BỘ NỘI VỤ

MINISTRY OF HOME AFFAIRS OF THE SOCIALIST REPUBLIC OF VIETNAM

A- A+
Thay đổi tương phản

Tương phản

- +
Điện thoại
Nhắn tin
Gửi mail


Nghiên cứu trao đổi

Xây dựng đội ngũ trí thức - Xứng đáng là người cán bộ 'vừa hồng vừa chuyên'

Xây dựng đội ngũ trí thức - Xứng đáng là người cán bộ 'vừa hồng vừa chuyên'

20/11/2023 13:48 - Lượt xem: 94

Đội ngũ trí thức có một vị trí quan trọng không thể thiếu trong sư nghiệp phát triển của quốc gia dân tộc. Thời gian qua, nhất là sau gần 15 năm thực hiện Nghị quyết số 27-NQ/TW trí thức Việt Nam đã có nhiều đóng góp và có thành tựu nổi bật ở nhiều lĩnh vực khác nhau, ở cả phạm vi trong nước và quốc tế.

Bài 2: Hệ lụy nghiêm trọng khi cán bộ ‘né việc, ngồi yên’

Bài 2: Hệ lụy nghiêm trọng khi cán bộ ‘né việc, ngồi yên’

05/11/2023 18:44 - Lượt xem: 77

Căn bệnh sợ trách nhiệm, né việc trong đội ngũ cán bộ đã và đang tạo ra những điểm nghẽn, làm chậm trễ và trì trệ hoạt động công vụ, bào mòn và làm suy giảm niềm tin của người dân, doanh nghiệp, cản trở động lực và nguồn lực phát triển, ảnh hưởng đến mọi mặt của đời sống kinh tế - xã hội.

Công phá ‘bức tường’ sợ trách nhiệm trong đội ngũ cán bộ, Đảng viên

Bài 3: Trị tận gốc “bệnh” sợ trách nhiệm

Công phá ‘bức tường’ sợ trách nhiệm trong đội ngũ cán bộ, Đảng viên Bài 3: Trị tận gốc “bệnh” sợ trách nhiệm

05/11/2023 18:38 - Lượt xem: 65

Thực hiện chủ trương của Đảng, sự ra đời của Nghị định 73 có ý nghĩa rất quan trọng thúc đẩy cán bộ dám nghĩ, dám làm, năng động, sáng tạo vì lợi ích chung; là biện pháp khắc phục căn bệnh "ngồi im, thụ động" trong đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức, nhất là người đứng đầu cơ quan, đơn vị, địa phương.

Ngăn chặn, đẩy lùi bệnh “sợ trách nhiệm” và khuyến khích, bảo vệ cán bộ dám nghĩ, dám làm

Ngăn chặn, đẩy lùi bệnh “sợ trách nhiệm” và khuyến khích, bảo vệ cán bộ dám nghĩ, dám làm

03/11/2023 02:08 - Lượt xem: 95

Căn bệnh sợ trách nhiệm không dám làm đang hiện hữu trong một bộ phận không nhỏ cán bộ ở các cấp, các ngành, các lĩnh vực, khiến nhiều việc bị trì trệ, ách tắc, nhiều nguồn lực của đất nước không được khơi dậy và phát huy, ảnh hưởng tới phát triển kinh tế-xã hội. Ngăn chặn, đẩy lùi căn bệnh này và khuyến khích, bảo vệ cán bộ dám nghĩ, dám làm là hai mặt “xây và chống” của một quá trình, đòi hỏi nỗ lực, quyết tâm cao nhất và những giải pháp đồng bộ, quyết liệt đang được Đảng, Nhà nước và các đồng chí lãnh đạo chỉ đạo triển khai.

Cơ hội từ chính sách 'giữ chân người tài' ở Hong Kong

Cơ hội từ chính sách 'giữ chân người tài' ở Hong Kong

01/11/2023 15:19 - Lượt xem: 100

Sau giai đoạn “thu hút người tài” năm 2022, chính quyền Khu hành chính đặc biệt Hong Kong (Trung Quốc) bắt đầu chuyển sang “giữ chân người tài”, với một trong những biện pháp quan trọng là nới lỏng chính sách cấp thị thực làm việc.

Thúc đẩy cải cách, tăng tốc thực thi chính sách để đạt mục tiêu Đại hội XIII của Đảng đề ra

Thúc đẩy cải cách, tăng tốc thực thi chính sách để đạt mục tiêu Đại hội XIII của Đảng đề ra

07/09/2023 10:07 - Lượt xem: 183

Trong bối cảnh quốc tế bấp bênh và rủi ro hơn, điều mà giới kinh doanh gọi là thế giới VUCA (biến động, không chắc chắn, phức tạp và mơ hồ), kinh tế Việt Nam đã duy trì được sự ổn định. Tuy nhiên, thách thức còn rất lớn, đòi hỏi cần thúc đẩy các cải cách mạnh hơn để khắc phục những bất cập. Đặc biệt, nếu không tăng tốc khâu thực thi chính sách sẽ khó đạt được các mục tiêu mà Đại hội Đảng lần thứ XIII đã đề ra.

Thực trạng “sợ sai”, “sợ trách nhiệm”… trong đội ngũ cán bộ, đảng viên hiện nay: Đôi điều suy ngẫm

Thực trạng “sợ sai”, “sợ trách nhiệm”… trong đội ngũ cán bộ, đảng viên hiện nay: Đôi điều suy ngẫm

07/07/2023 15:45 - Lượt xem: 358

Vấn đề dám nghĩ, dám nói, dám làm, dám chịu trách nhiệm, dám đổi mới sáng tạo, dám đương đầu với khó khăn thử thách (“6 dám”) vì lợi ích chung đã được nói nhiều trong suốt mấy năm nay.

Trách nhiệm thực thi công vụ - Không thể 'ngồi im là an

Trách nhiệm thực thi công vụ - Không thể 'ngồi im là an

27/04/2023 09:54 - Lượt xem: 701

Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính đã ký ban hành Công điện số 280/CĐ-TTg ngày 19/4/2023 về việc chấn chỉnh, tăng cường trách nhiệm trong xử lý công việc của các bộ, cơ quan, địa phương.

Đột phá, sáng tạo phụ thuộc người đứng đầu

Đột phá, sáng tạo phụ thuộc người đứng đầu

30/03/2023 13:06 - Lượt xem: 985

Khuyến khích, bảo vệ cán bộ có tư duy đột phá, dám nghĩ, dám làm là một chủ trương đúng đắn trong tình hình nước ta hiện nay. Tuy nhiên, khả năng hiện thực hóa chủ trương mới và quan trọng này phụ thuộc vào quy trình, cách thức, biện pháp khuyến khích và bảo vệ những cán bộ năng động, sáng tạo.

Tìm kiếm