TÀI LIỆU PHỤC VỤ PHIÊN HỌP THỨ BA CỦA BAN CHỈ ĐẠO CẢI CÁCH HÀNH CHÍNH CỦA CHÍNH PHỦ

19:56 02/02/2023 | Lượt xem : 2289

Thực hiện Công điện số 71/CĐ-VPCP của Văn phòng Chính phủ về việc tổ chức Phiên họp thứ 3 của Ban Chỉ đạo cải cách hành chính của Chính phủ, Cổng thông tin điện tử Bộ Nội vụ trân trọng đăng tải Tài liệu phục vụ Phiên họp tại FILE đính kèm:

File đính kèm.

Mời xem Chương trình, danh mục tài liệu: Tải về
Mời xem Báo cáo tóm tắt: Tải về
Mời xem dự thảo Báo cáo của Ban Chỉ đạo năm 2022: Tải về
Mời xem dự thảo Quyết định ban hành Kế hoạch năm 2023: Tải về
Mời xem dự thảo Kế hoạch hoạt động năm 2023: Tải về
Mời xem tham luận của Bộ Tư pháp: Tải về
Mời xem tham luận của TP. Hà Nội: Tải về
Mời xem tham luận của Bộ Thông tin và Truyền thông: Tải về
Mời xem tham luận của tỉnh Bắc Giang: Tải về
Mời xem tham luận của Bộ Tài chính: Tải về
Mời xem tham luận của TP. Đà Nẵng: Tải về
Mời xem tham luận của TP. Hồ Chí Minh: Tải về
Mời xem tham luận của tỉnh Kiên Giang: Tải về
Mời xem tham luận của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội: Tải về
Mời xem tham luận của Thanh tra Chính phủ: Tải về
Mời xem tham luận của tỉnh Quảng Bình: Tải về