BỘ NỘI VỤ

MINISTRY OF HOME AFFAIRS OF THE SOCIALIST REPUBLIC OF VIETNAM

- Quyết định số 69/2024/QĐ-BNV ngày 01/02/2024 của Bộ trưởng Bộ Nội vụ về việc ban hành Kế hoạch tổ chức kiểm định chất lượng đầu vào công chức năm 2024 - Quyết định số 68/QĐ-BNV ngày 01/02/2024 của Bộ trưởng Bộ Nội vụ về việc điều chỉnh Kế hoạch thanh tra năm 2024 của Bộ Nội vụ - Quyết định số 1099/QĐ-BNV ngày 31/12/2023 của Bộ trưởng Bộ Nội vụ về việc công bố thủ tục hành chính quy định tại Nghị định số 98/2023/NĐ-CP ngày 31/12/2023 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Thi đua, khen thưởng - Quyết định số 1096/QĐ-BNV ngày 31/12/2023 của Bộ trưởng Bộ Nội vụ về việc công bố thủ tục hành chính được sửa đổi, thay thế thuộc phạm vi chức năng quản lý nhà nước của Bộ Nội vụ về lĩnh vực Chính quyền địa phương - Quyết định số 1098/QĐ-BNV ngày 31/12/2023 của Bộ trưởng Bộ Nội vụ về việc công bố TTHC quy định tại Nghị định số 85/2023/NĐ-CP của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 115/2020/NĐ-CP về tuyển dụng, sử dụng và quản lý viên chức - Quyết định số 14/QĐ-BNV ngày 10/01/2024 của Bộ trưởng Bộ Nội vụ ban hành Chương trình xây dựng văn bản quy phạm pháp luật năm 2024 của Bộ Nội vụ
A- A+
Thay đổi tương phản

Tương phản

- +
Điện thoại
Nhắn tin
Gửi mail


Đại hội Công đoàn Vụ Tổ chức - Biên chế nhiệm kỳ 2023 – 2028.

31/03/2023 20:13

Chiều ngày 30/03 tại trụ sở Bộ, Công đoàn Vụ Tổ chức - Biên chế tổ chức Đại hội Công đoàn nhiệm kỳ 2023 - 2028.

Tới dự Đại hội có đồng chí Vũ Đăng Minh, Chủ tịch Công đoàn cơ quan Bộ, Chánh Văn phòng Bộ Nội vụ; đồng chí Vũ Hải Nam, Bí thư Chi bộ, Vụ trưởng Vụ Tổ chức - Biên chế và Đoàn viên công đoàn Vụ Tổ chức - Biên chế.

Thay mặt Đoàn chủ tịch, đồng chí Triệu Thị Thanh Giang, Phó Chủ tịch Công đoàn Vụ Tổ chức - Biên chế nhiệm kỳ 2018 - 2023 trình bày Báo cáo tổng kết công tác Công đoàn nhiệm kỳ 2018 – 2023 và phương hướng, nhiệm vụ nhiệm kỳ 2023 - 2028.
 

Phó Chủ tịch Công đoàn Vụ Tổ chức - Biên chế nhiệm kỳ 2018 - 2023 Triệu Thị Thanh Giang trình bày Báo cáo tổng kết tại Đại hội

Theo báo cáo, trong nhiệm kỳ 2018 - 2023, Ban Chấp hành Công đoàn Vụ Tổ chức – Biên chế luôn bám sát phương hướng, nhiệm vụ, Nghị quyết công đoàn Vụ đã đặt ra và phương hướng cụ thể của từng năm trong nhiệm kỳ 2018 - 2023, Công đoàn Vụ Tổ chức - Biên chế đã hoạt động trong điều kiện nguồn lực chưa đủ đáp ứng yêu cầu công việc được giao; nhiệm vụ thường xuyên và đột xuất ngày càng nhiều, nhưng tập thể Công đoàn Vụ đã rất nỗ lực, cố gắng để vừa hoàn thành nhiệm vụ chuyên môn, vừa giữ vững, duy trì các hoạt động công đoàn  cũng như tích cực tham gia các hoạt động phong trào do công đoàn cấp trên phát động và làm tốt công tác chính sách (thăm hỏi, hiếu, hỷ...). Về tập thể luôn đạt danh hiệu "Công đoàn cơ sở vững mạnh xuất sắc", các năm liên tục được tặng Bằng khen của công đoàn các cấp và đạt các giải thưởng cao trong các cuộc thi giải sáng tạo cuộc thi về chuyển đổi số, nhiều đoàn viên công đoàn Vụ đã hoàn thành tốt nhiệm vụ, được công nhận là đoàn viên ưu tú, xuất sắc, được công đoàn cấp trên khen thưởng, biểu dương do có thành tích đóng góp và đạt nhiều kết quả trong các phong trào thi đua do cơ quan, công đoàn phát động như các danh hiệu "Giỏi việc nước đảm việc nhà"; "Phong trào thi đua xây dựng cơ quan và tổ chức công đoàn vững mạnh"...

