BỘ NỘI VỤ

MINISTRY OF HOME AFFAIRS OF THE SOCIALIST REPUBLIC OF VIETNAM

- Quyết định số 69/2024/QĐ-BNV ngày 01/02/2024 của Bộ trưởng Bộ Nội vụ về việc ban hành Kế hoạch tổ chức kiểm định chất lượng đầu vào công chức năm 2024 - Quyết định số 68/QĐ-BNV ngày 01/02/2024 của Bộ trưởng Bộ Nội vụ về việc điều chỉnh Kế hoạch thanh tra năm 2024 của Bộ Nội vụ - Quyết định số 1099/QĐ-BNV ngày 31/12/2023 của Bộ trưởng Bộ Nội vụ về việc công bố thủ tục hành chính quy định tại Nghị định số 98/2023/NĐ-CP ngày 31/12/2023 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Thi đua, khen thưởng - Quyết định số 1096/QĐ-BNV ngày 31/12/2023 của Bộ trưởng Bộ Nội vụ về việc công bố thủ tục hành chính được sửa đổi, thay thế thuộc phạm vi chức năng quản lý nhà nước của Bộ Nội vụ về lĩnh vực Chính quyền địa phương - Quyết định số 1098/QĐ-BNV ngày 31/12/2023 của Bộ trưởng Bộ Nội vụ về việc công bố TTHC quy định tại Nghị định số 85/2023/NĐ-CP của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 115/2020/NĐ-CP về tuyển dụng, sử dụng và quản lý viên chức - Quyết định số 14/QĐ-BNV ngày 10/01/2024 của Bộ trưởng Bộ Nội vụ ban hành Chương trình xây dựng văn bản quy phạm pháp luật năm 2024 của Bộ Nội vụ
A- A+
Thay đổi tương phản

Tương phản

- +
Điện thoại
Nhắn tin
Gửi mail


Công đoàn Văn phòng Bộ tổ chức thành công Đại hội nhiệm kỳ 2023 – 2028.

31/03/2023 20:13

Chiều ngày 30/03 tại trụ sở Bộ, Công đoàn Văn phòng Bộ tổ chức đại hội Công đoàn nhiệm kỳ 2023 – 2028 nhằm đánh giá kết quả hoạt động nhiệm kỳ 2018 – 2023 và bầu Ban Chấp hành Công đoàn Văn phòng Bộ nhiệm kỳ 2023 – 2028.

Dự Đại hội có đồng chí Vũ Đăng Minh, Chủ tịch Công đoàn Bộ; Nguyễn Thị Hà, Phó Chủ tịch Thường trực Công đoàn Bộ; Nguyễn Thị Tuyết Mai, Ủy viên Ban Thường vụ Công đoàn cơ quan Bộ và toàn bộ đoàn viên Công đoàn Văn phòng Bộ.

Đoàn Chủ tịch chủ trì Đại hội

Phát biểu khai mạc Đại hội, đồng chí Trần Thị Thái cho biết, trong nhiệm kỳ qua Công đoàn Văn phòng Bộ đã không ngừng phát triển về tổ chức đội ngũ cán bộ, đoàn viên, đổi mới nội dung và phương pháp hoạt động, khắc phục những khó khăn, thách thức, phấn đấu thực hiện tốt những nhiệm vụ do Đại hội nhiệm kỳ 2018-2023 đề ra; đẩy mạnh công tác tuyên truyền giáo dục, tích cực hưởng ứng cuộc vận động xây dựng người cán bộ công chức “Trung thành - Sáng tạo - Tận tuỵ - Gương mẫu”; Tích cực tham gia quản lý; vận động đoàn viên phấn đấu thực hiện tốt nhiệm vụ chính trị của cơ quan; quan tâm làm tốt vai trò đại diện, bảo vệ lợi ích hợp pháp chính đáng của đội ngũ cán bộ, công chức, người lao động. Công đoàn Văn phòng Bộ đã được cấp uỷ Đảng, chính quyền đánh giá cao; Là một Công đoàn có sự trưởng thành và phát triển, xứng đáng với niềm tin yêu của cấp uỷ Đảng, chính quyền, của Công đoàn cấp trên và của đông đảo đội ngũ cán bộ, công chức, người lao động.

