Thẩm định Đề án thành lập một số đơn vị hành chính của tỉnh Đồng Tháp

18:45 22/06/2020 | Lượt xem : 2831

Chiều ngày 22/6, tại trụ sở Bộ, Bộ Nội vụ tổ chức Hội nghị thẩm định Đề án thành lập phường An Bình A, phường An Bình B thuộc thị xã Hồng Ngự và thành lập thành phố Hồng Ngự thuộc tỉnh Đồng Tháp.
Thứ trưởng Trần Anh Tuấn, Chủ tịch Hội đồng chủ trì Hội nghị.
Tham dự Hội nghị có các thành viên Hội đồng thẩm định là đại diện các Bộ, ngành Trung ương có liên quan. Về phía tỉnh Đồng Tháp có Bí thư Tỉnh ủy Lê Minh Hoan; Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Thanh Hùng; đại diện lãnh đạo các sở, ngành và UBND thị xã Hồng Ngự.

Chủ tịch UBND thị xã Hồng Ngự Phạm Tấn Đạt báo cáo tại Hội nghị

Báo cáo tóm tắt Đề án, Chủ tịch UBND thị xã Hồng Ngự Phạm Tấn Đạt cho biết, thị xã Hồng Ngự có 07 đơn vị hành chính cấp xã, gồm 03 phường (An Lạc, An Lộc, An Thạnh) và 04 xã (An Bình A, An Bình B, Bình Thạnh và Tân Hội). Trong những năm qua, các xã An Bình A và An Bình B đã có sự phát triển mạnh mẽ về kinh tế - xã hội, hạ tầng đô thị ngày càng được đầu tư xây dựng đồng bộ và hoàn chỉnh. Cơ cấu kinh tế chuyển dịch tích cực theo hướng tăng tỷ trọng các ngành công nghiệp, thương mại, dịch vụ, sản xuất công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp, giảm dần tỷ trọng ngành nông nghiệp… đời sống người dân không ngừng được cải thiện và nâng lên.

Việc thành lập phường An Bình A và An Bình B trên cơ sở nguyên trạng diện tích tự nhiên và quy mô dân số của 02 xã là yêu cầu cấp bách và cần thiết, nhằm tổ chức bộ máy chính quyền phù hợp để quản lý, điều hành, phát huy tiềm năng, lợi thế vốn có, thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội trong khu vực; đồng thời, phù hợp với quy hoạch chung của thị xã đã được phê duyệt, đáp ứng tâm tư, nguyện vọng của Đảng bộ, chính quyền và Nhân dân địa phương.

Đối với thị xã Hồng Ngự, đã được xác định là đô thị trung tâm kinh tế, khoa học, kỹ thuật và văn hóa phía Bắc; hành lang kinh tế vùng biên giới của tỉnh Đồng Tháp, là đô thị chuyên về công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp và thương mại; có vị trí quốc phòng, an ninh đặc biệt quan trọng. Ngoài ra, thị xã Hồng Ngự còn là trung tâm kinh tế phát triển vùng biên giới và là cửa ngõ quan trọng kết nối Việt Nam với Campuchia, tạo cầu nối thuận lợi trong việc trung chuyển hàng hóa, giao lưu văn hóa, tăng cường quan hệ hữu nghị và gắn kết chặt chẽ giữa hai nước trong công tác quốc phòng, an ninh. Thị xã Hồng Ngự được định hướng phát triển đến năm 2030 trở thành đô thị loại II; việc thành lập thành phố Hồng Ngự là tiền đề để thị xã hoàn thành mục tiêu phấn đấu, nâng cấp lên đô thị loại II, phù hợp với định hướng phát triển đô thị đã được phê duyệt.

Quang cảnh Hội nghị

Việc thành lập thành phố Hồng Ngự  thuộc tỉnh Đồng Tháp trên cơ sở nguyên trạng diện tích tự nhiên và quy mô dân số của thị xã Hồng Ngự là phù hợp với các quy định hiện hành, hoàn toàn phù hợp với vị thế địa chính trị, địa kinh tế của thị xã Hồng Ngự, phù hợp với định hướng quy hoạch tổng thể phát triển hệ thống đô thị Việt Nam đến năm 2025, tầm nhìn đến năm 2050… Ngoài ra, thành lập thành phố Hồng Ngự cũng là tâm nguyện của Đảng bộ, chính quyền và Nhân dân địa phương.

Việc thành lập phường An Bình A, An Bình B và thành phố Hồng Ngự thuộc tỉnh Đồng Tháp đã đảm bảo quy định tại Luật Tổ chức chính quyền địa phương. Các phường sau khi thành lập đều đạt 4/4 tiêu chuẩn và thành phố Hồng Ngự sau khi thành lập đạt 5/5 tiêu chuẩn theo quy định tại Nghị quyết số 1211/2016/UBTVQH13 ngày 25/5/2016 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội.

Sau khi thành lập các phường và thành phố Hồng Ngự, tỉnh Đồng Tháp không thay đổi về diện tích tự nhiên, quy mô dân số và đơn vị hành chính cấp huyện trực thuộc nhưng tăng 01 thành phố (thành phố Hồng Ngự), giảm 01 thị xã (thị xã Hồng Ngự); có 143 đơn vị hành chính cấp xã, gồm 09 thị trấn, 19 phường và 115 xã (giảm 02 xã, tăng 02 phường).

