viên
 • Họ và tên: Nguyễn Thị Hảo
 • Chức danh: Chuyên viên
 • ĐTCQ: 62820406-0948613662
 • Email: Nguyenthihao@moha.gov.vn
.1.6Phòng Hành chính - Quản trị
 • Đợn vị trực thuộc: Văn phòng Bộ
.1.6.1Trưởng phòng
 • Họ và tên: Lê Thị Thu Hương
 • Chức danh: Trưởng phòng
 • ĐTCQ: 62820426-01685598668
 • Email: lethithuhuong@moha.gov.vn
.1.6.2Phó Trưởng phòng
 • Họ và tên: Hoàng Thị Ngọc
 • Chức danh: Phó Trưởng phòng
 • ĐTCQ: 0984519586
 • Email: hoangthingoc@moha.gov.vn
.1.6.3Chuyên viên chính
 • Họ và tên: Nguyễn Thị Thúy
 • Chức danh: Chuyên viên chính
 • ĐTCQ: 37957041-0912088012
 • Email: nguyenthithuy@moha.gov.vn
.1.6.4Chuyên viên
 • Họ và tên: Nguyễn Văn Lâm
 • Chức danh: Chuyên viên
 • ĐTCQ: 37957041-0988053234
 • Email: nguyenvanlam@moha.gov.vn
.1.6.5Nhân viên
 • Họ và tên: Đinh Thị Thanh Thủy
 • Chức danh: Nhân viên
 • ĐTCQ: 62820351-0969550316
.1.6.6Nhân viên
 • Họ và tên: Phạm Thị Thùy Hương
 • Chức danh: Nhân viên
 • ĐTCQ: 62820351-0988865586
.1.6.7Nhân viên
 • Họ và tên: Phan Thị Minh Trang
 • Chức danh: Nhân viên
 • ĐTCQ: 37957041-0975221806
.1.6.8Lễ Tân
 • Họ và tên: Nguyễn Thị Thu
 • Chức danh: Lễ Tân
 • ĐTCQ: 62820351-0972842076
.1.6.9Nhân viên phục vụ
 • Họ và tên: Nguyễn Thị Kim Châm
 • Chức danh: Nhân viên phục vụ
 • ĐTCQ: 62820351-0986115714
.1.6.10Lễ Tân
 • Họ và tên: Phạm Thị Tuyết Lan
 • Chức danh: Lễ Tân
 • ĐTCQ: 62820444-0963500898
.1.6.11Nhân viên phục vụ
 • Họ và tên: Đào Thị Tâm
 • Chức danh: Nhân viên phục vụ
 • ĐTCQ: 62820444-0915652356
 • Email: daothitam@moha.gov.vn
.1.6.12Chuyên viên
 • Họ và tên: Nguyễn Thị Xuyến
 • Chức danh: Chuyên viên
 • ĐTCQ: 37957041 -0968207565
 • Email: nguyenthixuyen@moha.gov.vn
.1.6.13NVKT
 • Họ và tên: Bùi Thế Hùng
 • Chức danh: NVKT
 • ĐTCQ: 62695712-0903711468
 • Email: buithehung@moha.gov.vn
.1.6.14NVKT
 • Họ và tên: Trần Thanh Minh
 • Chức danh: NVKT
 • ĐTCQ: 62695712-62695712
 • Email: tranthanhminh@moha.gov.vn
.1.6.15NVKT
 • Họ và tên: Vũ Văn Hoan
 • Chức danh: NVKT
 • ĐTCQ: 62695712-0903366002
 • Email: vuvanhoan@moha.gov.vn
.1.6.16NVKT
 • Họ và tên: Vũ Đức Nhã
 • Chức danh: NVKT
 • ĐTCQ: 62695712-0983610982
 • Email: vuducnha@moha.gov.vn
.1.6.17NVKT
 • Họ và tên: Nguyễn Văn Tiến
 • Chức danh: NVKT
 • ĐTCQ: 37957046-0986119450
 • Email: nguyenvantien@moha.gov.vn
.1.6.18NVKT
 • Họ và tên: Bùi Ánh Dương
 • Chức danh: NVKT
 • ĐTCQ: 62820309-0976804835
 • Email: buianhduong@moha.gov.vn
.1.6.19NVKT
 • Họ và tên: Ngô Thế Hùng
 • Chức danh: NVKT
 • ĐTCQ: 62826732-0904435577
 • Email: ngothehung@moha.gov.vn
.1.6.20NVKT
 • Họ và tên: Trần Ngọc Thanh
 • Chức danh: NVKT
 • ĐTCQ: 1081-0946690508
 • Email: tranngocthanh@moha.gov.vn
.1.7Phòng Bảo vệ
 • Đợn vị trực thuộc: Văn phòng Bộ
.1.7.1Trưởng phòng
 • Họ và tên: Trần Công Đô
 • Chức danh: Trưởng phòng
 • ĐTCQ: 62820405
.1.7.2Phó Trưởng phòng
 • Họ và tên: Đào Mạnh Hà
 • Chức danh: Phó Trưởng phòng
 • ĐTCQ: 62820405
.1.7.3Nhân viên
 • Họ và tên: Mai Xuân Trường
 • Chức danh: Nhân viên
 • ĐTCQ: 62820405
.1.7.4Nhân viên
 • Họ và tên: Nguyễn Danh Chiến
 • Chức danh: Nhân viên
 • ĐTCQ: 62820405
.1.7.5Nhân viên
 • Họ và tên: Đặng Nhật Linh
 • Chức danh: Nhân viên
 • ĐTCQ: 62820405
.1.7.6Nhân viên
 • Họ và tên: Nguyễn Văn Trường
 • Chức danh: Nhân viên
 • ĐTCQ: 62820405
.1.7.7Nhân viên
 • Họ và tên: Hà Mạnh Linh
 • Chức danh: Nhân viên
 • ĐTCQ: 62820405
 • Email: .
