BỘ NỘI VỤ

MINISTRY OF HOME AFFAIRS OF THE SOCIALIST REPUBLIC OF VIETNAM

A- A+
Thay đổi tương phản

Tương phản

- +
Điện thoại
Nhắn tin
Gửi mail


Đà Nẵng: Sắp xếp, tổ chức lại 49 đơn vị sự nghiệp công lập

02/05/2018 16:13

Theo kế hoạch sắp xếp, đổi mới đơn vị sự nghiệp công lập của UBND thành phố, trong năm 2018, thành phố sẽ sắp xếp, tổ chức lại, chuyển đổi 49 đơn vị sự nghiệp công lập…

Phó Chủ tịch UBND thành phố Trần Văn Miên phát biểu chỉ đạo tại hội nghị

Chiều 24-4, Sở Nội vụ tổ chức hội nghị triển khai sắp xếp, đổi mới đơn vị sự nghiệp công lập thuộc UBND thành phố Đà Nẵng quản lý nhằm thực hiện Nghị quyết số 08/NQ-CP của Chính phủ và Chương trình hành động số 17-CTr/TU của Thành ủy thực hiện Nghị quyết số 19-NQ/TW của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII.

Phát biểu tại hội nghị, Giám đốc Sở Nội vụ Võ Ngọc Đồng cho biết, trong 20 năm xây dựng và phát triển, quy mô đô thị Đà Nẵng ngày càng mở rộng, dân số tăng nhanh, nhu cầu an sinh xã hội ngày càng lớn đặt ra cho công tác quản lý của thành phố hàng loạt yêu cầu, sức ép, đặc biệt là yêu cầu quản lý, cung ứng dịch vụ về hạ tầng đô thị và xã hội.

Do đó, mạng lưới đơn vị sự nghiệp công lập thuộc UBND thành phố không ngừng được mở rộng, phát triển cả về tổ chức, số lượng và nguồn lực để đáp ứng yêu cầu thực tiễn đặt ra.

Theo đó, năm 1997, Đà Nẵng có 285 đơn vị sự nghiệp công lập với 9.353 lao động. Đến năm 2017, thành phố có 409 đơn vị sự nghiệp công lập với 22.065 lao động, trong đó, ngành giáo dục chiếm 61%, cơ sở y tế 9%, văn hóa và thể thao 7,6%...

Ông Võ Ngọc Đồng nhận định, nhìn chung, bộ máy sự nghiệp công lập hiện nay vẫn lớn, cồng kềnh. Tổ chức bên trong các đơn vị sự nghiệp công lập vẫn tăng lên; đặc biệt, đối với các đơn vị được giao quyền tự chủ nhưng không có cơ chế kiểm soát hiệu quả khi phân cấp, phân quyền.

Trước thực tế đó, UBND thành phố đã xây dựng kế hoạch sắp xếp, đổi mới đơn vị sự nghiệp công lập của UBND thành phố đến năm 2030 với 3 giai đoạn: giai đoạn 2018-2021 sẽ triển khai đề án “Sắp xếp, đổi mới tổ chức, hoạt động các đơn vị sự nghiệp công lập thuộc UBND thành phố quản lý giai đoạn 2018-2021”.

Theo phương án của đề án, sẽ sắp xếp, tổ chức lại, chuyển đổi 49 đơn vị sự nghiệp công lập trong năm 2018; tổ chức lại cơ cấu bên trong, cơ cấu lao động, cấp phó đơn vị sự nghiệp công lập.

Cùng với đó là đổi mới tổ chức, hoạt động của các đơn vị sự nghiệp công lập thông qua 4 giải pháp: quản lý biên chế và nâng cao chất lượng nguồn nhân lực, hoàn thiện cơ chế tài chính và thúc đẩy xã hội hóa dịch vụ sự nghiệp công, nâng cao năng lực quản trị của đơn vị sự nghiệp công lập, nâng cao năng lực, hiệu quả quản lý Nhà nước.

Kết quả cụ thể mà đề án hướng đến là từ nay đến năm 2021, thực hiện chủ trương tinh giản bộ máy, biên chế nhà nước, phấn đấu giảm 28 đơn vị sự nghiệp công lập; trong đó giảm do sáp nhập, hợp nhất, giải thể là 23 đơn vị, chuyển đổi sang hình thức công ty cổ phần là 5 đơn vị.

Theo lộ trình đến năm 2021, giảm ít nhất 2.000 số lượng người làm việc trong các đơn vị sự nghiệp công lập thông qua việc tăng tự chủ, chuyển nguồn chi thường xuyên từ ngân sách Nhà nước bao cấp sang nguồn thu dịch vụ của các đơn vị sự nghiệp ước khoảng 200 tỷ đồng/năm.

Trong khi đó, giai đoạn 2022-2025, tăng số lượng đơn vị sự nghiệp công lập tự chủ tài chính, đến năm 2025 giảm 10-15% số lượng người làm việc hưởng lương từ ngân sách nhà nước so với năm 2021; đồng thời, ứng dụng công nghệ thông tin và khoa học công nghệ tiên tiến, áp dụng các tiêu chuẩn, chuẩn mực quản trị quốc tế vào hoạt động sự nghiệp công.

Giai đoạn 2026-2030 thực hiện giảm 10-15% số lượng người làm việc hưởng lương từ ngân sách Nhà nước so với năm 2025; song song thực hiện kiểm định, đánh giá độc lập về chất lượng dịch vụ sự nghiệp công theo ngành, lĩnh vực.

Phát biểu chỉ đạo hội nghị, Phó Chủ tịch UBND thành phố Trần Văn Miên nhấn mạnh mục đích, ý nghĩa và tầm quan trọng của việc sắp xếpđổi mới đơn vị sự nghiệp công lập, đồng thời yêu cầu các sở, ngành, đơn vị nhanh chóng triển khai và thực hiện quyết liệt kế hoạch đã đề ra.

“Mặc dù công tác sắp xếp, đổi mới đơn vị sự nghiệp công lập là nhiệm vụ khó khăn, phức tạp nhưng chúng ta cần phải quyết tâm hoàn thành tốt, theo đúng lộ trình. Điều này đòi hỏi sự vào cuộc hết sức công tâm, trách nhiệm, nhất là người đứng đầu đơn vị”, Phó Chủ tịch Trần Văn Miên nhấn mạnh.

5 đơn vị sự nghiệp công lập chuyển đổi thành công ty cổ phần trong giai đoạn 2017-2020 gồm: Công ty Quản lý cầu đường (Sở Giao thông vận tải), công ty Quản lý vận hành điện chiếu sáng công cộng, công ty công viên-cây xanh, công ty Thoát nước và Xử lý nước thải (Sở Xây dựng), Trung tâm Vi mạch (Sở Thông tin và Truyền thông).

Trong giai đoạn 2021-2025, Đà Nẵng sẽ có thêm 7 đơn vị sự nghiệp công lập cổ phần hóa.

Tin và ảnh:Trâm Anh


Nguồn: baodanang.vn
Tìm kiếm