Thẩm định Đề án sắp xếp các đơn vị hành chính cấp huyện, cấp xã trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi giai đoạn 2019 - 2021 và xây dựng chính quyền một cấp huyện đảo Lý Sơn

13:54 29/11/2019 | Lượt xem : 9294

Sáng ngày 29/11, tại trụ sở Bộ, Bộ Nội vụ tổ chức Thẩm định Đề án sắp xếp các đơn vị hành chính cấp huyện, cấp xã trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi giai đoạn 2019 - 2021 và xây dựng chính quyền một cấp huyện đảo Lý Sơn.

Thứ trưởng Trần Anh Tuấn, Chủ tịch Hội đồng chủ trì Hội nghị.

Dự Hội nghị có các thành viên Hội đồng thẩm định là đại diện các Bộ, Ban, ngành Trung ương có liên quan; Phó Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ngãi Nguyễn Tăng Bính; đại diện lãnh đạo các sở, ngành và UBND cấp huyện có liên quan của tỉnh Quảng Ngãi.

 

Giám đốc Sở Nội vụ tỉnh Quảng Ngãi Đoàn Dụng báo cáo tại Hội nghị

Báo cáo về Đề án sắp xếp các đơn vị hành chính cấp huyện, cấp xã trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi giai đoạn 2019 - 2021, Giám đốc Sở Nội vụ tỉnh Quảng Ngãi Đoàn Dụng cho biết, số lượng đơn vị hành chính (ĐVHC) cấp huyện của tỉnh là 14 ĐVHC (gồm 13 huyện, 01 thành phố). Số lượng ĐVHC cấp xã của tỉnh Quảng Ngãi có 184 ĐVHC (gồm 166 xã; 09 phường và 09 thị trấn).

Qua rà soát hiện trạng diện tích tự nhiên và quy mô dân số của các ĐVHC cấp huyện của tỉnh Quảng Ngãi, có 04 ĐVHC cấp huyện và 10 ĐVHC cấp xã chưa đạt 50% cả 02 tiêu chuẩn về diện tích tự nhiên và quy mô dân số theo quy định, bắt buộc phải sắp xếp theo Nghị quyết số 1211/2016/NQ-UBTVQH13 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội.

Về phương án sắp xếp ĐVHC cấp huyện, tỉnh Quảng Ngãi đề xuất nhập nguyên trạng ĐVHC huyện Tây Trà với nguyên trạng ĐVHC huyện Trà Bồng để thành lập ĐVHC mới với tên gọi ĐVHC mới sau sắp xếp là huyện Trà Bồng.

Về phương án sắp xếp các ĐVHC cấp xã, UBND tỉnh Quảng Ngãi đề xuất như sau:

Đối với huyện Bình Sơn, nhập nguyên trạng ĐVHC xã Bình Thới với nguyên trạng ĐVHC thị trấn Châu Ổ, tên ĐVHC mới sau sắp xếp là Thị trấn Châu Ổ; nhập nguyên trạng ĐVHC xã Bình Phú với nguyên trạng ĐVHC xã Bình Tân, tên ĐVHC mới sau sắp xếp là Xã Bình Tân Phú; nhập nguyên trạng ĐVHC xã Bình Thanh Đông với nguyên trạng ĐVHC xã Bình Thanh Tây, tên ĐVHC mới sau sắp xếp là xã Bình Thanh.

Đối với huyện Tây Trà, nhập nguyên trạng ĐVHC xã Trà Quân với nguyên trạng ĐVHC xã Trà Khê, tên đơn vị hành chính mới sau sắp xếp là xã Sơn Trà; nhập nguyên trạng ĐVHC xã Trà Nham với nguyên trạng ĐVHC xã Trà Lãnh, tên ĐVHC mới sau sắp xếp là xã Hương Trà; nhập nguyên trạng ĐVHC xã Trà Trung với nguyên trạng ĐVHC xã Trà Thọ, tên ĐVHC mới sau sắp xếp là xã Trà Tây.

Đối với huyện Tư Nghĩa, nhập nguyên trạng ĐVHC xã Nghĩa Thọ với nguyên trạng ĐVHC xã Nghĩa Thắng, tên ĐVHC mới sau sắp xếp là xã Nghĩa Thắng.

Đối với huyện Ba Tơ, giải thể ĐVHC xã Ba Chùa, chia tách xã Ba Chùa để sáp nhập vào thị trấn Ba Tơ và xã Ba Dinh, cụ thể: nhập một phần ĐVHC xã Ba Chùa với nguyên trạng ĐVHC thị trấn Ba Tơ để thành lập ĐVHC mới với tên ĐVHC mới sau sắp xếp là thị trấn Ba Tơ; nhập một phần ĐVHC xã Ba Chùa với nguyên trạng ĐVHC xã Ba Dinh để thành lập ĐVHC mới với tên gọi ĐVHC mới sau sắp xếp là xã Ba Dinh.

