Nghiệm thu đề tài khoa học cấp Bộ “Cơ sở khoa học đổi mới công tác bồi dưỡng viên chức đáp ứng yêu cầu cải cách hành chính”

19:41 07/01/2017 | Lượt xem : 879

  • Xem với cỡ chữ T T
  • Inverts
  • Lượt xem : 879

Chiều ngày 06/01/2017, tại Hà Nội, Bộ Nội vụ tổ chức buổi nghiệm thu đề tài nghiên cứu khoa học cấp Bộ “Cơ sở khoa học đổi mới công tác bồi dưỡng viên chức đáp ứng yêu cầu cải cách hành chính” do TS. Nguyễn Ngọc Vân, Vụ trưởng Vụ Đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức làm Chủ nhiệm đề tài. Vụ Đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức là đơn vị chủ trì thực hiện Đề tài.

Hội đồng nghiệm thu đề tài gồm 07 thành viên do PGS.TS. Lê Thị Vân Hạnh, Phó Giám đốc Học viện Hành chính Quốc gia, Bộ Nội vụ làm Chủ tịch Hội đồng.

 

 PGS.TS. Lê Thị Vân Hạnh, Chủ tịch Hội đồng nghiệm thu phát biểu tại buổi nghiệm thu 

Dự buổi nghiệm thu có các thành viên Hội đồng nghiệm thu, các chuyên gia, nhà khoa học, nhà nghiên cứu; Lãnh đạo, đại diện lãnh đạo một số đơn vị thuộc và trực thuộc Bộ Nội vụ.

TS. Nguyễn Ngọc Vân, Vụ trưởng Vụ Đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, Chủ nhiệm đề tài phát biểu tại buổi nghiệm thu

Tại buổi nghiệm thu, thay mặt nhóm nghiên cứu và thực hiện đề tài, TS. Nguyễn Ngọc Vân, Chủ nhiệm đề tài và ThS. Tô Thị Linh, Thư ký đề tài đã trình bày báo cáo tóm tắt về quá trình, kết quả nghiên cứu và một số nội dung cơ bản của Đề tài “Cơ sở khoa học đổi mới công tác bồi dưỡng viên chức đáp ứng yêu cầu cải cách hành chính”. Theo đó, Đề tài nghiên cứu đã nêu ra những vấn đề lý luận về viên chức và công tác bồi dưỡng viên chức ở Việt Nam; Thực trạng về công tác bồi dưỡng viên chức ở Việt Nam hiện nay, đồng thời nêu một số định hướng, giải pháp cụ thể để đổi mới công tác bồi dưỡng viên chức đáp ứng yêu cầu cải cách hành chính. 

ThS. Tô Thị Linh, Thư ký đề tài trình bày báo cáo tóm tắt về quá trình,
kết quả nghiên cứu và một số nội dung cơ bản của Đề tài 

Về một số vấn đề lý luận về viên chức và công tác bồi dưỡng viên chức ở Việt Nam, Đề tài đã nghiên cứu các đặc thù hoạt động của viên chức, phân loại viên chức, phân biệt cán bộ, công chức và viên chức; Nghiên cứu một số vấn đề lý luận về bồi dưỡng và bồi dưỡng viên chức; phân biệt bồi dưỡng viên chức với bồi dưỡng cán bộ, công chức; đổi mới công tác bồi dưỡng viên chức trong bối cảnh và yêu cầu cải cách hành chính ở nước ta hiện nay đáp ứng yêu cầu về xây dựng, phát triển đội ngũ viên chức chuyên nghiệp phục vụ nhân dân và yêu cầu thực tiễn về nâng cao chất lượng dịch vụ công. Về công tác bồi dưỡng viên chức ở Việt Nam, Đề tài đi sâu nghiên cứu những yếu tố quyết định chất lượng công tác bồi dưỡng viên chức như: Mục tiêu, cơ sở đào tạo, bồi dưỡng; chương trình bồi dưỡng; đội ngũ cán bộ quản lý; giảng viên và nhân viên; học viên; kinh phí và quản lý kinh phí. Nghiên cứu kinh nghiệm về công tác bồi dưỡng viên chức của một số quốc gia trên thế giới. Về thực trạng công tác bồi dưỡng viên chức ở Việt Nam, Đề tài đánh giá thực trạng về số lượng, chất lượng viên chức; thực trạng về công tác bồi dưỡng viên chức hiện nay, đồng thời đánh giá những ưu điểm, hạn chế về công tác bồi dưỡng viên chức hiện nay ở Việt Nam. Trên cơ sở đó, Đề tài nghiên cứu đã nêu nhiều giải pháp, kiến nghị, đề xuất để đổi mới công tác bồi dưỡng viên chức đáp ứng yêu cầu của cải cách hành chính nhà nước hiện nay ở nước ta.

Đánh giá về kết quả của đề tài, các thành viên Hội đồng nghiệm thu, đại biểu dự buổi nghiệm thu đều đánh giá cao kết quả nghiên cứu của Đề tài, được nhóm nghiên cứu thực hiện công phu, bám sát với mục tiêu và yêu cầu đề ra. Các ý kiến của thành viên Hội đồng nghiệm thu và đại biểu đã bổ sung, góp ý vào một số nội dung trong đề tài còn thiếu sót, chưa phù hợp với thực tiễn.

Phát biểu kết luận buổi nghiệm thu, PGS.TS Lê Thị Vân Hạnh, Chủ tịch Hội đồng nghiệm thu nhất trí với các nhận xét, đánh giá, phản biện của thành viên Hội đồng đồng thời đánh giá cao kết quả nghiên cứu của Đề tài khoa học, những nỗ lực, cố gắng và tâm huyết của nhóm nghiên cứu, thực hiện Đề tài. Chủ tịch Hội đồng nghiệm thu đề nghị nhóm nghiên cứu tiếp thu đầy đủ các ý kiến phản biện, góp ý, nhận xét của các thành viên Hội đồng, đại biểu dự buổi nghiệm thu để tiếp tục chỉnh sửa, bổ sung, hoàn thiện Đề tài, sớm đưa kết quả nghiên cứu của Đề tài vào áp dụng trong thực tiễn.

Kết quả chấm điểm và đánh giá xếp loại Đề tài: Đề tài đạt loại Khá.

Toàn cảnh buổi nghiệm thu

Tin, ảnh: Trần Hải
  • banner-right-02
  • banner-right-03
  • banner-right-04
  • banner-right-03

Chỉ số cải cách hành chính

Số liệu thống kê

Thống kê truy cập

Lượt truy cập : 24.005.502

Khách Online : 115