BỘ NỘI VỤ

MINISTRY OF HOME AFFAIRS OF THE SOCIALIST REPUBLIC OF VIETNAM

- Báo cáo số 4088/BC-BNV ngày 15/07/2024 của Bộ Nội vụ sơ kết công tác 6 tháng đầu năm và triển khai nhiệm vụ công tác 6 tháng cuối năm 2024 của ngành Nội vụ - Thông báo số 4087/TB-BNV ngày 15/7/2024 của Bộ Nội vụ kết luận của Bộ trưởng tại Hội nghị của Bộ Nội vụ với các địa phương sơ kết công tác 6 tháng đầu năm, triển khai nhiệm vụ công tác 6 tháng cuối năm 2024 của ngành Nội vụ - Thông báo số 3954/TB-HĐTC ngày 09/7/2024 của Hội đồng sát hạch, tuyển chọn về việc triệu tập công chức, viên chức tham dự tổ chức sát hạch, tuyển chọn cán bộ Đề án "Đào tạo, bồi dưỡng tạo nguồn cán bộ lãnh đạo trẻ các cấp của Bộ Nội vụ.." năm 2024. - Thông tư số 07/2024/TT-BNV ngày 05/07/2024 của Bộ trưởng Bộ Nội vụ hướng dẫn mức lương cơ sở đối với các đối tượng hưởng lương, phụ cấp trong các cơ quan, tổ chức, ĐVSNCL của Đảng, Nhà nước, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, tổ chức chính - xã hội và hội - Thông tư số 8/2024/TT-BNV ngày 05/07/2024 của Bộ trưởng Bộ Nội vụ hướng dẫn thực hiện điều chỉnh mức trợ cấp hằng tháng đối với cán bộ xã, phường, thị trấn già yếu đã nghỉ việc - Thông tư số 05/2024/TT-BNV ngày 27/06/2024 của Bộ trưởng Bộ Nội vụ quy định tiêu chuẩn, điều kiện xét thăng hạng lên hạng II và lên hạng III đối với VCHC, VCVT, VCLT; xếp lương đối với người được tuyển dụng, tiếp nhận vào viên chức
A- A+
Thay đổi tương phản

Tương phản

- +
Điện thoại
Nhắn tin
Gửi mail


Sở Nội vụ tỉnh Điện Biên

16/03/2018 16:00

Điện Biên

 

+ Địa chỉ: Sở Nội vụ tỉnh Điện Biên số 841, đường Võ Nguyên Giáp, tổ 17, phường Mường Thanh, thành phố Điện Biên Phủ, tỉnh Điện Biên

+ Điện thoại: 0215 3825444  Fax: 0215 3825269

+ Email: vpsnvdb@gmail.com

+ Website: http://snv.dienbien.gov.vn/

 

SỞ NỘI VỤ TỈNH ĐIỆN BIÊN

Ban Giám đốc

Điện thoại cơ quan; Email

Giám đốc: Lê Hữu Khang

0215 3827038

Huukhangsnvdb@gmail.com

Phó Giám đốc: Hoàng Văn Nam; Kiêm trưởng ban Tôn giáo

0215 3830355

Hoangvannamsnvdb@gmail.com

Phó Giám đốc: Lê Đình Tuyên

0215 3837618

Tuyensnvdb@gmail.com

Các phòng chuyên môn

 

+ Văn phòng

 

Chánh Văn Phòng: Phạm Tiến Mạnh

0215 3831036

Manh.pt.db@gmail.com

Phó Chánh Văn phòng: Nguyễn Thị Thanh Mai

0215 3825444

Nguyenmaisnv@gmail.com

+ Phòng Công chức, viên chức

 

Trưởng phòng: Trịnh Hoàng Thắng

0215 3825139

Sonoivutinhdienbien@gmail.com

Phó Trưởng phòng: Hoàng Ngọc Liên

0215 3825277

Liensnv@gmail.com

Phó Trưởng phòng: Vũ Văn Mạnh

0215 3833940 Vumanhsnv@gmail.com

+ Phòng Tổ, chức biên chế và TCPCP

 

Trưởng phòng: Bùi Thị Quế Anh

0215 3838386 Queanhsnv@gmail.com

Phó Trưởng phòng: Phạm Công Doanh

0215 3831127

Doanhsnv@gmail.com

Phó Trưởng phòng: Phạm Ngọc Khải

0215 3831127

Khaipnsnv@gmail.com

+ Phòng Xây dựng Chính quyền và CTTN

 

Trưởng phòng: Đặng Quang Minh

0215 3832153

Anhbinh3@gmail.com

Phó Trưởng phòng: Vũ Văn Thịnh

0215 382521

Hungthinh.vu@gmail.com

Phó Trưởng phòng: Loan Văn Toàn

0215 3835338; Loanvantoan@gmail.com

+ Phòng Cải cách hành chính

 

Trưởng phòng: Vũ Minh Hồng

0215 3826652

Hongvm74@gmail.com

Phó Trưởng phòng: Trần Quốc Khánh

0215 3836727

Cchcdienbien@yahoo.com.vn

+ Thanh Tra sở

 

Chánh Thanh tra: Nguyễn Thị Châu

0215 3827403

Thanhtrasnvdb@gmail.com

Phó Chánh Thanh tra: Nguyễn Mạnh Hùng

0215 3836880

Thanhtrasnvdb@gmail.com

Phó Chánh Thanh tra: Nguyễn Đình Trung

0215 3836880

Thanhtrasnvdb@gmail.com

Đơn vị trực thuộc

 

+ Ban Tôn giáo

 

Phó trưởng ban Thường trực: Nguyễn Thị Hoa

0215 3831399

Hieuthao2003@gmail.com

Phó trưởng ban: Lò Văn Phong

0215 3836909

Lovanphong02@gmail.com

Phó Trưởng ban: Trần Văn Dũng

0215 3839998

+ Ban Thi đua - Khen thưởng

 

Phó Trưởng ban Thường trực: Trần Đại Nghĩa

0215 3736879 Nghia_db12006@yahoo.com.vn

Phó Trưởng ban: Đặng Hồng Hưởng

0215 3737169

Danghonghuong2013@gmail.com

+ Chi cục Văn thư - Lưu trữ

 

Chi cục trưởng: Nguyễn Thị Ngoan

0215 3824177

Ngoanduan@gmail.com

Phó Chi cục trưởng: Trần Thị Hoa

0215 3829034

Tranhoasnv@gmail.com

Phó Chi cục trưởng: Hà Thị Thanh Thủy

0215 3737866

Hathithanhtuydb@gmail.com

 
    Nguồn trích dẫn: Phiếu cung cấp thông tin Sở Nội vụ tỉnh Điện Biên

 


 

Tìm kiếm