TÀI LIỆU PHỤC VỤ HỘI NGHỊ TRỰC TUYẾN TOÀN QUỐC TRIỂN KHAI NHIỆM VỤ NĂM 2019 CỦA NGÀNH NỘI VỤ

10:20 11/01/2019 | Lượt xem : 3442

(Moha.gov.vn) Được sự đồng ý của Thủ tướng Chính phủ, Bộ Nội vụ tổ chức Hội nghị trực tuyến toàn quốc triển khai nhiệm vụ năm 2019 ngành Nội vụ.
Thời gian: 08 giờ 00 phút, thứ Ba, ngày 15 tháng 01 năm 2019. 

Địa điểm: 
- Tại Hà Nội: Hội trường lớn Bộ Nội vụ, số 08 Tôn Thất Thuyết, Nam Từ Liêm, Hà Nội.
- Tại các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương: Tại phòng họp trực tuyến các tỉnh, thành phố.

Thành phần tham dự tại điểm cầu Hà Nội: Phó Thủ tướng thường trực Chính phủ Trương Hòa Bình dự và phát biểu chỉ đạo Hội nghị; đại diện lãnh đạo một số Ban của Trung ương, của Quốc hội, Viện Kiểm sát nhân dân tối cao, Tòa án nhân dân tối cao, Kiểm toán Nhà nước, Văn phòng Chủ tịch nước, Văn phòng Chính phủ; đại diện lãnh đạo Vụ (Ban) Tổ chức cán bộ các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ; đại diện các cơ quan thông tấn, báo chí ở Trung ương và thành phố Hà Nội; các cơ quan, đơn vị thuộc và trực thuộc Bộ Nội vụ.

Thành phần tham dự tại điểm cầu các tỉnh, thành phố: đại diện lãnh đạo HĐND, UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương; đại diện lãnh đạo Ban Tổ chức các Tỉnh ủy, Thành ủy trực thuộc Trung ương; đại diện lãnh đạo các Sở, ban, ngành. Giám đốc, Phó Giám đốc Sở Nội vụ và người đứng đầu các đơn vị thuộc Sở Nội vụ; Trưởng phòng Nội vụ cấp huyện và các cơ quan thông tấn, báo chí.

Bộ Nội vụ đề nghị các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương liên hệ với Văn phòng Bộ Nội vụ để xác định địa điểm phòng họp trực tuyến: ông Trần Văn Long, số ĐT 0904.302428 (về nội dung Hội nghị); ông Phạm Quang Tuyến, số ĐT 0942.973469 (về kỹ thuật kết nối đường truyền).

Để Hội nghị được tổ chức thành công tốt đẹp, Bộ Nội vụ trân trọng gửi tới quý vị đại biểu ở Trung ương và địa phương các tài liệu sau:
- Giấy mời số 13/BNV-VP ngày 07/01/2019 của Bộ Nội vụ về việc mời dự Hội nghị toàn quốc triển khai nhiệm vụ năm 2019 ngành Nội vụ, kèm theo Danh sách khách mời và Chương trình Hội nghị.
- Công văn số 84/BNV-VP ngày 07/01/2019 của Bộ Nội vụ về việc tổ chức Hội nghị trực tuyến toàn quốc triển khai nhiệm vụ năm 2019 ngành Nội vụ, kèm Chương trình Hội nghị và Market Hội nghị.
- Quyết định số 01/QĐ-BNV ngày 01/01/2019 của Bộ trưởng Bộ Nội vụ ban hành Chương trình công tác của Bộ Nội vụ năm 2019.
- Công văn số 138/BNV-VP ngày 09/01/2019 của của Bộ Nội vụ về việc tổ chức Hội nghị trực tuyến toàn quốc triển khai nhiệm vụ năm 2019 ngành Nội vụ.
- Nghị quyết số 01/NQ-CP ngày 01/01/2019 của Chính phủ về nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu thực hiện Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và Dự toán ngân sách nhà nước năm 2019.
- Báo cáo Tổng kết công tác năm 2018 và phương hướng, nhiệm vụ năm 2019 của Bộ, ngành Nội vụ.
- Phụ lục thống kê các văn bản, đề án Bộ Nội vụ đã trình cấp có thẩm quyền thông qua năm 2018.
- Báo cáo tóm tắt Tổng kết công tác năm 2018 và phương hướng, nhiệm vụ năm 2019 của Bộ, ngành Nội vụ.

Xem nội dung các tài liệu tại đây:
1. Giấy mời số 13
2. Công văn số 84
3. Quyết định số 01
4. Công văn số 138
5. Nghị quyết số 01
6. Báo cáo tổng kết 
7. Phụ lục Báo cáo 
8. Báo cáo tóm tắt