Thông báo điểm thi nâng ngạch công chức và thăng hạng chức danh nghề nghiệp viên chức lên chuyên viên chính năm 2020

16:40 30/12/2020 | Lượt xem : 1995

Ngày 29/12/2020, Hội đồng thi nâng ngạch công chức và thăng hạng chức danh nghề nghiệp viên chức năm 2020 (Bộ Nội vụ) ban hành Văn bản số 7001/BNV-HĐT về việc thông báo điểm thi nâng ngạch công chức và thăng hạng chức danh nghề nghiệp viên chức năm 2020.

Theo văn bản của Hội đồng thi, sau khi hoàn tất quy trình liên quan đến công tác chấm thi, được sự đồng ý của Bộ trưởng Bộ Nội vụ, Hội đồng thi thông báo điểm thi của công chức, viên chức đến các Bộ, ngành, địa phương (có danh sách kèm theo). Hội đồng thi đề nghị các Bộ, ngành, địa phương có công chức, viên chức dự thi thực hiện một số nội dung sau:

Thông báo điểm thi nâng ngạch công chức, viên chức có tên trong danh sách kèm theo Công văn này.

Thông báo về thời gian nhận phúc khảo và giải quyết các kiến nghị về điểm thi như sau:

Thời gian nhận đơn phúc khảo: Hội đồng thi tiếp nhận đơn phúc khảo bài thi (có mẫu kèm theo) và giải quyết các kiến nghị về điểm thi từ ngày 20/8/2020 đến hết ngày 05/9/2020 (tính theo dấu bưu điện).

Thời gian nhận đơn phúc khảo: Hội đồng thi tiếp nhận đơn phúc khảo bài thi viết (có mẫu kèm theo) và giải quyết các kiến nghị về điểm thi từ ngày 29/12/2020 đến ngày 12/01/2021 (tính theo dấu bưu điện). Lưu ý: Hội đồng thi không phúc khảo điểm thi đối với các môn thi trên máy tính và môn thi phỏng vấn trình độ chuyên môn, nghiệp vụ (giảng viên chính).

Địa điểm nhận đơn: Hội đồng thi nâng ngạch công chức và thăng hạng chức danh nghề nghiệp viên chức năm 2020 (qua Vụ Tổ chức cán bộ, Bộ Nội vụ).

Phí phúc khảo theo quy định tại Thông tư số 228/TT-BTC ngày 11/11/2016 của Bộ trưởng Bộ Tài chính là: 150.000 đồng/bài thi.

Mọi thắc mắc (nếu có) liên quan đến phúc khảo bài thi, đề nghị liên hệ qua đồng chí Phạm Đình Lộc, Ủy viên kiêm Thư ký Hội đồng thi theo số điện thoại: 0945523637.

Cổng thông tin điện tử Bộ Nội vụ trân trọng đăng tải toàn văn Công văn số 7001/BNV-HĐT và Kết quả thi trên mục “Thông báo” trên Cổng thông tin điện tử Bộ Nội vụ. Hoặc có thể  xem tại file đính kèm dưới đây.

Anh Cao

File đính kèm.

Xem toàn văn Công văn số 7001/BNV-HĐT: Tại đây Tải về
Kết quả thi nâng ngạch lên Chuyên viên chính năm 2020: Tại đây Tải về
Kết quả thi thăng hạng chức danh nghề nghiệp viên chức lên Chuyên viên chính: Tại đây Tải về
Kết quả thăng hạng chức danh nghề nghiệp viên chức lên Giảng viên chính: Tại đây Tải về
MẪU ĐƠN PHÚC KHẢO: TẠI ĐÂY Tải về