Về phương án xây dựng chính quyền một cấp tại huyện đảo Lý Sơn: UBND tỉnh Quảng Ngãi đề xuất chính quyền cấp huyện tại huyện đảo Lý Sơn không có cấp xã, thực hiện đúng trình tự, thủ tục giải thể 03 ĐVHC cấp xã (xã an Bình, xã An Hải, xã An Vĩnh) trên địa bàn huyện; trình cấp có thẩm quyền phê duyệt và triển khai thực hiện đúng quy định. Thủ tục hành chính cấp xã (sau khi giải thể cấp xã) sẽ được thực hiện qua Bộ phận Tiếp nhận và Trả kết quả thuộc Văn phòng huyện Lý Sơn.

Các ĐVHC cấp huyện, cấp xã có 02 tiêu chuẩn về diện tích tự nhiên và quy mô dân số chưa đạt 50% theo quy định nhưng đề nghị chưa tiến hành sắp xếp trong giai đoạn 2019 - 2021, gồm: huyện Sơn Tây, huyện Minh Long, xã Ba Động và xã An Bình. Bên cạnh đó, Đề án cũng giải trình lý do chưa thực hiện việc sắp xếp các ĐVHC này.

Giám đốc Sở Nội vụ tỉnh Quảng Ngãi Đoàn Dụng cho biết, sau khi sắp xếp các đơn vị hành chính cấp huyện, cấp xã, tỉnh Quảng Ngãi sẽ giảm 01 ĐVHC cấp huyện (còn 13 ĐVHC cấp huyện, gồm 12 huyện và 01 thành phố) và giảm 11 ĐVHC cấp xã (còn 173 ĐVHC cấp xã, gồm 155 xã, 09 phường và 09 thị trấn).

Đề án cũng đề ra phương án sắp xếp, kiện toàn tổ chức bộ máy của các cơ quan, tổ chức, đơn vị tại các ĐVHC cấp huyện, cấp xã mới hình thành sau sắp xếp; phương án bố trí, sắp xếp chức danh lãnh đạo, quản lý, đội ngũ công chức, viên chức, người lao động của các cơ quan, tổ chức, đơn vị tại các ĐVHC cấp huyện, cấp xã mới hình thành sau sắp xếp và phương án bố trí, sử dụng trụ sở làm việc, tài sản của các ĐVHC cấp huyện, cấp xã mới hình thành sau sắp xếp và việc sử dụng trụ sở làm việc, tài sản của các ĐVHC cấp huyện, cấp xã đã thực hiện sắp xếp…

Vụ trưởng Vụ Chính quyền địa phương, Bộ Nội vụ Phan Văn Hùng phát biểu tại Hội nghị

 

Phát biểu tại Hội nghị, thành viên Hội đồng thẩm định thống nhất với đề xuất của tỉnh Quảng Ngãi về việc sắp xếp, sáp nhập các ĐVHC cấp huyện, cấp xã, tuy nhiên, để hoàn thiện Đề án trình cấp có thẩm quyền xem xét, phê chuẩn, thành viên Hội đồng thẩm định đề nghị UBND tỉnh Quảng Ngãi cần bổ sung một số nội dung: giải trình chi tiết, cụ thể lý do vì sao chưa tiến hành sắp xếp 02 ĐVHC cấp huyện và 01 ĐVHC cấp xã trong giai đoạn này, kể cả những ĐVHC cấp xã trong diện đề xuất giải thể; phương án giải quyết, sắp xếp, bố trí cán bộ, công chức, viên chức, người lao động dôi dư sau khi sắp xếp phải đảm bảo đúng thời gian, lộ trình theo quy định; đối với những cơ quan Trung ương thuộc ngành dọc (như: Bảo hiểm xã hội, Tòa án, Viện Kiểm sát…) đóng trên địa bàn những ĐVHC thuộc diện sắp xếp, tỉnh cần trao đổi và xin ý kiến bằng văn bản của các Bộ, ngành Trung ương để có cơ sở sắp xếp; về nhiệm vụ, quyền hạn của ĐVHC sau tổ chức lại và phải căn cứ vào điều, khoản nào của Luật Tổ chức chính quyền địa phương; phương án sắp xếp, bố trí cán bộ, công chức, viên chức, người lao động khi sắp xếp trong Đề án và Tờ trình vẫn còn chung chung, cần cụ thể và chi tiết thêm, bổ sung lộ trình thực hiện, số liệu để làm rõ; giải quyết vấn đề dân tộc đối với những ĐVHC thuộc diện sắp xếp; vấn đề tác động tiêu cực về quốc phòng, an ninh cũng cần giải trình rõ và cụ thể hơn chứ không nên giải trình chung chung như hiện tại…

Hội đồng thẩm định cũng đề nghị UBND tỉnh Quảng Ngãi xem xét, giải quyết chế độ, chính sách đối với cán bộ, công chức, viên chức dôi dư sau sắp xếp, sáp nhập trước năm 2021, không nên để kéo dài và cần quy định rõ lộ trình thực hiện. Cùng với đó, tỉnh Quảng Ngãi cần có phương án cụ thể hơn để sử dụng tài sản công sau sắp xếp, đảm bảo thực hiện đúng quy định của pháp luật, tránh lãng phí.

