Lớp bồi dưỡng nghiệp vụ công tác Đảng năm 2022

18:08 03/12/2022 | Lượt xem : 1975

Sáng ngày 02/12, tại thành phố Đà Lạt, tỉnh Lâm Đồng, Đảng ủy Bộ Nội vụ tổ chức Lớp bồi dưỡng nghiệp vụ công tác Đảng năm 2022 cho cấp ủy các tổ chức cơ sở Đảng khu vực miền Trung, Tây Nguyên và miền Nam.
Đồng chí Vũ Chiến Thắng dự và phát biểu tại Lớp bồi dưỡng.
Đồng chí Vũ Chiến Thắng phát biểu tại Lớp bồi dưỡng

Tham dự Lớp bồi dưỡng có đồng chí Nguyễn Tiến Đạo, Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy Bộ; đồng chí Phan Văn Hùng, Phó Bí thư Đảng ủy Bộ, Phó Trưởng ban Ban Thi đua - Khen thưởng Trung ương; đồng chí Nguyễn Hữu Tuấn, Vụ trưởng Vụ Tổ chức cán bộ; đồng chí Vũ Đăng Minh, Chánh Văn phòng Bộ; đồng chí Nguyễn Đăng Quế, Phó Giám đốc điều hành Học viện Hành chính quốc gia; đồng chí Nguyễn Bá Chiến, Hiệu trưởng Trường Đại học Nội vụ Hà Nội; các đồng chí trong cấp ủy các tổ chức cơ sở Đảng khu vực miền Trung, Tây Nguyên và miền Nam. 

Tại Lớp bồi dưỡng, đồng chí Nguyễn Tiến Đạo, Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy Bộ trao đổi một số nội dung về vấn đề nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ; Bảo vệ chính trị nội bộ của Đảng; Một số vấn đề về công tác kiểm tra, giám sát. Đây là những nội dung hết sức quan trọng để nâng cao nhận thức, trách nhiệm của cấp ủy, tổ chức Đảng, Bí thư chi bộ và đảng viên trong công tác Đảng và công tác kiểm tra, giám sát.

Về một số vấn đề về nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ, đồng chí Nguyễn Tiến Đạo đề nghị tiếp tục nâng cao nhận thức, trách nhiệm của các cấp ủy, tổ chức đảng, bí thư chi bộ và đảng viên về mục đích, ý nghĩa, tầm quan trọng của sinh hoạt chi bộ. Phát huy ưu điểm, khắc phục hạn chế, khuyết điểm trong sinh hoạt chi bộ. Đưa việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; tự phê bình và phê bình theo tinh thần Nghị quyết Trung ương 4 khóa XI, khóa XII trở thành nội dung thường xuyên trong sinh hoạt chi bộ; góp phần xây dựng Đảng trong sạch, vững mạnh.

Các cấp ủy, tổ chức Đảng tiếp tục quán triệt sâu sắc các nghị quyết, chỉ thị, hướng dẫn của Trung ương về sinh hoạt chi bộ; tăng cường lãnh đạo, hướng dẫn, kiểm tra, giám sát việc chấp hành nguyên tắc tổ chức và sinh hoạt đảng, thực hiện nguyên tắc tập trung dân chủ, tự phê bình và phê bình, giữ gìn kỷ cương, kỷ luật trong Đảng, bảo đảm tính lãnh đạo, tính giáo dục, tính chiến đấu trong sinh hoạt chi bộ…

Đồng chí Nguyễn Tiến Đạo trao đổi nội dung các chuyên đề

Về số vấn đề bảo vệ chính trị nội bộ Đảng, đồng chí Nguyễn Tiến Đạo cho biết, Quy định số 58-QĐ/TW ngày 8/2/2022 là văn bản thay thế Quy định số 126-QĐ/TW, ngày 28/02/2018 của Bộ Chính trị về một số vấn đề về bảo vệ chính trị nội bộ Đảng. Đây là văn bản quan trọng, cần thiết, điều chỉnh bổ sung một số quy định trước đây, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ bảo vệ chính trị nội bộ trong giai đoạn hiện nay. Quy định áp dụng với các cơ quan, tổ chức trong toàn hệ thống chính trị; gồm 6 chương, 22 điều, với các nội dung chính như những vấn đề liên quan đến tiêu chuẩn chính trị, việc xem xét, kết nạp người vào Đảng, việc xem xét bố trí cán bộ, đảng viên…

