Thẩm định Đề án thành lập thị trấn Hương An thuộc huyện Quế Sơn, tỉnh Quảng Nam

13:54 29/11/2019 | Lượt xem : 7232

Sáng ngày 29/11, tại trụ sở Bộ, Bộ Nội vụ tổ chức Hội nghị thẩm định Đề án thành lập thị trấn Hương An thuộc huyện Quế Sơn, tỉnh Quảng Nam.

Thứ trưởng Trần Anh Tuấn, Chủ tịch Hội đồng thẩm định chủ trì Hội nghị.

Dự Hội nghị có các thành viên Hội đồng thẩm định là đại diện các Bộ, Ban, ngành Trung ương có liên quan; Giám đốc Sở Nội vụ tỉnh Quảng Nam Trần Anh Tuấn; đại diện lãnh đạo một số sở, ngành và UBND huyện Quế Sơn của tỉnh Quảng Nam.


Giám đốc Sở Nội vụ tỉnh Quảng Nam Trần Anh Tuấn báo cáo tại Hội nghị

Báo cáo tóm tắt Đề án thành lập thị trấn Hương An thuộc huyện Quế Sơn, tỉnh Quảng Nam, Giám đốc Sở Nội vụ Trần Anh Tuấn cho biết, tỉnh Quảng Nam đề xuất thành lập thị trấn Hương An trên cơ sở toàn bộ diện tích tự nhiên và dân số xã Hương An, huyện Quế Sơn (với tổng diện tích 11,17km2 và dân số 8.267 người).

Việc thành lập thị trấn Hương An, huyện Quế Sơn phù hợp với Hiến pháp năm 2013, đảm bảo đầy đủ các điều kiện, tiêu chuẩn quy định tại Luật Tổ chức chính quyền địa phương năm 2015 và Nghị quyết số 1211/2016/UBTVQH13 ngày 25/5/2016 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội về tiêu chuẩn của đơn vị hành chính và phân loại đơn vị hành chính. Ngoài ra, thị trấn Hương An hình thành là phù hợp với mục tiêu, định hướng phát triển kinh tế - xã hội của huyện Quế Sơn, Chương trình phát triển du lịch của tỉnh Quảng Nam và phù hợp với xu thế đô thị hóa của khu vực và toàn tỉnh, là kết quả phấn đấu qua nhiều năm của các cấp trong hệ thống chính trị của tỉnh, đáp ứng nguyện vọng của Nhân dân huyện Quế Sơn và tỉnh Quảng Nam.


Phó Vụ trưởng Vụ Chính quyền địa phương, Bộ Nội vụ Nguyễn Hữu Thành phát biểu tại Hội nghị

Phát biểu thẩm định Đề án, Phó Vụ trưởng Vụ Chính quyền địa phương Nguyễn Hữu Thành cho rằng, hồ sơ, Đề án và quy trình, thủ tục sắp xếp và thành lập thị trấn Hương An, huyện Quế Sơn của tỉnh Quảng Nam đã đáp ứng đầy đủ theo quy định. Tuy nhiên, ông Nguyễn Hữu Thành đề nghị UBND tỉnh Quảng Nam bổ sung, hoàn thiện các điều kiện thành lập thị trấn, bổ sung đề án thành lập công an chính quy của thị trấn vào trong tờ trình.

Phát biểu tại Hội nghị, thành viên Hội đồng thẩm định đánh giá cao Đề án thành lập thị trấn Hương An, huyện Quế Sơn của UBND tỉnh Quảng Nam. Tuy nhiên, để hoàn thiện Đề án và Tờ trình của UBND tỉnh trình cấp có thẩm quyền xem xét, phê duyệt theo đúng quy định, thành viên Hội đồng thẩm định đề nghị Sở Nội vụ tỉnh Quảng Nam cần nghiên cứu, bổ sung một số nội dung sau: rà soát tính chính xác, thống nhất các số liệu diện tích tự nhiên, số liệu dân số, các tiêu chí kinh tế - xã hội… giữa Tờ trình, Đề án và các Phụ lục kèm theo; xem xét, đối chiếu kỹ về số liệu diện tích công trình công cộng, diện tích cây xanh đô thị trong các bảng biểu; xem xét lại và giải trình rõ tiêu chí về cân đối nguồn thu - chi ngân sách vì theo Đề án thì nguồn thu - chi này còn thấp; đưa thêm một số giải pháp để phát triển thị trấn trong tương lai, đảm bảo nguồn thu - chi; kết quả lấy ý kiến của cử tri tại địa phương; nguồn và số liệu thống kê được đưa vào trong Đề án cũng cần xem xét để lấy từ nguồn chính thống được pháp luật quy định…

Bên cạnh đó, thành viên Hội đồng cũng đề nghị Sở Nội vụ tỉnh Quảng Nam bổ sung số liệu về số liệu lực lượng công an xã và số liệu lực lượng công an sau khi thành lập thị trấn Hương An. Có phương án sắp xếp, bố trí Trưởng, Phó Công an xã khi bố trí công an chính quy làm Trưởng Công an tại các xã mới hình thành sau sắp xếp; chỉ rõ nguồn biên chế đối với công an chính quy; bố trí trụ sở công an tại địa điểm riêng…

Phát biểu giải trình tại Hội nghị, Giám đốc Sở Nội vụ tỉnh Quảng Nam Trần Anh Tuấn đã giải trình các nội dung mà thành viên Hội đồng thẩm định đặt ra; đồng thời, khẳng định nghiêm túc tiếp thu và chỉ đạo các cơ quan có liên quan để hoàn thiện hồ sơ, Đề án theo yêu cầu của Hội đồng thẩm định trong thời gian sớm nhất để trình cấp có thẩm quyền theo đúng quy định. 

Thứ trưởng Bộ Nội vụ Trần Anh Tuấn, Chủ tịch Hội đồng thẩm định phát biểu tại Hội nghị

Kết luận Hội nghị, Thứ trưởng Trần Anh Tuấn đề nghị Vụ Chính quyền địa phương và Sở Nội vụ tỉnh Quảng Nam tiếp thu đầy đủ ý kiến thành viên Hội đồng, hoàn thiện và trình cấp có thẩm quyền theo quy định; đặc biệt là số liệu thống kê, phương án thành lập công an thị trấn và bố trí công an chính quy.

Thứ trưởng Trần Anh Tuấn và Hội đồng thẩm định thống nhất thông qua Đề án thành lập thị trấn Hương An, huyện Quế Sơn của tỉnh Quảng Nam và đề nghị UBND tỉnh Quảng Nam sớm hoàn thiện Đề án để trình cấp có thẩm quyền cùng với Đề án sắp xếp các đơn vị hành chính cấp huyện, cấp xã của tỉnh Quảng Nam giai đoạn 2019 - 2021./.

Toàn cảnh Hội nghị


Anh Cao

Tin khác