BỘ NỘI VỤ

MINISTRY OF HOME AFFAIRS OF THE SOCIALIST REPUBLIC OF VIETNAM

A- A+
Thay đổi tương phản

Tương phản

- +
Điện thoại
Nhắn tin
Gửi mail


Đại hội Công đoàn Vụ Tiền lương nhiệm kỳ 2023 – 2028.

27/03/2023 13:48

Sáng ngày 24/03 tại trụ sở Bộ, Công đoàn vụ Tiền lương tổ chức đại hội Công đoàn nhiệm kỳ 2023 - 2028 nhằm đánh giá kết quả hoạt động nhiệm kỳ 2018 - 2023 và bầu Ban Chấp hành Công đoàn vụ nhiệm kỳ 2023 - 2028.

Dự Đại hội có đồng chí có đồng chí Nguyễn Thị Tuyết Mai, Ủy viên Ban Thường vụ Công đoàn cơ quan Bộ Nội vụ; đồng chí Nguyễn Bích Thu, Quyền Vụ trưởng Vụ Tiền lương và toàn bộ đoàn viên công đoàn Vụ Tiền lương.

Tại Đại hội, Chủ tịch Công đoàn Vụ Tiền lương Huỳnh Tuấn Nam đã trình bày Báo cáo tổng kết công tác Công đoàn nhiệm kỳ 2018 – 2023 và phương hướng, nhiệm vụ nhiệm kỳ 2023 - 2028. 

Đồng chí Huỳnh Tuấn Nam trình bày Báo cáo tại Đại hội

Theo Báo cáo tại Đại hội, nhiệm kỳ 2018 – 2023, Công đoàn Vụ Tiền lương đã hoạt động trong điều kiện nguồn lực chưa đủ đáp ứng yêu cầu công việc được giao: nhiệm vụ thường xuyên và đột xuất ngày càng nhiều, nhưng tập thể Công đoàn Vụ đã rất nỗ lực, cố gắng để vừa hoàn thành nhiệm vụ chuyên môn, vừa giữ vững, duy trì các hoạt động công đoàn như tích cực tham gia các hoạt động phong trào do công đoàn cấp trên phát động và làm tốt công tác chính sách (thăm hỏi, hiếu, hỷ). Về tập thể luôn đạt danh hiệu " Công đoàn cơ sở vững mạnh xuất sắc", các năm liên tục được tặng bằng khen của công đoàn các cấp và đạt các giải thưởng cao trong các cuộc thi như: đạt giải cuộc thi cắm hoa; giải sáng tạo cuộc thi về chuyển đổi số và nhiều đoàn viên công đoàn Vụ đã hoàn thành tốt nhiệm vụ chính trị, được công nhận là đoàn viên ưu tú, xuất sắc, được công đoàn cấp trên khen thưởng, biểu dương do có thành tích đóng góp và đạt nhiều kết quả trong các phong trào thi đua do cơ quan, công đoàn phát động như các danh hiệu "Giỏi việc nước đảm việc nhà"; " phong trào thi đua xây dựng cơ quan và tổ chức công đoàn vững mạnh".

Trên cơ sở những kết quả đã đạt được, Báo cáo cũng thẳng thắn nêu rõ những hạn chế, tồn tại của nhiệm kỳ 2018 - 2023 để đề ra phương hướng, nhiệm vụ và các chỉ tiêu phấn đấu của Công đoàn Vụ nhiệm kỳ 2023 - 2028, với các mục tiêu cụ thể: 100% cán bộ, công chức đoàn viên công đoàn của Vụ hàng năm được học tập, quán triệt các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước, Nghị quyết và chủ trương công tác của công đoàn cấp trên; 100% đoàn viên Công đoàn hoàn thành nhiệm vụ chuyên môn đúng tiến độ, bảo đảm chất lượng; 100% đoàn viên đạt danh hiệu đoàn viên Công đoàn xuất sắc, 100% công đoàn viên nữ đạt danh hiệu giỏi việc nước, đảm việc nhà; phấn đấu giới thiệu cho Chi bộ kết nạp ít nhất 02 đảng viên.

Các đại biểu bỏ phiếu bầu Ban Chấp hành Công đoànVụ Tiền lương nhiệm kỳ 2023 - 2028

Đại hội đã tín nhiệm bầu ra Ban Chấp hành Công đoàn Vụ Tiền lương nhiệm kỳ 2023 - 2028 gồm 03 đồng chí: đồng chí Huỳnh Tuấn Nam, đồng chí Lê Phúc Hiếu, đồng chí Lê Thị Thúy.

Quyền Vụ trưởng Vụ Tiền lương Nguyễn Bích Thu phát biểu tại Đại hội

Phát biểu tại Đại hội, đồng chí Nguyễn Bích Thu, Quyền Vụ trưởng Vụ Tiền lương chúc mừng các đồng chí được Đại hội tín nhiệm bầu vào Ban Chấp hành Công đoàn Vụ nhiệm kỳ mới 2023 - 2028 và biểu dương những thành tích của tập thể Ban Chấp hành và đoàn viên công đoàn Vụ Tiền lương đã đạt được trong nhiệm kỳ 2018 – 2023.

