BỘ NỘI VỤ

MINISTRY OF HOME AFFAIRS OF THE SOCIALIST REPUBLIC OF VIETNAM

- Quyết định số 69/2024/QĐ-BNV ngày 01/02/2024 của Bộ trưởng Bộ Nội vụ về việc ban hành Kế hoạch tổ chức kiểm định chất lượng đầu vào công chức năm 2024 - Quyết định số 68/QĐ-BNV ngày 01/02/2024 của Bộ trưởng Bộ Nội vụ về việc điều chỉnh Kế hoạch thanh tra năm 2024 của Bộ Nội vụ - Quyết định số 1099/QĐ-BNV ngày 31/12/2023 của Bộ trưởng Bộ Nội vụ về việc công bố thủ tục hành chính quy định tại Nghị định số 98/2023/NĐ-CP ngày 31/12/2023 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Thi đua, khen thưởng - Quyết định số 1096/QĐ-BNV ngày 31/12/2023 của Bộ trưởng Bộ Nội vụ về việc công bố thủ tục hành chính được sửa đổi, thay thế thuộc phạm vi chức năng quản lý nhà nước của Bộ Nội vụ về lĩnh vực Chính quyền địa phương - Quyết định số 1098/QĐ-BNV ngày 31/12/2023 của Bộ trưởng Bộ Nội vụ về việc công bố TTHC quy định tại Nghị định số 85/2023/NĐ-CP của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 115/2020/NĐ-CP về tuyển dụng, sử dụng và quản lý viên chức - Quyết định số 14/QĐ-BNV ngày 10/01/2024 của Bộ trưởng Bộ Nội vụ ban hành Chương trình xây dựng văn bản quy phạm pháp luật năm 2024 của Bộ Nội vụ
A- A+
Thay đổi tương phản

Tương phản

- +
Điện thoại
Nhắn tin
Gửi mail


Đảng ủy Bộ Nội vụ dâng hương tưởng niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh

03/02/2023 10:16

Nhân kỷ niệm 93 năm ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam (3/2/1930 - 3/2/2023), với lòng thành kính vô hạn, sáng ngày 03/02/2023, Đoàn Đại biểu Đảng ủy Bộ Nội vụ do đồng chí Vũ Chiến Thắng, Bí thư Đảng ủy Bộ làm Trưởng đoàn đã dâng hoa, dâng hương trước anh linh Chủ tịch Hồ Chí Minh vĩ đại - Người sáng lập và rèn luyện Đảng Cộng sản Việt Nam.

Đồng chí Vũ Chiến Thắng, Bí thư Đảng ủy Bộ, Thứ trưởng Bộ Nội vụ dâng hoa, hương tưởng niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh

Báo công với Bác về kết quả công tác trong năm 2022, cùng với nhiều thành công trong tất cả các lĩnh vực của đất nước, của dân tộc, năm 2022 đã khép lại với nhiều thành công trên tất cả các lĩnh vực của đất nước, của dân tộc. Đảng ủy Bộ Nội vụ đã phối hợp chặt chẽ với Ban Cán sự Đảng bộ với phương châm “Đoàn kết, kỷ cương, gương mẫu, đổi mới, hiệu quả” đã luôn bám sát mục tiêu đường lối của Đảng, quan điểm chỉ đạo, điều hành của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, của Đảng ủy Khối các cơ quan Trung ương hoàn thành toàn diện các mặt công tác, nổi bật như:

Về công tác phối hợp lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị, Đảng ủy Bộ Nội vụ đã phối hợp chặt chẽ với Ban Cán sự đảng Bộ và đồng chí Bộ trưởng, cũng như người đứng đầu các cơ quan, tổ chức thuộc Bộ Nội vụ tập trung lãnh đạo, chỉ đạo quyết liệt, ưu tiên mọi nguồn lực hoàn thành các nhiệm vụ chính trị được giao.

Công tác giáo dục chính trị tư tưởng được tăng cường, tinh hình tưởng của cán bộ, đảng viên và quần chúng trong Bộ ổn định. Đội ngũ cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức và người lao động trong Bộ luôn có ý thức xây dựng cơ quan, đơn vị, giữ vững phẩm chất đạo đức, lối sống, phát huy được truyền thống tốt đẹp của Bộ Nội vụ.

Công tác tổ chức được thực hiện đồng bộ, đúng theo nghị quyết, chỉ thị. quy định, quyết định của Trung ương, của Đảng ủy Khối các cơ quan Trung ương, đặc biệt công tác xây dựng và chỉnh đốn Đảng ngày càng được thực hiện quyết liệt.

Công tác kiểm tra giám sát được thực hiện thường xuyên, bảo đảm khách quan, công bằng, nghiêm minh, tập trung giải quyết dứt điểm các đơn thư tố cáo khiếu nại. Xem xét, xử lý kỷ luật dứt điểm các đảng viên có vi phạm.

Công tác dân vận và lãnh đạo các tổ chức đoàn thể trong Bộ chất lượng, hiệu quả ngày càng nâng cao. Đời sống văn hoá, tinh thần của cán bộ, đảng viên luôn được quan tâm, chú trọng.

Những thành quả rực rỡ ấy góp phần thành tựu chung trong sự nghiệp đổi mới của Đảng, đất nước và tô thắm thêm truyền thống vẻ vang gần 78 năm xây dựng và trưởng thành của Bộ Nội vụ, tô thắm thêm lá cờ Đảng, nhân lên niềm tự hào về Đảng quang vinh, Bác Hồ vĩ đại.

Trong không khí mùa Xuân mới đang về trên khắp mọi miền Tổ quốc, Đảng ủy Bộ Nội vụ xin hứa tiếp tục phát huy hơn nữa truyền thống đoàn kết, tinh thần đổi mới, sáng tạo, ý chí tự lực tự cường và khát vọng vươn lên, chung sức, đồng lòng quyết tâm hoàn thành toàn diện nhiệm vụ chính trị của năm 2023.
 

Đoàn đại biểu Bộ Nội vụ dâng hương tưởng niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh

 

Đồng chí Vũ Chiến Thắng, Bí thư Đảng ủy Bộ, Thứ trưởng Bộ Nội vụ phát biểu chúc mừng nhân kỷ niệm 93 năm ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt NamAnh Cao
 

Tìm kiếm