BỘ NỘI VỤ

MINISTRY OF HOME AFFAIRS OF THE SOCIALIST REPUBLIC OF VIETNAM

A- A+
Thay đổi tương phản

Tương phản

- +
Điện thoại
Nhắn tin
Gửi mail


Tập huấn kỹ năng giao tiếp và xây dựng văn hóa công sở đáp ứng yêu cầu hội nhập quốc tế

21/12/2022 15:31

Sáng ngày 21/12, tại tỉnh Hải Dương, Bộ Nội vụ tổ chức Lớp tập huấn kỹ năng giao tiếp và xây dựng văn hóa công sở đáp ứng yêu cầu hội nhập quốc tế.

Thứ trưởng Bộ Nội vụ Triệu Văn Cường khai mạc Lớp tập huấn.

Dự Lớp tập huấn có PGS. TS. Vũ Thị Phụng, Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn; PGS. TS. Nguyễn Văn Hậu, Chánh Văn phòng Học viện Hành chính Quốc gia; lãnh đạo Sở Nội vụ tỉnh Hải Dương; gần 50 đại biểu là lãnh đạo, công chức, viên chức các đơn vị thuộc, trực thuộc Bộ và công chức Sở Nội vụ tỉnh Hải Dương.

Thứ trưởng Bộ Nội vụ Triệu Văn Cường phát biểu khai mạc Lớp tập huấn

Phát biểu khai mạc Lớp tập huấn, Thứ trưởng Bộ Nội vụ Triệu Văn Cường nhấn mạnh, Nghị quyết số 26-NQ/TW ngày 19/5/2018 của Hội nghị lần thứ 7, Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII về tập trung xây dựng đội ngũ cán bộ các cấp, nhất là cấp chiến lược đã nêu rõ: Cán bộ có khả năng làm việc trong môi trường quốc tế là yêu cầu bắt buộc đối với đội ngũ cán bộ các cấp đến năm 2030. Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng đã khẳng định: “Chủ động và tích cực hội nhập quốc tế, giải quyết tốt mối quan hệ giữa độc lập, tự chủ và hội nhập quốc tế; thúc đẩy hội nhập quốc tế toàn diện, sâu rộng, linh hoạt, hiệu quả vì lợi ích quốc gia - dân tộc”. Sau một thời gian thích ứng và phát triển, đến nay hội nhập quốc tế đã chuyển sang giai đoạn cao hơn, thực chất hơn, từ chỗ “tham dự” sang “chủ động tham gia, tích cực đóng góp, xây dựng, định hình các thể chế đa phương”. Các đóng góp của Việt Nam được cộng đồng quốc tế đánh giá cao, góp phần nâng cao hình ảnh, uy tín và vị thế quốc tế của Việt Nam trên trường quốc tế. Trong bối cảnh quốc tế, trong nước có nhiều biến động, nhất là tình hình thế giới, khu vực có nhiều diễn biến phức tạp khó lường đòi hỏi chúng ta phải nghiên cứu kỹ, trao đổi, thảo luận thẳng thắn, cụ thể để tìm ra các phương pháp, hướng đi, cách làm mới hiệu quả hơn, đáp ứng các yêu cầu nhiệm vụ trước mắt, cũng như trung hạn và dài hạn.

Vì vậy, Bộ Nội vụ tổ chức Lớp tập huấn về kỹ năng giao tiếp và xây dựng văn hóa công sở đáp ứng yêu cầu hội nhập quốc tế cho cán bộ, công chức, viên chức của Bộ nhằm mục đích rèn luyện và bồi dưỡng phong cách chuyên nghiệp trong môi trường quốc tế; đồng thời, nâng cao chất lượng hoạt động của bộ máy nhà nước, góp phần xây dựng Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa Việt Nam trong sạch, vững mạnh, hoạt động hiệu lực, hiệu quả.

Thứ trưởng Triệu Văn Cường đề nghị các đại biểu tham gia Lớp tập huấn nâng cao tinh thần trách nhiệm, nghiêm túc, tiếp thu và trao đổi những kinh nghiệm thực tiễn.

PGS. TS. Nguyễn Văn Hậu, Chánh Văn phòng Học viện Hành chính Quốc gia báo cáo tại Lớp tập huấn

PGS. TS. Vũ Thị Phụng, Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn báo cáo tại Lớp tập huấn

Theo Chương trình Lớp tập huấn, các đại biểu được nghe PGS. TS. Nguyễn Văn Hậu, Chánh Văn phòng Học viện Hành chính Quốc gia; PGS. TS. Vũ Thị Phụng, Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn báo cáo các chuyên đề: Chuyên đề 1. Giao tiếp, văn hóa công vụ và xây dựng hình ảnh tổ chức; Chuyên đề 2. Kỹ năng giao tiếp, ứng xử trong môi trường đa văn hóa.

Quang cảnh Lớp tập huấn

 

Anh Cao - Mạnh Quân

Tìm kiếm