Đồng chí Trần Thị Thái, Chủ tịch Công đoàn Văn phòng Bộ phát biểu khai mạc Đại hội

Đồng chí Trần Thị Thái đề nghị, các công đoàn viên Văn phòng Bộ tích cực tham gia đóng góp ý kiến vào dự thảo Báo cáo tổng kết hoạt động nhiệm kỳ 2018 – 2023, phương hướng nhiệm vụ hoạt động nhiệm kỳ 2023 – 2028 của Công đoàn cơ quan Bộ Nội vụ.

Đồng chí Đỗ Văn Phong trình bày Báo cáo tại Đại hội

Tại Đại hội, Chủ tịch Công đoàn Văn phòng Bộ đồng chí Đỗ Văn Phong đã trình bày Báo cáo tổng kết công tác Công đoàn nhiệm kỳ 2018 – 2023 và phương hướng, nhiệm vụ nhiệm kỳ 2023 - 2028. 

Theo Báo cáo tại Đại hội, nhiệm kỳ 2018 – 2023, được sự chỉ đạo trực tiếp của Công đoàn Cơ quan Bộ, Đảng ủy Văn phòng, sự quan tâm tạo điều kiện của Lãnh đạo Bộ, Lãnh đạo Văn phòng, Công đoàn đã bám sát Nghị quyết Đại hội Công đoàn nhiệm kỳ 2018- 2023 và Nghị quyết Đại hội Công đoàn các cấp Bộ Nội vụ đã tổ chức triển khai thực hiện nghiêm túc, hiệu quả các phong trào. Cán bộ, đoàn viên công đoàn Văn phòng Bộ tin tưởng tuyệt đối vào sự lãnh đạo của Đảng, không giao động trước những diễn biến của tình hình kinh tế, xã hội và những khó khăn về đời sống vật chất tinh thần. Tập thể cán bộ, đoàn viên công đoàn đoàn kết, cùng phấn đấu hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.

Quang cảnh Đại hội

Nhiệm kỳ vừa qua, Công đoàn Văn phòng luôn là đơn vị vững mạnh hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, được công đoàn các cấp ghi nhận biểu dương khen thưởng các danh hiệu như Chiến sỹ thi đua cấp Bộ: 02 đồng chí; Chiến sỹ thi đua cơ sở: 20 đồng chí; Bằng khen của Bộ trưởng: 11 đồng chí; các Bằng khen của Công đoàn Viên chức Việt Nam và Bằng khen của Tổng Liên đoàn lao động đối với Công đoàn Văn phòng Bộ và một số cá nhân tiêu biểu, xuất sắc.

Trên cơ sở những kết quả đã đạt được, Báo cáo cũng thẳng thắn nêu rõ những hạn chế, tồn tại của nhiệm kỳ 2018 - 2023 để đề ra phương hướng, nhiệm vụ và các chỉ tiêu phấn đấu của Công đoàn Văn phòng nhiệm kỳ 2023 - 2028, với các mục tiêu cụ thể: (1) Tiếp tục triển khai và tổ chức tốt các phong trào thi đua do các cấp ủy Đảng, Lãnh đạo, Công đoàn cấp trên phát động. (2) Chăm lo và bảo vệ quyền lợi chính đáng cho cán bộ, đoàn viên Công đoàn Văn phòng Bộ. (3)Tăng cường công tác vận động, tuyên truyền, giáo dục cho đoàn viên công đoàn học tập quán triệt kịp thời các Nghị quyết của công tác công đoàn. Phấn đấu hàng năm, công đoàn Văn phòng đều đạt công đoàn cơ sở vững mạnh xuất sắc. (4) Duy trì các hoạt động thể thao, văn hoá văn nghệ, quản lý khu thể thao, tham gia quản lý nhà ăn để có điều kiện chăm lo vật chất cho đoàn viên tốt hơn, từng bước xây dựng Câu lạc bộ thể thao, đội văn nghệ của Văn phòng.

Các công đoàn viên Văn phòng Bộ đóng góp ý kiến, trình bày tham luận tại Đại hội

Cũng tại Đại hội, các công đoàn viên Văn phòng Bộ đã trình bày các tham luận: “Nâng cao hiệu quả phối hợp giữa Công đoàn và chuyên môn trong công tác tham mưu, tổng hợp”; “Công tác truyền thông về xây dựng thể chế, bảo đảm sự đồng thuận và đồng tình, ủng hộ của xã hội của Phòng Thi đua- Khen thưởng và truyền thông”; “Vai trò của công đoàn trong công tác phát triển đảng viên cho các đoàn viên ưu tú”; “Công đoàn phối hợp với chính quyền trong công tác chăm lo, bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp cho công chức và người lao động”; “Phát huy sáng tạo các hoạt động của công đoàn trong việc thực hiện văn hóa công sở, góp phần thực hiện tốt nhiệm vụ chính trị của đơn vị”….