Riêng đối với giải thể 03 ĐVHC cấp xã tại huyện đảo Lý Sơn, thành viên Hội đồng thẩm định đều cho rằng UBND tỉnh Quảng Ngãi cần căn cứ vào cơ sở pháp lý để tiến hành triển khai. Nếu thấy khó khăn, có thể tách Đề án của huyện đảo Lý Sơn thành một Đề án độc lập sau đó mới hoàn thiện để trình Chính phủ, Ủy ban Thường vụ Quốc hội hoặc Quốc hội theo đúng quy định của Hiến pháp năm 2013, Luật Tổ chức chính quyền địa phương và các văn bản của Đảng, Nhà nước có liên quan.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ngãi Nguyễn Tăng Bính phát biểu tại Hội nghị

Phát biểu giải trình tại Hội nghị, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ngãi Nguyễn Tăng Bính ghi nhận và tiếp thu ý kiến góp ý của thành viên Hội đồng thẩm định; đồng thời cho biết, ngay khi cuộc họp này kết thúc UBND tỉnh sẽ chỉ đạo Sở Nội vụ và các sở, ngành có liên quan tổng hợp, chỉnh sửa, hoàn thiện Đề án để trình cấp có thẩm quyền theo đúng thời gian, tiến độ và chất lượng theo quy định.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ngãi Nguyễn Tăng Bính khẳng định, sẽ tiến hành thực hiện sắp xếp, sáp nhập các ĐVHC cấp xã ngay sau khi nghị quyết của Ủy ban Thường vụ Quốc hội ban hành có hiệu lực.

Thứ trưởng Bộ Nội vụ Trần Anh Tuấn, Chủ tịch Hội đồng thẩm định phát biểu tại Hội nghị

 

Kết luận Hội nghị, Thứ trưởng Trần Anh Tuấn đề nghị UBND tỉnh Quảng Ngãi tiếp thu các ý kiến Hội đồng thẩm định, đồng thời, chỉnh sửa, bổ sung, giải trình các nội dung trong Đề án, Tờ trình theo yêu cầu và đúng quy định. Giải quyết chế độ, chính sách đối với cán bộ, công chức cấp huyện, cấp xã, viên chức và người hoạt động không chuyên trách ở xã, thôn dôi dư hoàn thành trước năm 2021 đảm bảo đúng quy định và trên cơ sở lộ trình mà UBND tỉnh đã đề ra.

Đối với trường hợp giải thể 03 ĐVHC cấp xã và tổ chức lại huyện đảo Lý Sơn, Thứ trưởng Trần Anh Tuấn cho rằng, hiện tại thành viên Hội đồng thẩm định có hai luồng ý kiến, vì vậy, đề nghị UBND tỉnh Quảng Ngãi nghiên cứu, xây dựng hai phương án để trình cấp có thẩm quyền theo quy định. Cụ thể:

Phương án 1: Dựa trên những cơ sở lập luận, cơ sở thực tiễn và căn cứ vào quy định tại Luật Tổ chức chính quyền địa phương và các văn bản có liên quan xây dựng phương án giải thể ĐVHC cấp xã và tổ chức lại ĐVHC cấp huyện thuộc huyện đảo Lý Sơn trình Chính phủ trình Ủy ban Thường vụ Quốc hội quyết định.

Phương án 2: Xây dựng giải thể ĐVHC cấp xã và tổ chức lại ĐVHC cấp huyện thuộc huyện đảo Lý Sơn trình Chính phủ, trình Ủy ban Thường vụ Quốc hội xem xét, cho ý kiến để trình Quốc hội quyết định tại kỳ họp gần nhất.

Thứ trưởng Trần Anh Tuấn giao Vụ Chính quyền địa phương phối hợp với UBND tỉnh Quảng Ngãi hoàn thiện hồ sơ, Đề án theo yêu cầu của Hội đồng thẩm định để trình cấp có thẩm quyền xem xét, quyết định. Các số liệu thể hiện trong Đề án cần được rà soát lại và sử dụng số liệu mới nhất do các cơ quan có thẩm quyền cung cấp, đảm bảo số liệu chính xác, tin cậy.
Hội đồng thẩm định thống nhất thông qua Đề án của tỉnh Quảng Ngãi./.

 

Toàn cảnh Hội nghị


Anh Cao

 

Tin khác