BỘ NỘI VỤ

MINISTRY OF HOME AFFAIRS OF THE SOCIALIST REPUBLIC OF VIETNAM

A- A+
Thay đổi tương phản

Tương phản

- +
Điện thoại
Nhắn tin
Gửi mail


Công đoàn Vụ Chính quyền địa phương tổ chức Đại hội nhiệm kỳ 2023 – 2028.

06/04/2023 08:08

Chiều ngày 04/04 tại trụ sở Bộ, Công đoàn Vụ Chính quyền địa phương tổ chức Đại hội Công đoàn nhiệm kỳ 2023 - 2028.
Đồng chí Nguyễn Duy Thăng, Thứ trưởng Bộ Nội vụ tham dự Đại hội.

Dự Đại hội có đồng chí Vũ Đăng Minh, Chủ tịch Công đoàn cơ quan Bộ, Chánh Văn phòng Bộ Nội vụ; đồng chí Phan Trung Tuấn, Vụ trưởng Vụ Chính quyền địa phương và toàn thể Đoàn viên công đoàn Vụ Chính quyền địa phương.

Đoàn Chủ tịch điều hành Đại hội

Theo báo cáo trong nhiệm kỳ 2018 - 2023, Ban Chấp hành Công đoàn Vụ Chính quyền địa phương luôn nhận được sự ủng hộ, quan tâm của Chi ủy, Lãnh đạo Vụ cùng với tinh thần trách nhiệm và sự nhiệt tình tham gia của đoàn viên công đoàn nên đã đạt được kết quả thiết thực, vừa đảm bảo hoạt động công đoàn vừa tăng cường đoàn kết nội bộ. Tập thể Ban chấp hành công đoàn Vụ luôn đoàn kết, nhất trí chủ động cùng với tập thể đoàn viên công đoàn Vụ tích cực tham gia các hoạt động do Công đoàn cấp trên phát động; luôn duy trì và đảm bảo các hoạt động công đoàn Vụ hiệu quả và thiết thực; đoàn viên công đoàn Vụ đều nỗ lực phấn đấu hoàn thành nhiệm vụ chuyên môn và hoạt động công đoàn; xây dựng được tình đoàn kết, gắn bó, tạo được phong trào thi đua sôi nổi trong toàn thể đoàn viên công đoàn; Công đoàn Vụ luôn chăm lo và quan tâm tới đời sống vật chất và tinh thần của đoàn viên công đoàn, kịp thời động viên, thăm hỏi và giúp đỡ các đoàn viên khi ốm đau hoặc gia đình có việc hiếu, việc hỷ…

Ngoài những kết quả, thành tích đã đạt được, báo cáo cũng thắng thắn nhìn nhận những hạn chế, tồn tại của công tác Công đoàn Vụ Chính quyền địa phương nhiệm kỳ 2018 - 2023 như: Công tác giáo dục chính trị tư tưởng cho đoàn viên công đoàn chưa thực sự thường xuyên mà chủ yếu lồng ghép trong các cuộc họp, sinh hoạt công đoàn định kỳ và theo sự hướng dẫn của công đoàn cấp trên, chưa có giải pháp để nâng cao đời sống cho công chức trong điều kiện tiền lương và thu nhập còn hạn chế; việc tham gia các hoạt động do Công đoàn Bộ tổ chức còn hạn chế. Một số đoàn viên chưa chủ động tích cực tham gia, hưởng ứng các phong trào, còn có hiện tượng đi muộn, về sớm; tinh thần đấu tranh phê, tự phê của một số đoàn viên chưa thực sự cao, ngại và né tránh. 

Nhiệm kỳ 2023 – 2028, Công đoàn Vụ Chính quyền địa phương đề ra phương hướng, nhiệm vụ và các chỉ tiêu phấn đấu: 100% đoàn viên hàng năm được học tập, quán triệt các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước, Nghị quyết và chủ trương công tác của Công đoàn cấp trên; 100% đoàn viên Công đoàn Vụ hoàn thành tốt nhiệm vụ chuyên môn đúng tiến độ, bảo đảm chất lượng; 100% công đoàn viên nữ đạt danh hiệu giỏi việc nước, đảm việc nhà.