Đồng chí Vũ Đăng Minh, Chủ tịch Công đoàn Bộ, Chánh Văn phòng Bộ phát biểu chúc mừng Công đoàn Văn phòng Bộ Nội vụ tổ chức thành công Đại hội nhiệm kỳ 2023 - 2028

 

Các đoàn viên bỏ phiếu bầu Ban Chấp hành Công đoàn Văn phòng Bộ nhiệm kỳ 2023 - 2028

Đại hội đã tín nhiệm bầu ra Ban Chấp hành Công đoàn Văn phòng Bộ nhiệm kỳ 2023 - 2028 gồm 07 đồng chí: đồng chí Trần Thị Thái, đồng chí Vi Tiến Cường, đồng chí Mai Thị Hương Lan, đồng chí Lê Thị Thu Hương, đồng chí Trần Thị Kim Ngân, đồng chí Nguyễn Thị Sự, đồng chí Đào Mạnh Hà.

Ủy viên Ban Thường vụ Công đoàn cơ quan Bộ Nội vụ Nguyễn Thị Tuyết Mai phát biểu chỉ đạo tại Đại hội

Ghi nhận và biểu dương những kết quả đã đạt được của Công đoàn Văn phòng Bộ trong thời gian qua đã góp phần vào thành công chung của Công đoàn Bộ Nội vụ; đồng chí Nguyễn Thị Tuyết Mai, Ủy viên Ban Thường vụ Công đoàn cơ quan Bộ Nội vụ tin tưởng rằng với sự quyết tâm và định hướng của hoạt động công đoàn Văn phòng trong nhiệm kỳ tới, cùng với sự quan tâm chỉ đạo của Cấp ủy, Lãnh đạo Vụ, sự ủng hộ nhiệt tình tham gia của tập thể đoàn viên công đoàn Văn phòng sẽ gặt hái được nhiều kết quả hơn nữa, đóng góp trí tuệ, nhiệt huyết, trách nhiệm, góp phần thực hiện hoàn thành xuất sắc các nhiệm vụ trong thời gian tới.

Đồng chí Nguyễn Thị Tuyết Mai đề nghị trong nhiệm kỳ tới, Ban chấp hành Công đoàn Văn phòng cần tập trung thực hiện một số nhiệm vụ sau: (1) Chấp hành các văn bản của Đảng ủy (Chỉ thị số 02-CT/ĐU ngày 06/3/2023 của Ban Thường vụ Đảng ủy Bộ Nội vụ về lãnh đạo công đoàn các cấp thuộc Công đoàn Bộ Nội vụ tiến tới Đại hội đại biểu Công đoàn Bộ Nội vụ lần thứ III) chỉ đạo đối với công đoàn, các văn bản quy định có liên quan đến hoạt động công đoàn; triển khai tốt phương hướng, giải pháp trong nhiệm kỳ tới, chủ động đề xuất với Đảng ủy, lãnh đạo Văn phòng Bộ, báo cáo Công đoàn cơ quan Bộ theo quy định. Chủ động xây dựng chương trình kế hoạch hoạt động từng năm trong nhiệm kỳ 2023 – 2028. (2) Hoàn thiện hồ sơ báo cáo kết quả Đại hội gửi Công đoàn cơ quan Bộ xem xét, công nhận theo quy định. (3) Nâng cao vai trò của Ban chấp hành, làm tốt nhiệm vụ bảo vệ quyền, lợi ích đoàn viên, tập hợp và đoàn kết đoàn viên, khích lệ động viên đoàn viên tích cực, làm tốt nhiệm vụ chuyên môn.

Đồng chí Vũ Đăng Minh, Chủ tịch Công đoàn Bộ và đồng chí Nguyễn Thị Tuyết Mai, Ủy viên Ban Thường vụ Công đoàn cơ quan Bộ Nội vụ tặng hoa chúc mừng Ban Chấp hành Công đoàn Văn phòng Bộ nhiệm kỳ 2023 - 2028


Thu Trang

 

Tìm kiếm