Thẩm định Đề án sắp xếp các đơn vị hành chính cấp xã giai đoạn 2019-2021 trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa

17:56 02/01/2020 | Lượt xem : 5697

Sáng ngày 02/01. tại trụ sở Bộ, Bộ Nội vụ tổ chức Hội đồng thẩm định Đề án sắp xếp các đơn vị hành chính cấp xã giai đoạn 2019-2021 trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa.
Thứ trưởng Trần Anh Tuấn, Chủ tịch Hội đồng thẩm định chủ trì Hội nghị.
Giám đốc Sở Nội vụ tỉnh Khánh Hòa Trần Thu Mai báo cáo Đề án tại Hội nghị

Báo cáo Đề án tại Hội nghị, Giám đốc Sở Nội vụ tỉnh Khánh Hòa Trần Thu Mai cho biết, tỉnh Khánh Hòa có 09 đơn vị hành chính (ĐVHC) cấp huyện (gồm 02 thành phố, 01 thị xã và 06 huyện). Trong đó, có 01 ĐVHC cấp huyện là huyện Khánh Sơn có diện tích tự nhiên và quy mô dân số dưới 50% theo quy định.

Tuy nhiên, tỉnh Khánh Hòa kiến nghị chưa thực hiện sắp xếp huyện Khánh Sơn trong giai đoạn 2019-2021.

Đối với ĐVHC cấp xã, tỉnh Khánh Hòa có 140 đơn vị (gồm: 35 phường, 06 thị trấn và 99 xã). Trong đó, có 03 ĐVHC cấp xã có diện tích tự nhiên và quy mô dân số dưới 50% theo quy định, gồm: xã Diên Bình, xã Diên Lộc thuộc huyện Diên Khánh; xã Cam Lập thuộc thành phố Cam Ranh.

Tuy nhiên, tỉnh Khánh Hòa cũng kiến nghị chưa thực hiện sắp xếp xã Cam Lập thuộc thành phố Cam Ranh.

Do đó, tỉnh Khánh Hòa xây dựng phương án sắp xếp 02 ĐVHC cấp xã là xã Diên Bình và xã Diên Lộc thuộc huyện Diên Khánh trên cơ sở sáp nhập toàn bộ hiện trạng 4,5618km2 diện tích tự nhiên, dân số 3.883 người của xã Diên Bình với 8,5486km2 diện tích tự nhiên, dân số 3.235 người của xã Diên Lộc. Thành lập xã mới đặt tên là xã Bình Lộc.

Sau khi sáp nhập, xã Bình Lộc có 13,1104km2 diện tích tự nhiên, đạt 43,70% so với tiêu chuẩn quy định; dân số là 7.118 người, đạt 88,98% so với tiêu chuẩn quy định.

Về trụ sở làm việc của xã Bình Lộc, thời gian đầu sẽ sử dụng trụ sở làm việc của Đảng ủy, HĐND, UBND, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể của xã Diên Bình hiện có, sau khi có quy hoạch chung sẽ tổ chức nghiên cứu, chọn địa điểm để xây dựng trụ sở mới phù hợp với hiện trạng của xã mới và giúp Nhân dân địa phương đến liên hệ công tác được thuận tiện.

Như vậy, sau khi tiến hành sắp xếp, tỉnh Khánh Hòa giảm 01 ĐVHC cấp xã.

Quang cảnh Hội nghị

Bà Trần Thu Mai cũng cho biết, sau khi tiến hành sắp xếp các ĐVHC và bố trí cán bộ, công chức, người hoạt động không chuyên trách tại xã mới là xã Bình Lộc, sẽ dôi dư 08 cán bộ; trong đó, có 03 trường hợp dự kiến sẽ nghỉ hưu; 03 trường hợp sẽ chuyển sang các chức danh công chức để bổ sung cho các xã chưa bố trí đủ công chức; còn 02 trường hợp giải quyết chế độ nghỉ việc theo quy định.

Đối với các chức danh công chức, sau khi bố trí sẽ dôi dư 08 trường hợp, tỉnh Khánh Hòa sẽ thực hiện điều động đến xã khác để thay thế công chức cấp xã đã nghỉ hưu hoặc thực hiện chế độ chính sách thôi việc theo nguyện vọng. 

