BỘ NỘI VỤ

MINISTRY OF HOME AFFAIRS OF THE SOCIALIST REPUBLIC OF VIETNAM

- Quyết định số 69/2024/QĐ-BNV ngày 01/02/2024 của Bộ trưởng Bộ Nội vụ về việc ban hành Kế hoạch tổ chức kiểm định chất lượng đầu vào công chức năm 2024 - Quyết định số 68/QĐ-BNV ngày 01/02/2024 của Bộ trưởng Bộ Nội vụ về việc điều chỉnh Kế hoạch thanh tra năm 2024 của Bộ Nội vụ - Quyết định số 1099/QĐ-BNV ngày 31/12/2023 của Bộ trưởng Bộ Nội vụ về việc công bố thủ tục hành chính quy định tại Nghị định số 98/2023/NĐ-CP ngày 31/12/2023 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Thi đua, khen thưởng - Quyết định số 1096/QĐ-BNV ngày 31/12/2023 của Bộ trưởng Bộ Nội vụ về việc công bố thủ tục hành chính được sửa đổi, thay thế thuộc phạm vi chức năng quản lý nhà nước của Bộ Nội vụ về lĩnh vực Chính quyền địa phương - Quyết định số 1098/QĐ-BNV ngày 31/12/2023 của Bộ trưởng Bộ Nội vụ về việc công bố TTHC quy định tại Nghị định số 85/2023/NĐ-CP của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 115/2020/NĐ-CP về tuyển dụng, sử dụng và quản lý viên chức - Quyết định số 14/QĐ-BNV ngày 10/01/2024 của Bộ trưởng Bộ Nội vụ ban hành Chương trình xây dựng văn bản quy phạm pháp luật năm 2024 của Bộ Nội vụ
A- A+
Thay đổi tương phản

Tương phản

- +
Điện thoại
Nhắn tin
Gửi mail


Đại hội Công đoàn Vụ Cải cách hành chính nhiệm kỳ 2023 – 2028

30/03/2023 13:06

Chiều ngày 29/03 tại trụ sở Bộ, Công đoàn Vụ Cải cách hành chính tổ chức Đại hội Công đoàn nhiệm kỳ 2023 - 2028 nhằm đánh giá kết quả hoạt động nhiệm kỳ 2018 - 2023 và bầu Ban Chấp hành Công đoàn Vụ nhiệm kỳ 2023 - 2028.

Dự Đại hội có đồng chí Bí thư Chi bộ, Vụ trưởng Vụ Cải cách hành chính Phạm Minh Hùng và Đoàn viên công đoàn Vụ Cải cách hành chính

Tại Đại hội, Chủ tịch Công đoàn Vụ Cải cách hành chính Nguyễn Thị Ngọc Anh đã trình bày Báo cáo kết quả hoạt động nhiệm kỳ 2018-2023 và phương hướng, nhiệm vụ nhiệm kỳ 2023 – 2028 của công đoàn Vụ Cải cách hành chính
 

Chủ tịch Công đoàn Vụ Cải cách hành chính Nguyễn Thị Ngọc Anh trình bày Báo cáo tại Đại hội

Theo Báo cáo tại Đại hội, nhiệm kỳ 2018 – 2023, Công đoàn Vụ Cải cách hành chính thực hiện chức năng tham mưu giúp Bộ trưởng Bộ Nội vụ quản lý nhà nước về công tác cải cách hành chính, thực hiện nhiệm vụ thường trực công tác cải cách hành chính của Chính phủ, là đơn vị chủ trì thực hiện các đề án lớn trong Chương trình tổng thể cải cách hành chính nhà nước, đồng thời là cơ quan giúp việc, thực hiện chức năng của Văn phòng Ban chỉ đạo cải cách hành chính của Chính phủ. Là tổ chức công đoàn bộ phận trực thuộc Công đoàn Cơ quan Bộ Nội vụ, đoàn viên Công đoàn  của Vụ Cải cách hành chính đều là những cán bộ, công chức, người lao động có phẩm chất đạo đức tốt, được đào tạo cơ bản, có năng lực chuyên môn và tâm huyết với công việc; luôn phát huy tinh thần đoàn kết, sáng tạo, gắn bó giữa các đoàn viên công đoàn trong Vụ; luôn chăm lo và quan tâm tới đời sống vật chất và tinh thần của đoàn viên công đoàn, kịp thời động viên, thăm hỏi và giúp đỡ các đoàn viên khi ốm đau hoặc gia đình có việc hệ trọng.. Các đoàn viên công đoàn trong Vụ luôn nhận thức được rằng, bản thân cần phát huy hơn nữa trong công việc để hoàn thành tốt các nội dung công việc được giao với với tinh thần trách nhiệm và sự nhiệt tình.