.1.7.8Nhân viên
 • Họ và tên: Hàn Đình Hiếu
 • Chức danh: Nhân viên
 • ĐTCQ: 62820405
 • Email: .
.1.7.9Nhân viên
 • Họ và tên: Nguyễn Anh Tuấn
 • Chức danh: Nhân viên
 • ĐTCQ: 62820405
 • Email: .
.1.7.10Nhân viên
 • Họ và tên: Đinh Tiến Hưng
 • Chức danh: Nhân viên
 • ĐTCQ: 62820405
 • Email: .
.1.7.11Nhân viên
 • Họ và tên: Lê Văn Đô
 • Chức danh: Nhân viên
 • ĐTCQ: 62820405
 • Email: .
.1.7.12Nhân viên
 • Họ và tên: Nguyễn Cảnh Toàn
 • Chức danh: Nhân viên
 • ĐTCQ: 62820405
 • Email: .
.1.7.13Nhân viên
 • Họ và tên: Hà Công Thắng
 • Chức danh: Nhân viên
 • ĐTCQ: 62820405
 • Email: .
.1.7.14Nhân viên
 • Họ và tên: Đàm Văn Trường
 • Chức danh: Nhân viên
 • ĐTCQ: 62820405
 • Email: .
.1.7.15Nhân viên
 • Họ và tên: Chu Mạnh Hưng
 • Chức danh: Nhân viên
 • ĐTCQ: 62820405
 • Email: .
.1.7.16Nhân viên
 • Họ và tên: Nguyễn Giao Linh
 • Chức danh: Nhân viên
 • ĐTCQ: 62820405
 • Email: .
.1.7.17Nhân viên
 • Họ và tên: Phạm Bình An
 • Chức danh: Nhân viên
 • ĐTCQ: 62820405
 • Email: .
.1.7.18Nhân viên
 • Họ và tên: Phan Trọng Nghĩa
 • Chức danh: Nhân viên
 • ĐTCQ: 62820405
 • Email: .
.1.7.19Nhân viên
 • Họ và tên: Nguyễn Hữu Hưng
 • Chức danh: Nhân viên
 • ĐTCQ: 62820405
 • Email: .
.1.8Đội xe
 • Đợn vị trực thuộc: Văn phòng Bộ
.1.8.1Lái xe
 • Họ và tên: Nguyễn Văn Thức
 • Chức danh: Lái xe
 • ĐTCQ: 37957043
.1.8.2Lái xe
 • Họ và tên: Nguyễn Trần Tân
 • Chức danh: Lái xe
 • ĐTCQ: 37957043
.1.8.3Lái xe
 • Họ và tên: Nguyễn Chí Tỵ
 • Chức danh: Lái xe
 • ĐTCQ: 37957043
.1.8.4Lái xe
 • Họ và tên: Ngô Bá Nghi
 • Chức danh: Lái xe
 • ĐTCQ: 37957043
.1.8.5Lái xe
 • Họ và tên: Nguyễn Văn Vinh
 • Chức danh: Lái xe
 • ĐTCQ: 37957043
.1.8.6Lái xe
 • Họ và tên: Vũ Hồng Thanh
 • Chức danh: Lái xe
 • ĐTCQ: 37957043
.1.8.7Lái xe
 • Họ và tên: Trần Xuân Tình
 • Chức danh: Lái xe
 • ĐTCQ: 37957043
.1.8.8Lái xe
 • Họ và tên: Trần Đình Quý
 • Chức danh: Lái xe
 • ĐTCQ: 37957043
.1.8.9Lái xe
 • Họ và tên: Vũ Đình Sản
 • Chức danh: Lái xe
 • ĐTCQ: 37957043
.1.8.10Lái xe
 • Họ và tên: Trần Mạnh Linh
 • Chức danh: Lái xe
 • ĐTCQ: 37957043
.1.8.11Lái xe
 • Họ và tên: Lã Văn Ngọc
 • Chức danh: Lái xe
 • ĐTCQ: 37957043
.1.8.12Lái xe
 • Họ và tên: Nguyễn Hồng Minh
 • Chức danh: Lái xe
 • ĐTCQ: 1161
.1.8.13Lái xe
 • Họ và tên: Tô Văn Tân
 • Chức danh: Lái xe
 • ĐTCQ: 37957043
.1.8.14Phó đội trưởng
 • Họ và tên: Phạm Như Quỳnh
 • Chức danh: Phó đội trưởng
 • ĐTCQ: 0945698285
 • Email: phamnhuquynh@moha.gov.vn