Về giải pháp sắp xếp tổ chức bộ máy, cán bộ, công chức, viên chức sau khi thành lập các phường và thành phố Hồng Ngự, ông Phạm Tấn Đạt cho biết, tỉnh Đồng Tháp cơ bản sẽ giữ nguyên tổ chức bộ máy các cơ quan, tổ chức, đơn vị trong hệ thống chính trị của thị xã Hồng Ngự như hiện tại. Tiến hành rà soát, đánh giá, phân loại để tiếp tục bố trí, sử dụng những cán bộ, công chức, viên chức đủ năng lực chuyên môn; tiến hành đào tạo lại những người chưa đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ, những người còn thiếu tiêu chuẩn, điều kiện và tiếp tục thực hiện tinh giản biên chế 10% theo quy định…

Vụ trưởng Vụ Chính quyền địa phương Phan Văn Hùng phát biểu tại Hội nghị

Phát biểu thẩm định Đề án của tỉnh Đồng Tháp, Vụ trưởng Vụ Chính quyền địa phương Phan Văn Hùng cho biết, việc thành lập 02 phường và thành phố Hồng Ngự thuộc tỉnh Đồng Tháp đã đáp ứng đầy đủ tiêu chuẩn theo quy định hiện hành, thành lập trên cơ sở nguyên trạng nên không làm tăng đơn vị hành chính mới. Hồ sơ Đề án đã được tỉnh Đồng Tháp xây dựng theo đúng trình tự, thủ tục quy định và đã được lấy ý kiến Nhân dân với tỷ lệ tán thành rất cao. Cơ quan thẩm định thống nhất đề nghị Hội đồng thẩm định xem xét thông qua Đề án của tỉnh Đồng Tháp.

Ông Phan Văn Hùng đề nghị tỉnh Đồng Tháp quan tâm đầu tư cơ sở hạ tầng cho thành phố Hồng Ngự nhưng phải chú trọng đến quy hoạch phát triển, có tầm nhìn tương lai. Cần thiết xây dựng thành phố thông minh, đẩy mạnh cải cách hành chính, thực hiện quy trình điện tử trong giao dịch với người dân, doanh nghiệp; xây dựng bộ máy tinh gọn, đội ngũ tinh thông, hoạt động hiệu lực, hiệu quả.

Đại diện Văn phòng Quốc hội phát biểu tại Hội nghị

Phát biểu tại Hội nghị, các thành viên Hội đồng thẩm định đều nhất trí thông qua Đề án của tỉnh Đồng Tháp. Tuy nhiên, đề nghị tỉnh Đồng Tháp bổ sung tính cấp thiết của việc thành lập thành phố Hồng Ngự đảm bảo thuyết phục hơn. Xây dựng các giải pháp giải quyết các vấn đề sau khi thành lập 02 phường và thành phố Hồng Ngự cụ thể, chi tiết như vấn đề xử lý chất thải rắn, nước sạch, môi trường đô thị, hạ tầng cơ sở…

Cùng với đó, đề nghị tỉnh Đồng Tháp quan tâm xây dựng kết cấu hạ tầng, các công trình phù hợp với quy hoạch và phù hợp với vốn đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021-2025. Đề nghị tỉnh Đồng Tháp bố trí lực lượng công an chính quy tại các phường mới thành lập và bố trí trụ sở riêng cho lực lượng công an, nhằm đảm bảo an ninh chính trị địa phương.

Bí thư Tỉnh ủy tỉnh Đồng Tháp Lê Minh Hoan phát biểu tại Hội nghị


Phó Chủ tịch UBND tỉnh Đồng Tháp Nguyễn Thanh Hùng phát biểu tại Hội nghị

Phát biểu tại Hội nghị, Bí thư Tỉnh ủy Lê Minh Hoan và Phó Chủ tịch UBND tỉnh Đồng Tháp Nguyễn Thanh Hùng tiếp thu ý kiến và làm rõ những kiến nghị, đề xuất của Hội đồng thẩm định. Đồng thời khẳng định, sẽ chỉ đạo các cơ quan có liên quan tiếp thu, giải trình thuyết phục và hoàn hiện Đề án theo quy định.

Đối với việc trùng tên huyện Hồng Ngự và thành phố Hồng Ngự, Bí thư Tỉnh ủy tỉnh Đồng Tháp Lê Minh Hoan cho biết, tên Hồng Ngự đã có từ hơn 200 năm trước, đã gắn liền với tâm tư, tình cảm của người dân địa phương, do đó, Đảng bộ, chính quyền và Nhân dân tỉnh Đồng Tháp nói chung, thành phố và huyện Hồng Ngự nói riêng mong muốn giữ lại tên gọi của đơn vị hành chính sau khi thành lập.

Thứ trưởng Trần Anh Tuấn phát biểu tại Hội nghị

Kết luận Hội nghị, Thứ trưởng Trần Anh Tuấn, Chủ tịch Hội đồng thẩm định giao Vụ Chính quyền địa phương phối hợp với UBND tỉnh Đồng Tháp hoàn thiện hồ sơ, Đề án theo yêu cầu của Hội đồng thẩm định. Bổ sung, giải trình làm rõ những kiến nghị của thành viên Hội đồng thẩm định.

Hội đồng thẩm định thống nhất thông qua Đề án của tỉnh Đồng Tháp./.

Thanh Tuấn