Hằng năm, tập thể Công đoàn Vụ luôn đạt danh hiệu "Công đoàn cơ sở vững mạnh xuất sắc", các năm liên tục được tặng bằng khen của công đoàn các cấp; nhiều đoàn viên công đoàn Vụ đã hoàn thành tốt nhiệm vụ chính trị, được công nhận là đoàn viên ưu tú, xuất sắc, được công đoàn cấp trên khen thưởng, biểu dương do có thành tích đóng góp và đạt nhiều kết quả trong các phong trào thi đua do cơ quan, công đoàn phát động như các danh hiệu "Giỏi việc nước đảm việc nhà"; " Thi đua xây dựng cơ quan và tổ chức công đoàn vững mạnh"; Phong trào “Văn hóa, thể thao”…

Trên cơ sở những kết quả đã đạt được, Báo cáo cũng thẳng thắn nêu rõ những hạn chế, tồn tại của nhiệm kỳ 2018 - 2023 để đề ra phương hướng, nhiệm vụ và các chỉ tiêu phấn đấu của Công đoàn Vụ nhiệm kỳ 2023 – 2028: Công tác giáo dục chính trị tư tưởng cho đoàn viên công đoàn của Vụ chưa thực sự thường xuyên mà chủ yếu lồng ghép trong các kỳ cuộc họp, sinh hoạt công đoàn định kỳ và theo sự hướng dẫn của công đoàn cấp trên và Trong quá trình tổ chức triển khai hoạt động công đoàn chưa có nhiều đổi mới, thiếu sự thu hút, tham gia đầy đủ của các đoàn viên công đoàn. Việc tham gia một số hoạt động do Công đoàn Cơ quan Bộ Nội vụ, Công đoàn Bộ phát động còn hạn chế.

Tại Đại hội cũng có một số ý kiến tham luận: Công đoàn tích cực vận động đoàn viên công đoàn Vụ tích cực tham gia các phong trào thi đua như phong trào “tham mưu giỏi, phục vụ tốt và triển khai thực hiện Cuộc vận động xây dựng người cán bộ, công chức, viên chức “Trung thành, sáng tạo, tận tuy, gương mẫu” gắn với việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh đã tạo chuyển biến mạnh mẽ, sâu rộng trong đoàn viên về ý thức tu dưỡng, rèn luyện về phẩm chất chính trị, trình độ chuyên môn, nghiệp vụ, nâng cao hiệu quả thực thi công vụ, góp phần thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị được giao. Chính nhờ sự lãnh đạo, chỉ đạo quyết liệt của Lãnh đạo vụ, Lãnh đạo và tập thể Công đoàn Vụ đã góp phần thúc đẩy tinh thần tích cực, chủ động, hăng say trong công việc của công chức, công đoàn viên của Vụ, qua đó góp phần tạo nên những thành tích đáng ghi nhận của tập thể Vụ, được các cấp khen thưởng, cụ thể là: Từ đầu nhiệm kỳ đến nay tập thể Vụ đã nhiều lần được Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, Bộ trưởng khen tặng vì có thành thích suất sắc trong thực hiện nhiệm vụ, tập thể Vụ được tặng Huân chương lao động Hạng ba, Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ,… 
 

Các đại biểu bỏ phiếu bầu Ban Chấp hành Vụ Cải cách hành chính nhiệm kỳ 2023 - 2028

Đại hội đã tín nhiệm bầu ra Ban Chấp hành Công đoàn Vụ Cải cách hành chính nhiệm kỳ 2023 - 2028 gồm 03 đồng chí: đồng chí Bùi Văn Quyết, đồng chí Nguyễn Thị Thuý; đồng chí Phùng Doãn Hưng
 

Phát biểu tại Đại hội, Vụ trưởng Vụ Cải cách hành chính Phạm Minh Hùng phát biểu tại Đại hội

Phát biểu tại Đại hội, Vụ trưởng Phạm Minh Hùng chúc mừng các đồng chí được Đại hội tín nhiệm bầu vào Ban Chấp hành Công đoàn Vụ nhiệm kỳ mới 2023 - 2028 và biểu dương những thành tích của tập thể Ban Chấp hành và đoàn viên công đoàn Vụ Cải cách hành chính đã đạt được trong nhiệm kỳ 2018 – 2023.

Vụ trưởng Phạm Minh Hùng nhấn mạnh, để phát huy kết quả đã đạt được và khắc phục những hạn chế trong nhiệm kỳ qua, đạt được những mực tiêu, phương hướng nhiệm vụ trong thời gian tới, đề nghị các đoàn viên Công đoàn và Ban Chấp hành Công đoàn Vụ Cải cách hành chính nhiệm kỳ 2023 – 2028, một mặt, bám sát Điều lệ và sự chỉ đạo, hướng dẫn của Công đoàn cấp trên để tổ chức triển khai thực hiện một cách hiệu quả, phù hợp với điều kiện của cơ quan, đơn vị; thực hiện tốt công tác tuyên truyền nhiệm vụ cải cách hành chính và hoàn thành xuất sắc các nhiệm vụ Bộ trưởng giao. 

Vụ trưởng Phạm Minh Hùng đề nghị, ngay sau Đại hội Ban Chấp hành Công đoàn Vụ nhiệm kỳ 2023 - 2028 chủ động, tích cực tạo được những phong trào thi đua, hoạt động sôi nổi, thiết thực, nâng cao đời sống vật chất, tinh thần của các đoàn viên.

Vụ trưởng Phạm Minh Hùng tặng hoa chúc mừng Ban Chấp hành nhiệm kỳ 2023 – 2028

Một số hình ảnh tại Đại hội:
 

 

 

 

 

 Phương Hằng

Tìm kiếm