Đối với người hoạt động không chuyên trách ở cấp xã sẽ dôi dư 16 trường hợp; trong đó, có 03 trường hợp đến tuổi nghỉ theo quy định, còn 13 trường hợp giải quyết chế độ nghỉ việc.

Tỉnh Khánh Hòa dự kiến thời gian sắp xếp cán bộ, công chức dôi dư tối đa trong vòng 60 tháng.

Bà Trần Thu Mai khẳng định, việc sắp xếp các ĐVHC cấp xã của tỉnh Khánh Hòa là phù hợp với thực tiễn và xu hướng phát triển chung của cả nước. Cụ thể, việc sáp nhập các xã Diên Bình, Diên Lộc để thành lập xã mới (xã Bình Lộc) thuộc huyện Diên Khánh sẽ tạo sự thay đổi tích cực và tập trung được nguồn lực, phát huy tiềm năng phát triển của địa phương, phù hợp với yêu cầu đẩy mạnh cải cách hành chính, tinh gọn bộ máy, tinh giản biên chế, tiết kiệm được chi tiêu công, góp phần nâng cao đời sống của cán bộ, công chức, xây dựng bộ máy hành chính hiệu lực, hiệu quả. Sau khi sáp nhập, ĐVHC cấp xã mới được các cấp các ngành quan tâm đầu tư xây dựng, có thêm điều kiện thuận lợi để thực hiện tốt nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội tại địa phương.

Phó Vụ trưởng Vụ Chính quyền địa phương Nguyễn Hữu Thành phát biểu tại Hội nghị

Phát biểu thẩm định Đề án, Phó Vụ trưởng Vụ Chính quyền địa phương Nguyễn Hữu Thành cho rằng, tỉnh Khánh Hòa đã xây dựng, hoàn thiện hồ sơ, Đề án theo đúng các nội dung quy định tại Nghị quyết số 653/2019/UBTVQH14 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội và hướng dẫn tại Văn bản số 2115/BNV-CQĐP ngày 16/5/2019 của Bộ Nội vụ. Việc sắp xếp các ĐVHC cấp xã được thực hiện đúng theo trình tự, thủ tục quy định. 

Nội dung trong hồ sơ, Đề án đã thể hiện rõ hiện trạng, phương án sắp xếp các ĐVHC; phương án sắp xếp, bố trí đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức, người lao động và kế hoạch, lộ trình giải quyết đối với những người dôi dư sau khi sắp xếp các ĐVHC; đánh giá tác động của việc sắp xếp và định hướng, giải pháp để phát triển đối với các ĐVHC mới hình thành sau sắp xếp; …

Tuy nhiên, ông Nguyễn Hữu Thành đề nghị tỉnh Khánh Hòa cân nhắc việc sắp xếp các đơn vị sự nghiệp y tế, giáo dục để đảm bảo việc chăm sóc sức khỏe ban đầu cho Nhân dân và đảm bảo học sinh đến trường được thuận lợi.

Bên cạnh đó, cần tuyên truyền sâu rộng hơn nữa trong Nhân dân để người dân biết được việc chuyển đổi các giấy tờ công dân là nhiệm vụ của chính quyền địa phương, người dân không phải mất phí chuyển đổi. Sắp xếp đội ngũ cán bộ, công chức dôi đảm bảo thực hiện xong chỉ trong năm 2021. 

Phát biểu tại Hội nghị, các thành viên Hội đồng đề nghị tỉnh Khánh Hòa có giải trình cụ thể, thuyết phục hơn lý do chưa thực hiện sắp xếp 01 ĐVHC cấp huyện và 01 ĐVHC cấp xã. Đồng thời, xây dựng phương án bố trí công an chính quy theo chủ trương chung của Đảng và Nhà nước. Rà soát lại số liệu trong hồ sơ, Đề án đảm bảo chính xác và do cơ quan có thẩm quyền cung cấp.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Khánh Hòa Nguyễn Đắc Tài phát biểu tại Hội nghị

Phát biểu tại Hội nghị, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Khánh Hòa Nguyễn Đắc Tài khẳng định nghiêm túc tiếp thu và chỉ đạo các cơ quan có liên quan để hoàn thiện hồ sơ, Đề án theo yêu cầu của Hội đồng thẩm định trong thời gian sớm nhất để trình cấp có thẩm quyền theo đúng quy định. 

