BỘ NỘI VỤ

MINISTRY OF HOME AFFAIRS OF THE SOCIALIST REPUBLIC OF VIETNAM

- Quyết định số 69/2024/QĐ-BNV ngày 01/02/2024 của Bộ trưởng Bộ Nội vụ về việc ban hành Kế hoạch tổ chức kiểm định chất lượng đầu vào công chức năm 2024 - Quyết định số 68/QĐ-BNV ngày 01/02/2024 của Bộ trưởng Bộ Nội vụ về việc điều chỉnh Kế hoạch thanh tra năm 2024 của Bộ Nội vụ - Quyết định số 1099/QĐ-BNV ngày 31/12/2023 của Bộ trưởng Bộ Nội vụ về việc công bố thủ tục hành chính quy định tại Nghị định số 98/2023/NĐ-CP ngày 31/12/2023 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Thi đua, khen thưởng - Quyết định số 1096/QĐ-BNV ngày 31/12/2023 của Bộ trưởng Bộ Nội vụ về việc công bố thủ tục hành chính được sửa đổi, thay thế thuộc phạm vi chức năng quản lý nhà nước của Bộ Nội vụ về lĩnh vực Chính quyền địa phương - Quyết định số 1098/QĐ-BNV ngày 31/12/2023 của Bộ trưởng Bộ Nội vụ về việc công bố TTHC quy định tại Nghị định số 85/2023/NĐ-CP của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 115/2020/NĐ-CP về tuyển dụng, sử dụng và quản lý viên chức - Quyết định số 14/QĐ-BNV ngày 10/01/2024 của Bộ trưởng Bộ Nội vụ ban hành Chương trình xây dựng văn bản quy phạm pháp luật năm 2024 của Bộ Nội vụ
A- A+
Thay đổi tương phản

Tương phản

- +
Điện thoại
Nhắn tin
Gửi mail


Đại hội Công đoàn Vụ Pháp chế nhiệm kỳ 2023 – 2028.

20/03/2023 18:08

Sáng ngày 20/03, tại trụ sở Bộ, Công đoàn Vụ Pháp chế tổ chức Đại hội Công đoàn nhiệm kỳ 2023 - 2028.


Tới dự Đại hội có đồng chí Lê Văn Phương, Ủy viên Ban Thường vụ, Phó Chủ tịch Công đoàn cơ quan Bộ Nội vụ; đồng chí Nguyễn Văn Thủy, Bí thư Chi bộ, Vụ trưởng Vụ Pháp chế và toàn thể Đoàn viên công đoàn Vụ Pháp chế.

Thay mặt Đoàn chủ tịch, đồng chí Trần Thị Minh Châu, Chủ tịch Công đoàn Vụ Pháp chế nhiệm kỳ 2018 - 2023 trình bày Báo cáo tổng kết công tác Công đoàn nhiệm kỳ 2018 – 2023 và phương hướng, nhiệm vụ nhiệm kỳ 2023 - 2028.

Theo đó, trong nhiệm kỳ 2018 - 2023, Ban Chấp hành Công đoàn Vụ Pháp chế luôn bám sát Nghị quyết Công đoàn cơ quan Bộ Nội vụ, Nghị quyết Công đoàn Vụ Pháp chế, luôn động viên Đoàn viên công đoàn nâng cao vai trò, trách nhiệm thực hiện tốt các nhiệm vụ chuyên môn, tích cực hưởng ứng và tham gia các phong trào do Công đoàn cấp trên phát động; luôn duy trì và đảm bảo các hoạt động Công đoàn Vụ đạt hiệu quả và thiết thực. Đoàn viên Công đoàn Vụ đều nỗ lực phấn đấu hoàn thành các nhiệm vụ chuyên môn và hoạt động Công đoàn. Xây dựng được tình đoàn kết, gắn bó, tạo được phong trào thi đua sôi nổi trong toàn thể đoàn viên Công đoàn Vụ. Công đoàn Vụ luôn chăm lo và bảo vệ lợi ích hợp pháp chính đáng tới đời sống vật chất và tinh thần cho đoàn viên, kịp thời động viên, thăm hỏi các đoàn viên công đoàn ốm, đau hoặc gia đình có việc hiếu đều được tiến hành kịp thời, thể hiện tinh thần trách nhiệm và tương thân tương ái giữa các đoàn viên công đoàn.

Chủ tịch Công đoàn Vụ Pháp chế nhiệm kỳ 2018 - 2023 Trần Thị Minh Châu trình bày Báo cáo tổng kết tại Đại hội

Ngoài những kết quả, thành tíchđã đạt được, báo cáo cũng thắng thắn nhìn nhận những hạn chế, tồn tại của công tác Công đoàn Vụ Pháp chế nhiệm kỳ 2018 - 2023 để đề ra phương hướng, nhiệm vụ và các chỉ tiêu phấn đấu của Công đoàn Vụ nhiệm kỳ 2023 - 2028, cụ thể: 100% cán bộ, công chức đoàn viên công đoàn của Vụ hàng năm được học tập, quán triệt các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước, Nghị quyết và chủ trương công tác của công đoàn cấp trên; 100% đoàn viên Công đoàn hoàn thành tốt nhiệm vụ chuyên môn đúng tiến độ, bảo đảm chất lượng; 100% đoàn viên đạt danh hiệu đoàn viên Công đoàn xuất sắc; 100% công đoàn viên nữ đạt danh hiệu "giỏi việc nước, đảm việc nhà";100% công đoàn viên tham gia thực hiện phong trào: Xanh, sạch, đẹp nơi công sở; phấn đấu giới thiệu cho Chi bộ 01 quần chúng ưu tú tham gia học đối tượng đảng.

