Tài liệu Hội nghị trực tuyến toàn quốc triển khai Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Cán bộ, công chức và Luật Viên chức; Luật Tổ chức Chính phủ và Luật Tổ chức chính quyền địa phươngTải file đính kèm

21:20 09/10/2020 | Lượt xem : 5787

Bộ Nội vụ tổ chức Hội nghị trực tuyến toàn quốc triển khai Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Cán bộ, công chức và Luật Viên chức; Luật Tổ chức Chính phủ và Luật Tổ chức chính quyền địa phương vào sáng ngày 14/10/2020 tại điểm cầu chính trụ sở Bộ và điểm cầu 63 tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương.
Để tạo điều kiện thuận lợi cho các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương trong việc chủ động nghiên cứu, sử dụng tài liệu tại Hội nghị, Cổng Thông tin điện tử Bộ Nội vụ trân trọng đăng tải toàn bộ nội dung Chương trình Hội nghị và tài liệu phục vụ Hội nghị, gồm:

1. Chương trình Hội nghị trực tuyến triển khai Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Cán bộ, công chức và Luật Viên chức; Luật Tổ chức Chính phủ và Luật Tổ chức chính quyền địa phương;
 
2. Những nội dung cơ bản và điểm mới của Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật tổ chức Chính phủ và Luật tổ chức chính quyền địa phương;

 3. Những nội dung cơ bản và điểm mới của Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Cán bộ, công chức và Luật Viên chức.

 Xem toàn văn Chương trình và tài liệu Hội nghị trong file đính kèm dưới đây.

Thanh Tuấn

File đính kèm.

Chương trình Hội nghị Tải về
Nội dung Luật TCCP và Luật TCCQĐP Tải về
Nội dung Luật CBCC và Luật VC Tải về

Tin khác