Tài liệu Hội nghị trực tuyến toàn quốc Tổng kết 5 năm giai đoạn 2016 - 2020 và triển khai nhiệm vụ năm 2021 ngành Nội vụ

14:02 29/12/2020 | Lượt xem : 1938

Hội nghị trực tuyến toàn quốc Tổng kết 5 năm giai đoạn 2016 - 2020 và triển khai nhiệm vụ năm 2021 ngành Nội vụ diễn ra vào lúc 8h00, thứ Tư, ngày 30 tháng 12 năm 2020.
Cổng Thông tin điện tử trân trọng đăng tải Bộ tài liệu để các Bộ, ngành, địa phương thuận lợi trong việc tham khảo, phục vụ Hội nghị.
Xem toàn văn trong File đính kèm dưới đây:

File đính kèm.

Tài liệu Hội nghị Tải về