Bí thư Chi bộ, Vụ trưởng Vụ Pháp chế Nguyễn Văn Thủy phát biểu tại Đại hội

Phát biểu tại Đại hội, đồng chí Nguyễn Văn Thủy, Vụ trưởng Vụ Pháp chế đánh giá cao và biểu dương những thành tích của tập thể Ban Chấp hành và đoàn viên công đoàn Vụ Pháp chế đã đạt được trong nhiệm kỳ 2018 – 2023; đồng thời đề nghị các đồng chí đoàn viên Công đoàn và Ban Chấp hành Công đoàn Vụ Pháp chế nhiệm kỳ 2023 – 2028 cần tổ chức và phối hợp tốt với cấp ủy Chi bộ, lãnh đạo Vụ trong triển khai thực hiện và hoàn thành tốt các nhiệm vụ chuyên môn được giao.

Ủy viên Ban Thường vụ, Phó chủ tịch Công đoàn cơ quan Bộ Nội vụ Lê Văn Phương phát biểu chỉ đạo tại Đại hội

Phát biểu tại Đại hội, Đồng chí Lê Văn Phương, Ủy viên Ban Thường vụ, Phó chủ tịch Công đoàn cơ quan Bộ Nội vụ đã bày tỏ sự tin tưởng với đường hướng và phương thức hoạt động cũng như đánh giá cao những thành công của Công đoàn Vụ Pháp chế nhiệm kỳ 2018 - 2023. Đồng chí Lê Văn Phương cũng đề nghị Ban chấp hành nhiệm kỳ 2023 – 2028 thực hiện tốt một số nhiệm vụ sau:

Một là, Ban chấp hành khóa mới tiếp tục phát huy các ưu điểm của Ban chấp hành nhiệm kỳ trước, luôn gương mẫu đi đầu trong mọi hoạt động, đề ra phương hướng, chương trình hành động cụ thể nhằm thực hiện Nghị quyết để mang lại hiệu quả tốt nhất; thường xuyên đổi mới nội dung và phương thức hoạt động, phương thức giáo dục chính trị tư tưởng cho đoàn viên, thường xuyên nắm bắt tâm tư, nguyện vọng của quần chúng, tập hợp trí tuệ của tập thể đoàn viên, tạo điều kiện và phát huy quyền làm chủ của đoàn viên trong việc tham gia xây dựng và thực hiện các nhiệm vụ chính trị, các quy chế, nội quy của cơ quan và xem đây là nhiệm vụ hàng đầu của hoạt động Công đoàn.

Hai là, Phối hợp chặt chẽ với Cấp ủy, Chi bộ, lãnh đạo Vụ và các tổ chức đoàn thể để làm tốt công tác công đoàn, công tác kiểm tra, giám sát. Kiên quyết đấu tranh với những biểu hiện tiêu cực, tham nhũng, lãng phí tai cơ quan.

Ba là, Tiếp tục thực hiện tốt cuộc vận động “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”; thực hiện các Nghị quyết của Đảng; Nghị quyết của Trung ương và các văn bản, Nghị quyết của Công đoàn cấp trên.

Bốn là, Tổ chức tốt các phong trào thi đua yêu nước, phong trào nêu gương người tốt việc tốt, các phong trào do Công đoàn cấp trên phát động, các đoàn viên công đoàn luôn giữ gìn phẩm chất đạo đức, tư tưởng chính trị, phấn đấu cùng Ban chấp hành xây dựng Công đoàn Vụ luôn đoàn kết, đạt vững mạnh, xuất sắc và tiêu biểu trong nhiệm kỳ 2023 – 2028.

Ủy viên Ban Thường vụ, Phó chủ tịch Công đoàn cơ quan Bộ Nội vụ Lê Văn Phương và Bí thư Chi bộ, Vụ trưởng Vụ Pháp chế tặng hoa chúc mừng 

Tại Đại hội, Công đoàn viên Vụ Pháp chế đã tích cực tham gia nhiều ý kiến đóng góp vào Báo cáo tổng kết cũng như phương hướng nhiệm vụ của Công đoàn Vụ nhiệm kỳ 2023 - 2028.

* Đại hội đã tiến hành bầu Ban chấp hành Công đoàn Vụ. Kết quả có 03 đồng chí được bầu vào Ban chấp hành nhiệm kỳ 2023-2028. Bầu 06 đại biểu dự Đại hội Công đoàn cấp trên, trong đó có 05 đại biểu chính thức và 01 đại biểu dự khuyết.

Công đoàn Vụ Pháp chế chụp ảnh lưu niệm tại Đại hội

 


Hữu Hồng

 

Tìm kiếm