Thanh tra Bộ Nội vụ công bố Quyết định thanh tra tại UBND tỉnh Đắk Nông

09:52 21/07/2020 | Lượt xem : 3524

Sáng ngày 20/7, tại UBND tỉnh Đắk Nông, Thanh tra Bộ Nội vụ công bố Quyết định số 319/QĐ-TTBNV ngày 10/7/2020 của Chánh Thanh tra Bộ Nội vụ thanh tra việc thực hiện các quy định của pháp luật về quản lý biên chế công chức; tuyển dụng công chức; xét chuyển cán bộ, công chức cấp xã thành công chức từ cấp huyện trở lên; bổ nhiệm công chức lãnh đạo, quản lý; số lượng cấp phó và việc ký hợp đồng lao động làm công tác chuyên môn, nghiệp vụ trong các cơ quan hành chính nhà nước của UBND tỉnh Đắk Nông. 

Phó Chánh Thanh tra Bộ Nội vụ Trần Ngọc Huy và Phó Chủ tịch UBND tỉnh Đắk Nông Trương Thanh Tùng chủ trì buổi công bố. 

Tham dự buổi công bố còn có các thành viên Đoàn Thanh tra của Thanh tra Bộ Nội vụ; đại diện lãnh đạo UBND tỉnh; lãnh đạo Sở Nội vụ; đại diện lãnh đạo Văn phòng UBND tỉnh; đại diện lãnh đạo và lãnh đạo bộ phận tổ chức cán bộ của các sở, ban, ngành, UBND các huyện, thành phố thuộc UBND tỉnh Đắk Nông.


Phó Chánh Thanh tra Bộ Nội vụ Trần Ngọc Huy, Trưởng đoàn phát biểu tại buổi công bố Quyết định thanh tra

Phát biểu tại buổi công bố, Phó Chánh Thanh tra Bộ Nội vụ Trần Ngọc Huy cho biết, đây là cuộc thanh tra theo Kế hoạch thanh tra năm 2020 của Thanh tra Bộ Nội vụ, Phó Chánh Thanh tra Trần Ngọc Huy yêu cầu Đoàn thanh tra thực hiện theo đúng kế hoạch, thực hiện nghiêm túc tất cả các quy định, quy chế của Đoàn thanh tra cũng như các quy định khác của pháp luật về thanh tra; trong quá trình thanh tra, Đoàn thanh tra không được làm ảnh hưởng đến hoạt động của các tổ chức, đơn vị, cá nhân; thực hiện đúng quy chế phát ngôn Đoàn thanh tra. Đồng thời, công bố Quyết định số 319/QĐ-TTBNV ngày 10/7/2020 của Chánh Thanh tra Bộ Nội vụ; phổ biến về nhiệm vụ, quyền hạn của Trưởng đoàn thanh tra, thành viên Đoàn thanh tra, quyền và nghĩa vụ của đối tượng thanh tra; thông qua nội dung, phương pháp làm việc của Đoàn thanh tra đối với những nội dung thuộc thẩm quyền của Chủ tịch UBND tỉnh và nội dung liên quan thuộc thẩm quyền của thủ trưởng các cơ quan, tổ chức; đồng thời, đề nghị UBND tỉnh Đắk Nông và các cơ quan, đơn vị chuẩn bị hồ sơ, tài liệu đầy đủ để làm việc với Đoàn thanh tra.

Ông Hoàng Quốc Tráng, Phó Trưởng Đoàn thanh tra thông qua Kế hoạch tiến hành thanh tra và chương trình, lịch làm việc của Đoàn thanh tra với UBND tỉnh Đắk Nông và các cơ quan, tổ chức được thanh tra.

Dự kiến, Đoàn thanh tra sẽ tiến hành thanh tra UBND tỉnh Đắk Nông, các sở, ban, ngành, UBND các huyện, thành phố và các cơ quan, tổ chức, cá nhân có liên quan thuộc, trực thuộc UBND tỉnh Đắk Nông. Giai đoạn tiến hành thanh tra từ ngày 01/01/2018 đến ngày 30/4/2020. Thời hạn thanh tra là 45 ngày làm việc kể từ ngày công bố Quyết định thanh tra đến khi kết thúc thanh tra; trường hợp cần thiết có thể gia hạn thêm thời gian theo quy định của Luật Thanh tra.

Giám đốc Sở Nội vụ tỉnh Đắk Nông Đoàn Văn Quỳnh đã trình bày tóm tắt Báo cáo tại buổi công bố

Tại buổi công bố Quyết định thanh tra, Giám đốc Sở Nội vụ tỉnh Đắk Nông Đoàn Văn Quỳnh đã Báo cáo tóm tắt về việc thực hiện các quy định của pháp luật về quản lý biên chế công chức; tuyển dụng công chức; xét chuyển cán bộ, công chức cấp xã thành công chức từ cấp huyện trở lên; bổ nhiệm công chức lãnh đạo, quản lý; số lượng cấp phó và việc ký hợp đồng lao động làm công tác chuyên môn, nghiệp vụ trong các cơ quan hành chính nhà nước của UBND tỉnh Đắk Nông giai đoạn từ 01/01/2018 đến 30/4/2020.


Phó Chủ tịch UBND tỉnh Đắk Nông Trương Thanh Tùng phát biểu tại buổi công bố Quyết định thanh tra

Thay mặt UBND tỉnh Đắk Nông, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Trương Thanh Tùng thống nhất về thời gian, chương trình, nội dung, phương pháp làm việc của Đoàn Thanh tra Bộ Nội vụ, tiếp thu ý kiến của Đoàn thanh tra và yêu cầu thủ trưởng các cơ quan, tổ chức có trách nhiệm bố trí thời gian, chuẩn bị đầy đủ hồ sơ, tài liệu để làm việc với Đoàn thanh tra theo Lịch làm việc mà Đoàn thanh tra đã thông qua; giao Sở Nội vụ chịu trách nhiệm làm đầu mối về chuyên môn phối hợp với Văn phòng UBND tỉnh, kết nối giữa Đoàn Thanh tra và các sở, ban, ngành, UBND các quận, huyện, đôn đốc các cơ quan, tổ chức tạo điều kiện thuận lợi và chuẩn bị tốt hồ sơ, tài liệu để Đoàn làm việc./.

Toàn cảnh buổi công bố


Anh Cao - Quốc Tráng