BỘ NỘI VỤ

MINISTRY OF HOME AFFAIRS OF THE SOCIALIST REPUBLIC OF VIETNAM

A- A+
Thay đổi tương phản

Tương phản

- +
Điện thoại
Nhắn tin
Gửi mail


Diễn tập Thực chiến bảo đảm an toàn thông tin mạng Bộ Nội vụ năm 2023

20/11/2023 16:02

Sáng ngày 20/11/2023, tại Trụ sở Bộ, Trung tâm Thông tin tổ chức Buổi diễn tập Thực chiến bảo đảm an toàn thông tin mạng Bộ Nội vụ năm 2023 nhằm rèn luyện kỹ năng, kinh nghiệm, sẵn sàng ngăn chặn, xử lý và ứng cứu sự cố cho đội ngũ công chức, viên chức, người lao động quản trị, vận hành khai thác hệ thống thông tin của Bộ Nội vụ.

Tham dự Buổi diễn tập có các đơn vị: Trung tâm Thông tin, Cục Văn thư và Lưu trữ nhà nước; Ban Tôn giáo Chính phủ; Ban Thi đua Khen thưởng trung ương; Trung tâm Công nghệ số quốc gia; Cục Chuyển đổi số quốc gia; Bộ Thông tin và Truyền thông…

Giám đốc Trung tâm Thông tin Nguyễn Thanh Bình phát biểu khai mạc Buổi diễn tập

Nhận thức rõ các cơ quan, đơn vị nhà nước phải tiếp tục nỗ lực để làm tốt hơn nữa công tác bảo đảm an toàn thông tin mạng Giám đốc Trung tâm Thông tin Nguyễn Thanh Bình cho biết, hoạt động diễn tập an toàn thông tin mạng sẽ trang bị những kỹ năng cần thiết để kịp thời phối hợp ứng phó, giải quyết các vấn đề thông qua tình huống tấn công vào hệ thống thực khi khai thác các hệ thống thông tin trên môi trường mạng cho đội ngũ công chức, viên chức, người lao động chuyên trách công nghệ thông tin.

Chuyển đổi từ diễn tập trên các hệ thống giả lập, mang tính hình thức sang diễn tập thực chiến gắn hoạt động diễn tập vào hệ thống thông tin thật đang hoạt động, vận hành các vấn đề thông qua tình huống tấn công vào hệ thống thực khi khai thác các hệ thống thông tin trên môi trường mạng cho đội ngũ công chức, viên chức, người lao động chuyên trách công nghệ thông tin.

Tại Buổi diễn tập, các đại biểu đã được nghe Chuyên gia Trung tâm Công nghệ số quốc gia, Cục Chuyển đổi số quốc gia, Bộ Thông tin và Truyền thông trình bày những nội dung sau:

(1)Tổng quan tình hình an toàn thông tin năm 2023. (2)Hệ thống văn bản quy phạm pháp luật về an toàn thông tin. (3) Quan điểm về an toàn thông tin trong Chuyển đổi số. (4) Các kỹ thuật tấn công mạng. (5) Phát triển nhân lực an toàn thông tin, mạng lưới ứng cứu sự cố.

Quang cảnh Buổi diễn tập

 

Thu Trang
Tìm kiếm