Nghiệm thu Dự án “Điều tra, đánh giá thực trạng và đề xuất giải pháp phát triển đội ngũ viên chức khoa học và công nghệ đáp ứng yêu cầu công nghiệp hóa, hiện đại hóa ở nước ta”

20:35 10/03/2017 | Lượt xem : 1088

  • Xem với cỡ chữ T T
  • Inverts
  • Lượt xem : 1088

Sáng ngày 10/3/2017, tại trụ sở Bộ, Bộ Nội vụ tổ chức Hội nghị nghiệm thu Dự án “Điều tra, đánh giá thực trạng và đề xuất giải pháp phát triển đội ngũ viên chức khoa học và công nghệ đáp ứng yêu cầu công nghiệp hóa, hiện đại hóa ở nước ta” do TS. Trần Văn Ngợi, Viện trưởng Khoa học tổ chức nhà nước - Bộ Nội vụ làm Chủ nhiệm Dự án; Viện Khoa học tổ chức nhà nước là đơn vị chủ trì thực hiện Dự án.

Hội đồng nghiệm thu Dự án gồm 07 thành viên do TS. Thang Văn Phúc, Nguyên Thứ trưởng Bộ Nội vụ làm Chủ tịch Hội đồng.

 


TS. Thang Văn Phúc, Nguyên Thứ trưởng Bộ Nội vụ, Chủ tịch Hội đồng phát biểu tại Hội nghị nghiệm thu

Dự Hội nghị nghiệm thu có các thành viên Hội đồng nghiệm thu, các chuyên gia, nhà khoa học, nhà nghiên cứu; đại diện lãnh đạo một số đơn vị thuộc và trực thuộc Bộ Nội vụ.
TS. Trần Văn Ngợi, Viện trưởng Viện Khoa học tổ chức nhà nước, Chủ nhiệm Dự án phát biểu tại Hội nghị nghiệm thu 

Tại Hội nghị nghiệm thu, thay mặt nhóm nghiên cứu và thực hiện Dự án, TS. Trần Nghị, Trưởng phòng Phòng Nghiên cứu quản lý viên chức, Viện Khoa học tổ chức nhà nước đã trình bày báo cáo tóm tắt về quá trình, kết quả nghiên cứu và một số nội dung cơ bản của Dự án “Điều tra, đánh giá thực trạng và đề xuất giải pháp phát triển đội ngũ viên chức khoa học và công nghệ đáp ứng yêu cầu công nghiệp hóa, hiện đại hóa ở nước ta”. Theo đó, mục tiêu của Dự án là đề xuất các giải pháp nhằm xây dựng, phát triển đội ngũ viên chức khoa học và công nghệ trong các đơn vị công lập đáp ứng yêu cầu của sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước. Dự án có nhiệm vụ rà soát, đánh giá thực trạng hệ thống pháp luật về đội ngũ viên chức khoa học và công nghệ; Khái quát một số vấn đề lý luận chung về đội ngũ viên chức khoa học và công nghệ; Tổ chức thu thập, nghiên cứu kinh nghiệm nước ngoài về quản lý nhân lực trong các tổ chức khoa học và công nghệ (gồm cả các đơn vị công lập và tư nhân); Điều tra, đánh giá thực trạng đội ngũ viên chức khoa học và công nghệ làm việc trong các đơn vị sự nghiệp công lập ở nước ta. Phân tích, làm rõ những ưu điểm, hạn chế và nguyên nhân khách quan, chủ quan dẫn đến những hạn chế trong quản lý nhà nước đối với viên chức khoa học và công nghệ; Khảo sát thực trạng cơ chế, chính sách quản lý đội ngũ viên chức khoa học và công nghệ trong các đơn vị sự nghiệp công lập ở nước ta hiện nay. Phân tích, đánh giá những ưu điểm, nhược điểm và xác định nguyên nhân của những bất cập trong cơ chế, chính sách, thực tế quản lý đội ngũ viên chức khoa học và công nghệ tại các đơn vị sự nghiệp công lập. Trên cơ sở đó, Dự án đưa ra các đề xuất, kiến nghị những giải pháp tổng thể phát triển đội ngũ viên chức khoa học và công nghệ nhằm nâng cao chất lượng hoạt động cung ứng dịch vụ sự nghiệp công cho người dân và cộng đồng, đáp ứng yêu cầu của sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước.


TS. Trần Nghị - Trưởng phòng Phòng Nghiên cứu quản lý viên chức, Viện Khoa học tổ chức nhà nước
trình bày báo cáo tóm tắt về quá trình, 
kết quả nghiên cứu và một số nội dung cơ bản của Dự án

Về kết quả của Dự án, các thành viên Hội đồng nghiệm thu, đại biểu dự buổi nghiệm thu đều đánh giá cao kết quả nghiên cứu của Dự án, được nhóm nghiên cứu thực hiện công phu, bám sát với mục tiêu và yêu cầu đề ra. Dự án là hết sức cần thiết, nêu được những vấn đề cụ thể, làm rõ phạm vi, thời gian điều tra; Dự án có tính lý luận cao, phương pháp phù hợp, thực hiện khối lượng việc lớn với 8 chuyên đề; Các nhiệm vụ được thực hiện nghiêm túc; tổng hợp đề xuất của các bộ, ngành, địa phương và đề xuất của Chủ nhiệm Dự án. Ý kiến của các thành viên Hội đồng nghiệm thu và đại biểu đã bổ sung, góp ý vào một số nội dung trong Dự án còn hạn chế, chưa phù hợp với thực tiễn hiện nay.

TS. Trần Đắc Hiến - Vụ trưởng Vụ Tổ chức cán bộ, Bộ Khoa học và Công nghệ,
Phản biện 1 phát biểu tại Hội nghị nghiệm thu
 


PGS. TS. Nguyễn Bá Chiến - Trưởng khoa Khoa sau Đại học, Học viện Hành chính Quốc gia, Bộ Nội vụ,
Phản biện 2 phát biểu tại Hội nghị nghiệm thu

Phát biểu kết luận Hội nghị nghiệm thu, TS. Thang Văn Phúc, Chủ tịch Hội đồng nghiệm thu nhất trí với các nhận xét, đánh giá, phản biện của thành viên Hội đồng; đồng thời, đánh giá cao kết quả nghiên cứu của Dự án, những nỗ lực, cố gắng và tâm huyết của nhóm nghiên cứu, thực hiện Dự án. Chủ tịch Hội đồng nghiệm thu đề nghị nhóm nghiên cứu tiếp thu đầy đủ các ý kiến phản biện, góp ý, nhận xét của các thành viên Hội đồng, đại biểu dự Hội nghị nghiệm thu để tiếp tục chỉnh sửa, bổ sung, hoàn thiện Dự án, sớm đưa kết quả nghiên cứu của Dự án vào áp dụng trong thực tiễn.

Kết quả chấm điểm và đánh giá xếp loại Dự án: Dự án đạt loại Tốt.

Toàn cảnh Hội nghị nghiệm thu

Tin, ảnh: Anh Cao

Tin khác

  • banner-right-02
  • banner-right-03
  • banner-right-04
  • banner-right-03

Chỉ số cải cách hành chính

Số liệu thống kê

Thống kê truy cập

Lượt truy cập : 24.590.292

Khách Online : 235