Ông Nguyễn Đắc Tài cho biết lý do chưa thực hiện sắp xếp, sáp nhập huyện Khánh Sơn trong giai đoạn 2019¬-2021 vì huyện Khánh Sơn có vị trí địa lý tách biệt, quan trọng đến vị trí chiến lược về an ninh, quốc phòng; là huyện vùng cao, có địa hình chia cắt với các địa phương còn lại trong tỉnh, giao thông của huyện với các đơn vị khác trong tỉnh duy nhất bằng tuyến Tỉnh lộ 9. 

Bên cạnh đó, huyện Khánh Sơn có điều kiện kinh tế - xã hội thuộc vùng khó khăn theo quyết định của Thủ tướng Chính phủ. Do đó, không có phương án khả thi cho việc sắp xếp huyện Khánh Sơn, không thể sáp nhập với ĐVHC cấp huyện khác giáp ranh, các đơn vị cấp huyện giáp ranh gồm có huyện Cam Lâm, thành phố Cam Ranh đều thuộc vùng đồng bằng. Nếu thực hiện việc sáp nhập huyện Khánh Sơn với một trong hai ĐVHC cấp huyện nêu trên sẽ gây rất khó khăn trong công tác quản lý nhà nước, ảnh hưởng rất lớn đến đời sống, sinh hoạt, đi lại của người dân khi liên hệ công tác với chính quyền cấp huyện mới sau sáp nhập và ảnh hưởng lớn đến việc phát triển kinh tế - xã hội cho địa phương. Nếu phải sắp xếp thì sẽ phải sáp nhập vào thành phố Cam Ranh hoặc sáp nhập vào huyện Cam Lâm, thực hiện một trong hai phương án sáp nhập này đều có khó khăn.

Đối với kiến nghị chưa sắp xếp, sáp nhập xã Cam Lập thuộc thành phố Cam Ranh vì xã Cam Lập nằm trong Đề án xin chủ trương của Trung ương thực hiện điều chỉnh địa giới hành chính thành phố Cam Ranh nhằm hoàn thiện, củng cố hệ thống chính trị để phát triển toàn diện huyện Trường Sa. Bên cạnh đó, xã Cam Lập thuộc khu vực miền núi, có địa hình tương đối chia cắt so với các khu vực còn lại; phía Đông, phía Bắc đều giáp biển Đông và Vịnh Cam Ranh, phía Nam giáp xã Công Hải thuộc tỉnh Ninh Thuận, phía Tây giáp xã Cam Thịnh Đông, thành phố Cam Ranh. Xã Cam Thịnh Đông là xã thuộc khu vực đồng bằng, cơ bản đã đạt tiêu chuẩn về diện tích tự nhiên và quy mô dân số theo quy địn, nên việc sắp xếp xã Cam Lập chỉ có thể thực hiện phương án sáp nhập với xã Cam Thịnh Đông. Tuy nhiên, phương án sáp nhập này sẽ gây rất khó khăn cho địa phương trong công tác quản lý nhà nước cũng như việc đi lại, liên hệ công tác của Nhân dân vì lúc này quy mô xã sẽ rất rộng, dàn trải trên nhiều địa hình, ảnh hưởng lớn đến quá trình đô thị hóa của địa phương.

Thứ trưởng Trần Anh Tuấn phát biểu tại Hội nghị

Kết luận Hội nghị, Thứ trưởng Trần Anh Tuấn đề nghị tỉnh Khánh Hòa phối hợp với Vụ Chính quyền địa phương tiếp thu, hoàn thiện hồ sơ, Đề án theo yêu cầu của Hội đồng thẩm định để trình cấp có thẩm quyền xem xét, quyết định.

Bên cạnh đó, bổ sung làm rõ phương án, lộ trình sắp xếp đối với cán bộ, công chức, người hoạt động không chuyên trách ở cấp xã dôi dư và hoàn thành trong năm 2021. Rà soát lại các số liệu đảm bảo thống nhất, chính xác do các cơ quan có thẩm quyền cung cấp. Xây dựng phương án bố trí công an chính quy theo chủ trương chung của Đảng và Nhà nước.

Hội đồng thẩm định thống nhất thông qua Đề án của tỉnh Khánh Hòa./.

Thanh Tuấn

Tin khác