Ngoài những kết quả, thành tích đã đạt được, báo cáo cũng thắng thắn nhìn nhận những hạn chế, tồn tại của công tác Công đoàn Vụ Tổ chức - Biên chế nhiệm kỳ 2018 - 2023 như: Công tác giáo dục chính trị tư tưởng cho đoàn viên công đoàn của Vụ chưa thực sự thường xuyên mà chủ yếu lồng ghép trong các cuộc họp, sinh hoạt công đoàn định kỳ và theo sự hướng dẫn của công đoàn cấp trên, một số đoàn viên công đoàn chưa chủ động tích cực tham gia hưởng ứng các phong trào, còn có hiện tượng đi muộn, về sớm; tinh thần đấu tranh phê, tự phê của một số đoàn viên công đoàn chưa thực sự cao, ngại và né tránh.
Nhiệm kỳ 2023 – 2028, Công đoàn Vụ Tổ chức – Biên chế đề ra phương hướng, nhiệm vụ và các chỉ tiêu phấn đấu: Thực hiện có hiệu quả chức năng đại diện, chăm lo bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của công chức, người lao động công tác tại Vụ, đa dạng hóa công tác tuyên truyền giáo dục cho đoàn viên công đoàn; đẩy mạnh phong trào học tập, nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ, tác phong, thái độ, kỷ luật lao động, sáng tạo, hoàn thành tốt nhiệm vụ, tích cực tham gia xây dựng Chi bộ đoàn kết, vững mạnh; phấn đấu đoàn viên công đoàn Vụ hiểu biết và chuyên sâu nhiều việc để thực hiện tốt nhiệm vụ tham mưu cho Lãnh đạo Bộ, Lãnh đạo Vụ hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao. Quyết tâm thi đua thực hiện tốt các nhiệm vụ của Công đoàn cơ quan Bộ và công đoàn cấp trên quy định; hưởng ứng và vận động đoàn viên công đoàn tích cực tham gia các phong trào, tổ chức các hoạt động thể thao, hội diễn văn nghệ, lập thành tích xuất sắc chào mừng các ngày kỷ niệm, ngày lễ lớn trong năm; giữ vững các danh hiệu Công đoàn vững mạnh, đạt được các hình thức khen thưởng của Công đoàn Viên chức Việt Nam và của Tổng Liên đoàn lao động Việt Nam; phấn đấu nhiều đoàn viên công đoàn đạt danh hiệu lao động giỏi và các danh hiệu thi đua, khen thưởng của các cấp công đoàn. 

Chủ tịch Công đoàn cơ quan Bộ Nội vụ Vũ Đăng Minh phát biểu chỉ đạo tại Đại hội

Phát biểu tại Đại hội, Đồng chí Vũ Đăng Minh, Chủ tịch Công đoàn cơ quan Bộ, Chánh Văn phòng Bộ Nội vụ đánh giá cao những thành tích đã đạt được trong hoạt của Công đoàn Vụ Tổ chức - Biên chế trong nhiệm kỳ 2018 – 2023 là một tổ chức đoàn kết và rất toàn diện đã thể hiện rất tốt vai trò của tổ chức Công đoàn từ công việc chuyên môn đến các hoạt động của Đảng, Công đoàn, Đoàn Thanh Niên các phòng trào văn hóa, văn nghệ, thể thao. Đồng chí Vũ Đăng Minh cũng đề nghị Ban chấp hành nhiệm kỳ 2023 – 2028 thực hiện tốt một số nhiệm vụ sau:

Một là, Ban chấp hành khóa mới tiếp tục phát huy các ưu điểm của Ban chấp hành nhiệm kỳ trước, luôn gương mẫu đi đầu trong mọi hoạt động, đề ra phương hướng, chương trình hành động cụ thể nhằm thực hiện Nghị quyết để mang lại hiệu quả tốt nhất; làm tốt nhiệm vụ bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp của đoàn viên, tập hợp đoàn kết, khích lệ đoàn viên hoàn thành tốt nhiệm vụ chuyên môn.

