Thông báo danh mục tài liệu tham khảo phục vụ kỳ thi nâng ngạch, thăng hạng năm 2020 của Bộ Nội vụ

17:46 04/12/2020 | Lượt xem : 22367

Hội đồng thi nâng ngạch công chức và thăng hạng chức danh nghề nghiệp viên chức năm 2020 của Bộ Nội vụ thông báo danh mục tài liệu tham khảo phục vụ kỳ thi nâng ngạch công chức, thăng hạng chức danh nghề nghiệp từ chuyên viên lên chuyên viên chính, từ giảng viên lên giảng viên chính.
Danh mục tài liệu bao gồm: 

1. Danh mục tài liệu dành cho công chức;
2. Danh mục tài liệu dành cho viên chức;
3. Danh mục tài liệu dành cho giảng viên.

Xem danh mục tài liệu trong file đính kèm dưới đây:

File đính kèm.

Cong chuc Tải về
vien chuc Tải về
giang vien Tải về

Tin khác