Thứ trưởng Bộ Nội vụ Vũ Chiến Thắng làm việc với Ủy ban nhân dân tỉnh Yên Bái

16:12 14/07/2021 | Lượt xem : 1850

Ngày 14/7/2021, đoàn Công tác liên ngành do ông Vũ Chiến Thắng, Thứ trưởng Bộ Nội vụ làm Trưởng đoàn đến làm việc với Ủy ban nhân dân tỉnh Yên Bái về việc thực hiện Kế hoạch số 24-KH/BCĐ, ngày 20/4/2021 của Ban Chỉ đạo tổng kết Nghị quyết số 19/TW của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XI về “Tiếp tục đổi mới chính sách, pháp luật về đất đai trong thời kỳ đẩy mạnh toàn diện công cuộc đổi mới, tạo nền tảng để đến năm 2020 nước ta trở thành nước công nghiệp hóa theo hướng hiện đại”.
Tham gia đoàn công tác có đại diện lãnh đạo Tổng cục Quản lý đất đai, Bộ tài Nguyên và Môi trường, Ban Kinh tế trung ương, Ban Dân vận Trung ương, Ủy ban Trung ương MTTQ và Ban Tôn giáo Chính phủ.

Về phía tỉnh Yên Bái, tiếp và làm việc với đoàn công tác có ông Ngô Hạnh Phúc, Ủy viên Ban thường Vụ, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh cùng lãnh đạo Sở Tài nguyên và Môi trường, Sở Xây dựng, Sở Công an, Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch và Sở Nội vụ tỉnh.

Đoàn công tác đã nghe đại diện Ủy ban nhân dân tỉnh báo cáo về việc thực hiện và tổng kết 10 năm thực hiện Nghị quyết số 19/TW của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XI. Các đại biểu phát biểu đánh giá cao những kết quả của tỉnh trong công tác triển khai thực hiện và tổng kết 10 năm thực hiện Nghị quyết, đồng thời tập trung trao đổi, thảo luận về những vấn đề còn khó khăn, bất cập về cơ chế, chính sách, về quá trình thực hiện và những vấn đề mà thực tiễn đã vượt qua.

Thứ trưởng Vũ Chiến Thắng phát biểu tại buổi làm việc

Kết luận buổi làm việc, Thứ trưởng Vũ Chiến Thắng đánh giá cao công tác xây dựng các báo cáo và chuẩn bị nội dung làm việc của các sở ngành của tỉnh, đồng thời đề nghị Ủy ban nhân dân tỉnh quan tâm chỉ đạo một số vấn đề sau: tiếp thu ý kiến các thành viên đoàn công tác theo từng chuyên đề để hoàn thiện báo cáo và làm căn cứ tham mưu cho Ban Chỉ đạo trong việc đổi mới cơ chế, chính sách về đất đai; bổ sung số liệu trong các nội dung đánh giá Nghị quyết số 19 trên địa bàn tỉnh; đánh giá sâu hơn, toàn diện hơn các vấn đề đất đai theo chủ đề mà Nghị quyết số 19 đã chỉ ra; chỉ ra những bất cập cần kiến nghị sửa đổi, bổ sung trong quá trình tổng kết Nghị quyết cho phù hợp với tình hình mới./.

Nguồn: btgcp.gov.vn