Lớp tập huấn nghiệp vụ quản lý tài chính, kế toán, vốn đầu tư công cho công chức, viên chức

21:39 13/05/2022 | Lượt xem : 1412

Sáng ngày 13/5, tại thành phố Đà Nẵng, Bộ Nội vụ tổ chức khai mạc Lớp tập huấn nghiệp vụ quản lý tài chính, kế toán, vốn đầu tư công cho công chức, viên chức.
Vụ trưởng Vụ Tổ chức cán bộ Nguyễn Hữu Tuấn dự và khai mạc Lớp tập huấn.
Tham dự Lớp tập huấn có ông Vũ Đăng Minh, Chánh Văn phòng Bộ; bà Nguyễn Thị Bích Thủy,  Vụ trưởng Vụ Kế hoạch – Tài chính; ông Nguyễn Văn Thủy, Vụ trưởng Vụ Tổng hợp; ông Nguyễn Đăng Quế, Phó Giám đốc điều hành Học viện Hành chính quốc gia; đại diện lãnh đạo và công chức, viên chức làm công tác kế hoạch, tài chính, kế toán của các đơn vị thuộc, trực thuộc Bộ.

Vụ trưởng Vụ Tổ chức cán bộ Nguyễn Hữu Tuấn phát biểu khai mạc Lớp tập huấn

Phát biểu khai mạc Lớp tập huấn, Vụ trưởng Vụ Tổ chức cán bộ Nguyễn Hữu Tuấn nhấn mạnh, công tác đào tạo, bồi dưỡng công chức, viên chức đóng vai trò rất quan trọng trong quá trình nâng cao năng lực của đội ngũ công chức, viên chức. Để đáp ứng yêu cầu của sự nghiệp đổi mới toàn diện đất nước, Đảng và Nhà nước luôn yêu cầu cần có đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức đủ về số lượng, mạnh về chất lượng; có kiến thức chuyên môn, nghiệp vụ cao, có bản lĩnh chính trị vững vàng để đáp ứng yêu cầu đặt ra. Đặc biệt, trong giai đoạn đất nước đang trong thời kỳ phát triển và hội nhập kinh tế quốc tế thì việc tăng cường hiệu lực, hiệu quả công tác quản lý tài chính, kế toán, vốn đầu tư công cho công chức, viên chức Bộ Nội vụ là rất quan trọng và cần thiết.

Ông Nguyễn Hữu Tuấn cho biết, trong thời gian qua, công tác quản lý tài chính, kế toán, vốn đầu tư công tại Bộ Nội vụ luôn được quan tâm, chú trọng; hạn chế được các vi phạm về chế độ, chính sách, quy định quản lý thu, chi tài chính; công tác quản lý tài chính tại các đơn vị hành chính, đơn vị sự nghiệp ngày càng hoàn thiện và tuân thủ các quy định nhà nước hiện hành.

Các đại biểu và học viên tham dự Lớp tập huấn

Để nâng cao hơn nữa hiệu lực, hiệu quả công tác quản lý tài chính, kế toán, vốn đầu tư công tại Bộ, Bộ Nội vụ tổ chức Lớp tập huấn nghiệp vụ quản lý tài chính, kế toán, vốn đầu tư công nhằm hướng dẫn sử dụng phần mềm để lập báo cáo tài chính báo cáo quyết toán ngân sách nhà nước, lập dự toán ngân sách nhà nước hằng năm; hướng dẫn thực hiện Nghị định số 60/2021/NĐ-CP ngày 21/6/2021 của Chính phủ về cơ chế tự chủ tài chính của đơn vị sự nghiệp công lập và triển khai thực hiện đầy đủ, kịp thời công tác quản lý, quyết toán vốn đầu tư sử dụng nguồn vốn ngân sách nhà nước theo quy định mới của Bộ Tài chính. 

Đồng thời, Lớp tập huấn sẽ tập trung giải đáp những khó khăn, vướng mắc trong công tác quản lý tài chính tại đơn vị dự toán, giải đáp các vướng mắc liên quan đến việc thực hiện các chính sách của Nhà nước trong công tác quản lý, sử dụng, hạch toán kế toán và quyết toán vốn đầu tư công, giúp kế toán hoàn thiện hơn về chuyên môn, nghiệp vụ nhằm thực hiện tốt vai trò tham mưu trong quản lý lĩnh vực tại Bộ.

Vụ trưởng Vụ Kế hoạch - Tài chính Nguyễn Thị Bích Thủy phát biểu tại Lớp tập huấn

Phó Giám đốc điều hành Học viện Hành chính quốc gia Nguyễn Đăng Quế phát biểu tại Lớp tập huấn

Để thực hiện tốt mục tiêu, yêu cầu của Lớp tập huấn, ông Nguyễn Hữu Tuấn đề nghị Ban Tổ chức và các giảng viên Lớp tập huấn bảo đảm thuận tiện, nghiêm túc và hiệu quả, kiến thức truyền đạt phải là những kiến thức cơ bản, thiết thực, cập nhật và hiện đại.

Đề nghị các học viên nâng cao tinh thần trách nhiệm trong tiếp nhận kiến thức, tập trung chú ý theo dõi, nắm chắc những quan điểm, nội dung, phương pháp để nghiên cứu và vận dụng vào thực tiễn; đồng thời, tích cực tham gia trao đổi, thảo luận để Lớp tập huấn thực sự đổi mới và chất lượng.

Chuyên gia Công ty Cổ phần MISA hướng dẫn Chuyên đề 1

Trong thời gian hai ngày 13 và 14/5, các học viên sẽ được truyền đạt nội dung các chuyên đề:

Chuyên đề 1: Tập huấn phần mềm quản lý tài sản, lập báo cáo tài chính, báo cáo quyết toán ngân sách nhà nước, lập dự toán ngân sách nhà nước hàng năm, do các chuyên gia Công ty Cổ phần MISA hướng dẫn.

Chuyên đề 2: Hướng dẫn, giải đáp các vướng mắc trong quá trình thực hiện cơ chế tự chủ tài chính của đơn vị sự nghiệp công lập theo Nghị định số 60/2021/NĐ-CP của Chính phủ, do Phó Vụ trưởng Vụ Kế hoạch – Tài chính Nguyễn Mạnh Quân hướng dẫn.

Chuyên đề 3: Hướng dẫn, giải đáp những vướng mắc vè những quy định hiện hành trong lĩnh vực quản lý tài sản và vốn đầu tư công, do Phó Vụ trưởng Vụ Kế hoạch – Tài chính Nguyễn Thanh Bình hướng dẫn.

Sau mỗi chuyên đề, các học viên sẽ cùng nhau trao đổi, thảo luận, nêu những vướng mắc, khó khăn và tìm giải pháp giải quyết những tình huống phát sinh trong quá trình thực hiện nhiệm vụ.

Thanh Tuấn – Vũ Loan