Đồng chí Nguyễn Duy Thăng, Thứ trưởng Bộ Nội vụ phát biểu tại Đại hội

Phát biểu tại Đại hội, đồng chí Nguyễn Duy Thăng, với tư cách vừa là Thứ trưởng Bộ Nội vụ phụ trách vừa là đoàn viên công đoàn Vụ Chính quyền địa phương đã đánh giá cao những kết quả mà Công đoàn Vụ đã đạt được trong nhiệm kỳ vừa qua. Thứ trưởng yêu cầu và mong muốn tập thể Ban chấp hành Công đoàn Vụ nhiệm kỳ 2023 – 2028 phối hợp Cấp ủy Chi bộ, Lãnh đạo Vụ kịp thời động viên đoàn viên và bảo vệ quyền lợi, lợi ích cho đoàn viên trên cơ sở pháp luật, tìm hiểu tâm tư nguyện vọng của đoàn viên để cùng Cấp ủy, Lãnh đạo Vụ, khắc phục những khó khăn, hạn chế, cùng nhau đoàn kết, thống nhất hoàn thành xuất sắc các nhiệm vụ được giao.

Cũng tại Đại hội, các đoàn viên công đoàn Vụ nhất trí cao với báo cáo; đồng thời, đã đóng góp nhiều ý kiến để hoàn thiện báo cáo tổng kết, đề xuất nhiều giải pháp nhằm thực hiện tốt phương hướng nhiệm vụ của Công đoàn Vụ nhiệm kỳ 2023 - 2028.

Chủ tịch Công đoàn cơ quan Bộ Nội vụ Vũ Đăng Minh phát biểu tại Đại hội

Phát biểu tại Đại hội, Đồng chí Vũ Đăng Minh, Chủ tịch Công đoàn cơ quan Bộ, Chánh Văn phòng Bộ Nội vụ đánh giá cao và ghi nhận những thành tích đã đạt được trong hoạt động của Công đoàn Vụ Chính quyền địa phương trong nhiệm kỳ 2018 – 2023 là một tổ chức đoàn kết, thống nhất đã thể hiện rất tốt vai trò nhiệm vụ của tổ chức Công đoàn. Đồng chí Vũ Đăng Minh cũng đề nghị Ban chấp hành nhiệm kỳ 2023 – 2028 thực hiện tốt một số nhiệm vụ sau:

Một là, Đại hội hôm nay xem xét lựa chọn những người có tố chất, năng lực, uy tín, sáng tạo, nhiệt tình để bầu ra Ban chấp hành nhiệm kỳ mới 2023 – 2028.

Hai là, ngay sau Đại hội Ban chấp hành nhiệm kỳ 2023 – 2028 đề ra phương hướng, nhiệm vụ, xây dựng và ban hành chương trình hành động của cả nhiệm kỳ, của từng năm đồng thời phân công cụ thể rõ trách nhiệm cho từng đồng chí trong Ban chấp hành, tiếp tục tham gia và thực hiện tốt các phong trao do công đoàn cấp trên phát động.

Ba là, tiếp thu các ý kiến đóng góp và tham luận tại Đại hội để hoàn thiện Báo cáo kết quả Đại hội gửi Công đoàn cơ quan Bộ đúng quy định.

Đại hội tiến hành bầu Ban chấp hành Công đoàn Vụ Chính quyền địa phương nhiệm kỳ 2023 – 2028 gồm 03 đồng chí. Bầu 11 đại biểu dự Đại hội Công đoàn cấp trên, trong đó có 09 đại biểu chính thức và 02 đại biểu dự khuyết.

Thứ trưởng Nguyễn Duy Thăng, Chủ tịch Công đoàn Bộ Nội vụ Vũ Đăng Minh, Vụ trưởng Vụ Chính quyền địa phương Phan Trung Tuấn tặng hoa chúc mừng Ban chấp hành Công đoàn Vụ Chính quyền địa phương nhiệm kỳ 2023 - 2028

 

Toàn cảnh Đại hộiHữu Hồng

Tìm kiếm