BỘ NỘI VỤ

MINISTRY OF HOME AFFAIRS OF THE SOCIALIST REPUBLIC OF VIETNAM

- Báo cáo số 4088/BC-BNV ngày 15/07/2024 của Bộ Nội vụ sơ kết công tác 6 tháng đầu năm và triển khai nhiệm vụ công tác 6 tháng cuối năm 2024 của ngành Nội vụ - Thông báo số 4087/TB-BNV ngày 15/7/2024 của Bộ Nội vụ kết luận của Bộ trưởng tại Hội nghị của Bộ Nội vụ với các địa phương sơ kết công tác 6 tháng đầu năm, triển khai nhiệm vụ công tác 6 tháng cuối năm 2024 của ngành Nội vụ - Thông báo số 3954/TB-HĐTC ngày 09/7/2024 của Hội đồng sát hạch, tuyển chọn về việc triệu tập công chức, viên chức tham dự tổ chức sát hạch, tuyển chọn cán bộ Đề án "Đào tạo, bồi dưỡng tạo nguồn cán bộ lãnh đạo trẻ các cấp của Bộ Nội vụ.." năm 2024. - Thông tư số 07/2024/TT-BNV ngày 05/07/2024 của Bộ trưởng Bộ Nội vụ hướng dẫn mức lương cơ sở đối với các đối tượng hưởng lương, phụ cấp trong các cơ quan, tổ chức, ĐVSNCL của Đảng, Nhà nước, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, tổ chức chính - xã hội và hội - Thông tư số 8/2024/TT-BNV ngày 05/07/2024 của Bộ trưởng Bộ Nội vụ hướng dẫn thực hiện điều chỉnh mức trợ cấp hằng tháng đối với cán bộ xã, phường, thị trấn già yếu đã nghỉ việc - Thông tư số 05/2024/TT-BNV ngày 27/06/2024 của Bộ trưởng Bộ Nội vụ quy định tiêu chuẩn, điều kiện xét thăng hạng lên hạng II và lên hạng III đối với VCHC, VCVT, VCLT; xếp lương đối với người được tuyển dụng, tiếp nhận vào viên chức
A- A+
Thay đổi tương phản

Tương phản

- +
Điện thoại
Nhắn tin
Gửi mail


Hội nghị tập huấn nghiệp vụ công tác Đảng năm 2023

15/11/2023 16:32

Sáng ngày 15/11/2023, tại trụ sở Bộ, Đảng ủy Bộ Nội vụ tổ chức khai mạc Hội nghị tập huấn nghiệp vụ công tác Đảng năm 2023 nhằm cập nhật, trang bị, bổ sung những quy định mới, hướng dẫn mới về công tác tổ chức xây dựng Đảng, công tác kiểm tra, giám sát, kỷ luật của Đảng và nâng cao năng lực lãnh đạo, kỹ năng, nghiệp vụ chuyên môn về công tác Đảng của đội ngũ cán bộ, đảng viên trong toàn Đảng bộ.

Dự khai giảng Lớp bồi dưỡng có các đồng chí Ủy viên Ban chấp Đảng bộ Bộ; Ủy viên ủy Ban kiểm tra Đảng bộ Bộ; Cấp ủy viên các cấp của các đảng bộ, chi bộ làm việc tại khu vực Hà Nội.

Hội nghị tập huấn nghiệp vụ công tác Đảng năm 2023 nhằm cập nhật, trang bị, bổ sung những quy định mới, hướng dẫn mới về công tác tổ chức xây dựng Đảng, công tác kiểm tra, giám sát, kỷ luật của Đảng và nâng cao năng lực lãnh đạo, kỹ năng, nghiệp vụ chuyên môn về công tác Đảng của đội ngũ cán bộ, đảng viên trong toàn Đảng bộ; tiếp tục đổi mới nội dung, phương pháp và nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ.

Đại biểu tham dự Lớp bồi dưỡng

Tại Lớp bồi dưỡng, các học viên tham gia được nghe các Báo cáo viên giới thiệu hai chuyên đề: (1) Nghiệp vụ công tác tổ chức. (2) Nghiệp vụ công tác kiểm tra giám sát.

Đồng chí Lê Văn Thái, Nguyên Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy Khối các cơ quan Trung ương, nguyên Trưởng ban Ban Tổ chức Đảng ủy Khối các cơ quan Trung ương trao đổi chuyên đề “Nghiệp vụ công tác tổ chức”.
Đồng chí Nhữ Quang Cảnh, Ủy viên Ban chấp hành, Phó Chủ nhiệm thường trực Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy Khối các cơ quan Trung ương trao đổi chuyên đề “Nghiệp vụ công tác kiểm tra giám sát”.

Tại Hội nghị, đại diện các đảng bộ, chi bộ trực thuộc Đảng bộ Bộ Nội vụ đã có những trao đổi, thảo luận về công tác tổ chức, kiểm tra, giám sát của Đảng, cụ thể như quy trình giám sát chuyên đề đối với tổ chức đảng, đảng viên…

Toàn cảnh Lớp bồi dưỡng

 

Hữu Hồng
Tìm kiếm