BỘ NỘI VỤ

MINISTRY OF HOME AFFAIRS OF THE SOCIALIST REPUBLIC OF VIETNAM

A- A+
Thay đổi tương phản

Tương phản

- +
Điện thoại
Nhắn tin
Gửi mail


Văn hóa công sở

Cơ sở pháp lý về chuyển đổi số và nâng cao nhận thức về môi trường số, văn hóa số cho đội ngũ công chức, viên chức của Bộ Nội vụ

Cơ sở pháp lý về chuyển đổi số và nâng cao nhận thức về môi trường số, văn hóa số cho đội ngũ công chức, viên chức của Bộ Nội vụ

12/01/2023 16:43 - Lượt xem: 4344

Chuyển đổi số là xu hướng tất yếu, khách quan trong giai đoạn hiện nay. Đặc biệt trong công tác quản lý nhà nước, để quản trị tốt và giải quyết thủ tục hành chính thuận tiện, giảm chi phí, thời gian… đòi hỏi các cơ quan, đơn vị cần quyết liệt, triển khai đồng bộ công tác chuyển đổi số. Trong thời gian qua, Bộ Nội vụ đã ban hành nhiều văn bản để chỉ đạo, lãnh đạo công tác chuyển đổi số và bước đầu đạt được những kết quả quan trọng, góp phần nâng cao hiệu quả công tác quản lý nhà nước của Bộ, ngành Nội vụ.

Tập huấn kỹ năng giao tiếp và xây dựng văn hóa công sở đáp ứng yêu cầu hội nhập quốc tế

Tập huấn kỹ năng giao tiếp và xây dựng văn hóa công sở đáp ứng yêu cầu hội nhập quốc tế

21/12/2022 15:31 - Lượt xem: 3025

Sáng ngày 21/12, tại tỉnh Hải Dương, Bộ Nội vụ tổ chức Lớp tập huấn kỹ năng giao tiếp và xây dựng văn hóa công sở đáp ứng yêu cầu hội nhập quốc tế.

Thứ trưởng Bộ Nội vụ Triệu Văn Cường khai mạc Lớp tập huấn.

Lớp tập huấn văn hóa công sở, đạo đức công vụ, quy tắc ứng xử đối với công chức, viên chức

Lớp tập huấn văn hóa công sở, đạo đức công vụ, quy tắc ứng xử đối với công chức, viên chức

20/04/2022 14:40 - Lượt xem: 7631

Sáng ngày 19/4, tại tỉnh Đắk Lắk, Bộ Nội vụ tổ chức khai mạc Lớp tập huấn văn hóa công sở, đạo đức công vụ, quy tắc ứng xử đối với công chức, viên chức.

Kế hoạch thực hiện văn hóa công sở của Bộ Nội vụ

Kế hoạch thực hiện văn hóa công sở của Bộ Nội vụ

24/06/2021 21:30 - Lượt xem: 5465

Ngày 25/5, Bộ trưởng Phạm Thị Thanh Trà ký ban hành Kế hoạch số 2381/KH-BNV thực hiện văn hóa công sở của Bộ Nội vụ.

Bộ Quy tắc ứng xử trên mạng xã hội

Bộ Quy tắc ứng xử trên mạng xã hội

24/06/2021 14:16 - Lượt xem: 28008

Ngày 17/6, Bộ Thông tin và Truyền thông ban hành Quyết định số 874/QĐ-BTTTT về Bộ Quy tắc ứng xử trên mạng xã hội.

Đẩy mạnh Phong trào thi đua thực hiện văn hóa công sở tại Bộ Nội vụ

Đẩy mạnh Phong trào thi đua thực hiện văn hóa công sở tại Bộ Nội vụ

24/06/2021 14:16 - Lượt xem: 3680

Ngày 09/6, Bộ Nội vụ ban hành Công văn số 2757/NV-VP về việc thực hiện Phong trào thi đua thực hiện văn hóa công sở tại Bộ Nội vụ.

Bộ Nội vụ ban hành Quy tắc ứng xử của cán bộ, công chức, viên chức, người lao động

Bộ Nội vụ ban hành Quy tắc ứng xử của cán bộ, công chức, viên chức, người lao động

24/06/2021 14:16 - Lượt xem: 71963

Ngày 23/6/2021, Bộ trưởng Bộ Nội vụ Phạm Thị Thanh Trà ký Quyết định số 758/QĐ-BNV ban hành Quy tắc ứng xử của cán bộ, công chức, viên chức, người lao động của Bộ Nội vụ. 

Tìm kiếm