Thông báo danh sách người đủ điều kiện dự thi, thời gian, địa điểm và chủ đề của Đề án

18:38 05/12/2020 | Lượt xem : 8587

Ngày 05/12, Bộ Nội vụ ban hành Thông báo số 6442/TB-BNV về danh sách người đủ điều kiện dự thi, thời gian, địa điểm và chủ đề của Đề án thi tuyển chức danh Vụ trưởng Vụ Kế hoạch - Tài chính, Bộ Nội vụ năm 2020.
Theo đó, căn cứ kết quả rà soát hồ sơ đăng ký dự tuyển, Bộ Nội vụ thông báo danh sách ứng viên đủ điều kiện, tiêu chuẩn tham dự thi tuyển chức danh Vụ trưởng Vụ Kế hoạch  - Tài chính gồm 02 người:

Bà Nguyễn Thị Bích Thuỷ, Phó Vụ trưởng Vụ Kế hoạch - Tài chính và ông Nguyễn Mạnh Quân, Phó Vụ trưởng Vụ Kế hoạch - Tài chính.

Chủ đề của Đề án thi tuyển: “Chương trình hành động thực hiện quản lý nhà nước về công tác kế hoạch; tài chính, kế toán; sử dụng tài sản nhà nước; đấu thầu; đầu tư phát triển và thống kê của Bộ Nội vụ theo quy định của pháp luật.

Thời gian thi trình bày Đề án ngày 21/12/2020 tại trụ sở Bộ Nội vụ./.

File đính kèm.

Xem toàn văn Thông báo số 6442: Tại đây Tải về
Xem Danh sách người đủ điều kiện dự thi: Tại đây Tải về

Tin khác