Công tác bảo vệ chính trị nội bộ là nội dung quan trọng của công tác xây dựng Đảng, liên quan đến sự sống còn, tồn vong của chế độ, do đó, đồng chí Nguyễn Tiến Đạo đề nghị các cấp ủy, tổ chức Đảng, cán bộ, đảng viên, nhất là người đứng đầu tổ chức Đảng, đơn vị nâng cao trách nhiệm hơn nữa trong việc nghiên cứu, học tập, quán triệt tạo sự thống nhất về nhận thức, rõ về quan điểm trong thực hiện các nhiệm vụ bảo vệ chính trị nội bộ.

Đối với Quy định số 22-QĐ/TW, ngày 28/7/2021 của Ban Chấp hành Trung ương về công tác kiểm tra, giám sát và kỷ luật của Đảng, đồng chí Nguyễn Tiến Đạo nhấn mạnh nguyên tắc kiểm tra, giám sát là những chức năng lãnh đạo của Đảng. Tổ chức đảng phải tiến hành công tác kiểm tra, giám sát. Tổ chức đảng và đảng viên phải thường xuyên tự kiểm tra. Tổ chức đảng cấp trên kiểm tra, giám sát tổ chức đảng cấp dưới và đảng viên. Tổ chức đảng, đảng viên thực hiện nhiệm vụ kiểm tra, giám sát theo sự phân công của tổ chức đảng có thẩm quyền.

Công tác kiểm tra, giám sát phải kịp thời phát hiện nhân tố mới, tích cực để phát huy, phải bảo vệ cái đúng, bảo vệ người tốt, cán bộ dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm, dám đột phá vì lợi ích chung; phải chủ động phát hiện sớm để phòng ngừa, ngăn chặn, khắc phục khuyết điểm, vi phạm của tổ chức đảng và đảng viên ngay từ khi còn mới manh nha, không để vi phạm nhỏ tích tụ thành sai phạm lớn, kéo dài và lan rộng. Khi các vụ việc vi phạm được phát hiện, phải cương quyết xử lý kỷ luật nghiêm minh, kịp thời để răn đe và giáo dục…

Các đại biểu dự Lớp bồi dưỡng

Phát biểu tại Lớp bồi dưỡng, đồng chí Vũ Chiến Thắng ghi nhận và đánh giá cao sự chuẩn bị nội dung và sự tham gia đầy đủ của cấp ủy, người đứng đầu các tổ chức cơ sở Đảng khu vực miền Trung, Tây Nguyên và miền Nam. 

Để triển khai và thực hiện tốt các nội dung tại Lớp bồi dưỡng, đồng chí Vũ Chiến Thắng đề nghị các cấp ủy Đảng tiếp tục quán triệt các nội dung tới Chi bộ, đảng viên và thực hiện nghiêm các quy định đề ra. Đặc biệt, nâng cao hơn nữa công tác giáo dục chính trị, tư tưởng, đây là nhiệm vụ phải đặt lên hàng đầu nhằm thống nhất tư tưởng và hành động, đoàn kết, chung sức, đồng lòng vượt qua khó khăn, thực hiện tốt các nhiệm vụ chính trị đề ra.

Các tổ chức cơ sở Đảng tiếp tục thực hiện sinh hoạt chuyên đề, tiếp tục thực hiện việc học tập các nghị quyết, chỉ thị của Đảng cấp trên một cách nghiêm túc. Đẩy mạnh bồi dưỡng kỹ năng công tác Đảng, nhất là kỹ năng điều hành của cấp ủy Chi bộ.

Đồng chí Vũ Chiến Thắng cũng đề nghị tăng cường công tác kiểm tra, giám sát, nhất là tự kiểm tra trong các Chi bộ, đảng viên, phát hiện và giải quyết kịp thời những phát sinh; kiểm tra không có nghĩa là đào bới để tìm khuyết điểm của đồng chí, đồng đội mà để phát hiện những dấu hiệu để có những điều chỉnh kịp thời ngay từ lúc đầu, không để phát sinh phức tạp; thực hiện kiểm tra, giám sát một cách nghiêm túc, không né tránh, nể nang và đúng quy định…

Thanh Tuấn – Hồng Hạnh