Hai là, Đánh giá việc thực hiện kết quả của nhiệm kỳ 2018 – 2023 đề ra phương hướng, chương trình hành động của nhiệm kỳ tới cụ thể và thiết thực, tiếp tục tham gia và thực hiện tốt các phong trao do công đoàn cấp trên phát động.

Ba là, Đại hội xem xét lựa chọn những người có năng lực, uy tín, sáng tạo, năng nổ, nhiệt tình có phương pháp tổ chức, cách thức hoạt động Công đoàn để bầu ra Ban chấp hành nhiệm kỳ mới 2023 – 2028.
 

Bí thư Chi bộ, Vụ trưởng Vụ Tổ chức – Biên chế Vũ Hải Nam phát biểu tại Đại hội

Phát biểu tại Đại hội, đồng chí Vũ Hải Nam, Vụ trưởng Vụ Tổ chức - Biên chế  chúc mừng các đồng chí được Đại hội tín nhiệm bầu vào Ban Chấp hành Công đoàn Vụ nhiệm kỳ mới 2023 - 2028 và biểu dương những thành tích của tập thể Ban Chấp hành và đoàn viên công đoàn Vụ Tổ chức – Biên chế đã đạt được trong nhiệm kỳ 2018 – 2023.

Đồng chí nhấn mạnh, để phát huy kết quả đã đạt được và khắc phục những hạn chế trong nhiệm kỳ qua, đạt được những mực tiêu, phương hướng nhiệm vụ trong thời gian tới, đề nghị các đồng chí đoàn viên Công đoàn và Ban Chấp hành Công đoàn Vụ Tổ chức – Biên chế nhiệm kỳ 2023 – 2028 thực hiện các nhiệm vụ trong tâm sau: Đẩy mạnh công tác giáo dục chính trị - tư tưởng cho các đoàn viên nhằm tăng cường sự đoàn kết, thống nhất, phối hợp tốt giữa các bộ phận, quyết tâm thi đua thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ chính trị được giao.

Đồng chí Vũ Hải Nam đề nghị, ngay sau Đại hội Ban chấp hành Công đoàn Vụ nhiệm kỳ 2023 – 2028 hoàn thiện về công tác tổ chức, nâng cao vai trò hoạt động, đổi mới hình thức sinh hoạt phối hợp để cùng cấp ủy, Chi bộ, lãnh đạo Vụ nâng cao chất lượng thực hiện nhiệm vụ chính trị, chuyên môn, công tác xây dựng Đảng. Chủ động, tích cực tạo được những phong trào thi đua, hoạt động sôi nổi, thiết thực, nâng cao đời sống vật chất, tinh thần của các đoàn viên.

Tại Đại hội, Công đoàn viên Vụ Tổ chức - Biên chế đã tích cực tham gia ý kiến đóng góp vào Báo cáo tổng kết cũng như phương hướng nhiệm vụ của Công đoàn Vụ nhiệm kỳ 2023 - 2028.

Các đại biểu bỏ phiếu bầu Ban chấp hành công đoàn Vụ Tổ chức – Biên chế nhiệm kỳ 2023 - 2028

Đại hội tiến hành bầu Ban chấp hành Công đoàn Vụ Tổ chức – Biên chế nhiệm kỳ 2023 – 2028 gồm 03 đồng chí: đồng chí Đào Thị Hồng Minh, đồng chí Nguyễn Đình Hùng, đồng chí Nguyễn Thị Phương Lan. Bầu 11 đại biểu dự Đại hội Công đoàn cấp trên, trong đó có 09 đại biểu chính thức và 02 đại biểu dự khuyết.

Vụ trưởng Vụ Tổ chức – Biên chế Vũ Hải Nam chúc mừng Ban chấp hành công đoàn Vụ nhiệm kỳ 2023 - 2028

 

Công đoàn Vụ Tổ chức – Biên chế chụp ảnh lưu niệm tại Đại hội

 

Toàn cảnh Đại hộiHữu Hồng

 

Tìm kiếm