Thanh tra Bộ Nội vụ công bố Quyết định thanh tra tại UBND tỉnh Hòa Bình

13:04 08/06/2020 | Lượt xem : 2506

Sáng ngày 08/6, tại UBND tỉnh Hòa Bình, Thanh tra Bộ Nội vụ công bố Quyết định số 248/QĐ-TTBNV ngày 28/5/2020 của Chánh Thanh tra Bộ Nội vụ thanh tra việc thực hiện các quy định của pháp luật về quản lý biên chế công chức; tuyển dụng công chức; xét chuyển cán bộ, công chức cấp xã thành công chức từ cấp huyện trở lên; bổ nhiệm công chức lãnh đạo, quản lý; số lượng cấp phó và việc ký hợp đồng lao động làm công tác chuyên môn, nghiệp vụ trong cơ quan hành chính nhà nước của UBND tỉnh Hòa Bình. 
Chánh Thanh tra Bộ Nội vụ Nguyễn Mạnh Khương và Chủ tịch UBND tỉnh Hòa Bình Bình Bùi Văn Khánh chủ trì buổi công bố. 
Tham dự buổi công bố có các thành viên Đoàn Thanh tra của Thanh tra Bộ Nội vụ; đại diện lãnh đạo UBND tỉnh; đại diện lãnh đạo các sở, ban, ngành và UBND cấp huyện của tỉnh Hòa Bình.

Chánh Thanh tra Bộ Nội vụ Nguyễn Mạnh Khương phát biểu tại buổi công bố Quyết định thanh tra

Phát biểu chỉ đạo tại buổi công bố, Chánh Thanh tra Bộ Nội vụ Nguyễn Mạnh Khương cho biết, đây là cuộc thanh tra theo Kế hoạch thanh tra năm 2020 của Thanh tra Bộ Nội vụ; đồng thời, yêu cầu Đoàn thanh tra thực hiện theo đúng kế hoạch, thực hiện nghiêm túc tất cả các quy định, quy chế của Đoàn thanh tra cũng như các quy định khác của pháp luật về thanh tra; trong quá trình thanh tra, Đoàn thanh tra không được làm ảnh hưởng đến hoạt động của các tổ chức, đơn vị, cá nhân; thực hiện đúng quy chế phát ngôn Đoàn thanh tra.

Thay mặt Đoàn Thanh tra, Phó Chánh Thanh tra Bộ Nội vụ Nguyễn Xuân Đạt đã công bố Quyết định thanh tra số 248/QĐ-TTBNV ngày 28/5/2020 của Chánh Thanh tra Bộ Nội vụ; phổ biến quyền, nghĩa vụ của đối tượng thanh tra; thống nhất lịch làm việc của Đoàn thanh tra và nêu mục đích, yêu cầu, nội dung, phương pháp tiến hành thanh tra; các nội dung liên quan đến hoạt động của Đoàn thanh tra; đề nghị UBND tỉnh Hòa Bình phối hợp, tạo điều kiện để Đoàn Thanh tra thực hiện nhiệm vụ được giao.

Đoàn thanh tra gồm 06 thành viên do ông Nguyễn Xuân Đạt, Phó Chánh Thanh tra Bộ Nội vụ làm Trưởng đoàn; ông Nguyễn Đức Việt, Trưởng phòng Thanh tra Nội vụ Khối địa phương làm Phó Trưởng đoàn. Chánh Thanh tra Bộ Nội vụ là người giám sát hoạt động của Đoàn thanh tra.

Dự kiến, Đoàn thanh tra sẽ tiến hành thành tra tất cả các sở, cơ quan ngang sở, UBND cấp huyện và các cơ quan, tổ chức, cá nhân có liên quan thuộc UBND tỉnh Hòa Bình. Giai đoạn tiến hành thanh tra từ ngày 01/01/2017 đến hết ngày 31/3/2020, khi cần thiết có thể xem xét trước hoặc sau giai đoạn trên. Thời gian tiến hành thanh tra là 45 ngày kể từ ngày công bố Quyết định thanh tra; trường hợp cần thiết có thể gia hạn thêm thời gian theo quy định của pháp luật.

Quang cảnh buổi công bố Quyết định thanh tra

Tại buổi công bố Quyết định thanh tra, Phó Giám đốc Sở Nội vụ tỉnh Hòa Bình Nguyễn Đình Tứ đã báo cáo tóm tắt việc thực hiện các quy định của pháp luật về quản lý biên chế công chức; tuyển dụng công chức; xét chuyển cán bộ, công chức cấp xã thành công chức cấp huyện trở lên; bổ nhiệm công chức lãnh đạo, quản lý; số lượng cấp phó và việc ký hợp đồng lao động làm công tác chuyên môn, nghiệp vụ trong các cơ quan hành chính của tỉnh Hòa Bình trong giai đoạn từ ngày 01/01/2017 đến ngày 31/3/2020.


Chủ tịch UBND tỉnh Hòa Bình Bùi Văn Khánh phát biểu tại buổi công bố Quyết định thanh tra

Thay mặt UBND tỉnh Hòa Bình Bình và các cơ quan, đơn vị, Chủ tịch UBND tỉnh Hòa Bình Bùi Văn Khánh tiếp thu ý kiến của Đoàn thanh tra và yêu cầu các cơ quan, đơn vị chuẩn bị đầy đủ hồ sơ, tài liệu; đồng thời, phối hợp chặt chẽ với Đoàn thanh tra trong quá trình thanh tra.

Trong quá trình thanh tra, nếu có những khó khăn, vướng mắc và có vấn đề mới phát sinh, yêu cầu thủ trưởng các cơ quan, đơn vị kịp thời báo cáo Chủ tịch UBND tỉnh để chỉ đạo, giải quyết. UBND tỉnh giao Sở Nội vụ làm đầu mối phối hợp với Đoàn thanh tra để đảm bảo hoạt động của Đoàn thanh tra thực hiện theo đúng kế hoạch đề ra./.

Thanh Tuấn – Đức Việt

Tin khác