Đồng chí nhấn mạnh, để phát huy kết quả đã đạt được và khắc phục những hạn chế trong nhiệm kỳ qua, đạt được những mực tiêu, phương hướng nhiệm vụ trong thời gian tới, đề nghị các đồng chí đoàn viên Công đoàn và Ban Chấp hành Công đoàn Vụ Tiền lương nhiệm kỳ 2023 – 2028, một mặt, bám sát Điều lệ và sự chỉ đạo, hướng dẫn của Công đoàn cấp trên để tổ chức triển khai thực hiện một cách hiệu quả, phù hợp với điều kiện của cơ quan, đơn vị. Mặt khác, chú trọng phối hợp với cấp ủy, Chi bộ, lãnh đạo Vụ để xây dựng tập thể Chi bộ, tập thể Vụ đoàn kết, thống nhất, vững mạnh, hoàn thành tốt nhiệm vụ ngày càng cao.

Đồng Chí Nguyễn Bích Thu đề nghị, ngay sau Đại hội Ban Chấp hành Công đoàn Vụ nhiệm kỳ 2023 - 2028 không ngừng tu dưỡng, rèn luyện, gương mẫu, phát huy hơn nữa vai trò giám sát, vai trò phối hợp để cùng cấp ủy, Chi bộ, lãnh đạo Vụ nâng cao chất lượng thực hiện nhiệm vụ chính trị, chuyên môn, công tác xây dựng Đảng, công tác giáo dục chính trị tư tưởng và phát triển đảng. Chủ động, tích cực tạo được những phong trào thi đua, hoạt động sôi nổi, thiết thực, nâng cao đời sống vật chất, tinh thần của các đoàn viên.

Ủy viên Ban Thường vụ Công đoàn cơ quan Bộ Nội vụ Nguyễn Thị Tuyết Mai phát biểu chỉ đạo tại Đại hội

Ghi nhận và biểu dương những kết quả đã đạt được của Công đoàn Vụ Tiền lương trong thời gian qua đã góp phần vào thành công chung của Công đoàn Bộ Nội vụ; đồng chí Nguyễn Thị Tuyết Mai, Ủy viên Ban Thường vụ Công đoàn cơ quan Bộ Nội vụ khẳng định, Công đoàn Vụ Tiền lương là một tổ chức Công đoàn tiêu biểu, có bề dày hoạt động tích cực. Công đoàn Vụ đã tổ chức Đại hội nhiệm kỳ 2023-2028, là Đại hội thứ 5 trong 15 tổ chức công đoàn tổ chức Đại hội trong tháng 3 theo kế hoạch của Công đoàn cơ quan Bộ. 

Trong khí thế “Đổi mới - Dân chủ - Đoàn kết - Phát triển”, đồng chí Nguyễn Thị Tuyết Mai tin tưởng rằng với sự quyết tâm và định hướng của hoạt động công đoàn Vụ trong nhiệm kỳ tới, cùng với sự quan tâm chỉ đạo của Cấp ủy, Lãnh đạo Vụ, sự ủng hộ nhiệt tình tham gia của tập thể đoàn viên Công đoàn Vụ, sẽ gặt hái được nhiều kết quả hơn nữa, đóng góp trí tuệ, nhiệt huyết, trách nhiệm, góp phần thực hiện hoàn thành xuất sắc các nhiệm vụ trong thời gian tới.

Đồng chí Nguyễn Thị Tuyết Mai đề nghị trong nhiệm kỳ tới, Ban chấp hành Công đoàn Vụ cần tập trung thực hiện một số nhiệm vụ sau: (1) Chấp hành các văn bản của Đảng ủy (Chỉ thị số 02-CT/ĐU ngày 06/3/2023 của Ban Thường vụ Đảng ủy Bộ Nội vụ về lãnh đạo công đoàn các cấp thuộc Công đoàn Bộ Nội vụ tiến tới Đại hội đại biểu Công đoàn Bộ Nội vụ lần thứ III) chỉ đạo đối với công đoàn, các văn bản quy định có liên quan đến hoạt động công đoàn; triển khai tốt phương hướng, giải pháp trong nhiệm kỳ tới, chủ động đề xuất với cấp ủy Chi bộ, lãnh đạo Vụ, báo cáo gửi Công đoàn cơ quan Bộ theo quy định. Chủ động xây dựng chương trình kế hoạch hoạt động từng năm trong nhiệm kỳ 2023 – 2028. (2) Hoàn thiện hồ sơ báo cáo kết quả Đại hội gửi Công đoàn cơ quan Bộ xem xét, công nhận theo quy định. (3) Nâng cao vai trò của Ban chấp hành, làm tốt nhiệm vụ bảo vệ quyền, lợi ích đoàn viên, tập hợp và đoàn kết đoàn viên, khích lệ động viên đoàn viên tích cực, làm tốt nhiệm vụ chuyên môn.

Ủy viên Ban Thường vụ Công đoàn cơ quan Bộ Nội vụ Nguyễn Thị Tuyết Mai tặng hoa chúc mừng Ban Chấp hành nhiệm kỳ 2023 – 2028

 

Quyền Vụ trưởng Vụ Tiền lương Nguyễn Bích Thu tặng hoa chúc mừng Ban Chấp hành nhiệm kỳ 2023 – 2028

 

Công đoàn Vụ Tiền lương chụp ảnh lưu niệm tại Đại hội
Quang cảnh Đại hội


Thu Trang

Tìm kiếm