Lễ ký kết hợp tác giữa Trường Đại học Nội vụ Hà Nội và Ban Thi đua – Khen thưởng Trung ương

17:53 30/03/2021 | Lượt xem : 1305

Sáng ngày 30/3, Trường Đại học Nội vụ Hà Nội và Ban Thi đua – Khen thưởng Trung ương tổ chức Lễ ký kết Bản ghi nhớ hợp tác nhằm triển khai, phát triển các chương trình, hoạt động về hợp tác đào tạo, bồi dưỡng nguồn nhân lực, đồng thời, thúc đẩy sự hiểu biết, hỗ trợ, phối hợp lẫn nhau của hai bên trên cơ sở tuân thủ pháp luật hiện hành.
Thứ trưởng Bộ Nội vụ Triệu Văn Cường chủ trì Lễ ký kết.

Thứ trưởng Triệu Văn Cường chủ trì Lễ ký kết

Tham dự Lễ ký kết có ông Vũ Đăng Minh, Chánh Văn phòng Bộ; bà Trương Thị Liên, Phó Vụ trưởng Vụ Tổ chức cán bộ; ông Phạm Huy Giang, Trưởng ban Ban Thi đua – Khen thưởng Trung ương; ông Phạm Đức Toàn, Phó Trưởng ban Ban Thi đua – Khen thưởng; ông Nguyễn Bá Chiến, Hiệu trưởng Trường Đại học Nội vụ Hà Nội; ông Trần Đình Thảo, Chủ tịch Hội đồng nhà trường; bà Lê Thanh Huyền, Phó Hiệu trưởng Trường Đại học Nội vụ Hà Nội; đại diện lãnh đạo các Vụ, đơn vị thuộc Ban Thi đua – Khen thưởng Trung ương, đại diện lãnh đạo các đơn vị thuộc Trường Đại học Nội vụ Hà Nội.

Hiệu trưởng Trường Đại học Nội vụ Hà Nội Nguyễn Bá Chiến phát biểu tại buổi Lễ

Phát biểu tại buổi Lễ, Hiệu trưởng Trường Đại học Nội vụ Hà Nội Nguyễn Bá Chiến cho biết, Trường Đại học Nội vụ Hà Nội là đơn vị trực thuộc Bộ Nội vụ, thực hiện chức năng, nhiệm vụ đào tạo gắn với ngành Nội vụ, nền công vụ, triển khai tốt những nhiệm vụ mà lãnh đạo Bộ giao. Trường được giao nhiệm vụ đào tạo trình độ đại học, sau đại học; nghiên cứu khoa học, chuyển giao công nghệ, hợp tác quốc tế; dịch vụ công phục vụ ngành Nội vụ, nền công vụ và yêu cầu xã hội. Qua quá trình xây dựng và phát triển, nhà trường đã triển khai các công việc có nội dung gắn bó chặt chẽ với các đơn vị trực thuộc Bộ, trong đó có Ban Thi đua – Khen thưởng Trung ương, với các hoạt động cụ thể như đào tạo, bồi dưỡng chuyên môn nghiệp vụ, nghiên cứu khoa học… Nhà trường xác định phát triển theo định hướng ứng dụng, đào tạo ra nguồn nhân lực đáp ứng tốt nhu cầu thực tiễn. 

Ông Nguyễn Bá Chiến đề nghị Ban Thi đua – Khen thưởng Trung ương giúp bố trí nhân lực tham gia giảng dạy các học phần liên quan tới thi đua, khen thưởng trong chương trình đào tạo; đồng thời mong rằng, qua bản ghi nhớ này, công tác phối hợp giữa hai đơn vị sẽ ngày càng chặt chẽ, góp phần hoàn thành tốt nhiệm vụ được Bộ giao.

Trưởng ban Ban Thi đua – Khen thưởng Trung ương Phạm Huy Giang phát biểu tại buổi Lễ

Phát biểu tại buổi Lễ, Trưởng ban Ban Thi đua – Khen thưởng Trung ương Phạm Huy Giang cho biết, Ban Thi đua – Khen thưởng Trung ương, tiền thân là Viện Thi đua – Khen thưởng Nhà nước, đã trải qua 74 năm xây dựng và phát triển. 74 năm qua, cùng với chiều dài lịch sử của dân tộc, Ban đã làm tốt công tác tham mưu giúp Đảng, Nhà nước, Hội đồng Thi đua – Khen thưởng Trung ương, Bộ trưởng Bộ Nội vụ quản lý nhà nước về công tác thi đua, khen thưởng. Đảng, Nhà nước cũng rất quan tâm tới công tác này, thông qua việc ban hành nhiều văn bản, chỉ thị quan trọng về công tác thi đua, khen thưởng. Tuy đã đạt được những kết quả nổi bật, nhưng ngành Thi đua – Khen thưởng vẫn đang phải đối mặt với nhiều thách thức, đặc biệt là việc đào tạo, bồi dưỡng nguồn nhân lực. 

Ông Phạm Huy Giang mong muốn, sinh viên trong các nhà trường cũng được biết, được hiểu về công tác thi đua, khen thưởng. Trường Đại học Nội vụ Hà Nội sẽ là đơn vị thí điểm triển khai việc đào tạo về thi đua, khen thưởng, nếu thành công sẽ tiếp tục mở rộng trong hệ thống các trường đào tạo. Trước mắt, Ban Thi đua – Khen thưởng Trung ương sẽ xây dựng đội ngũ báo cáo viên để phối hợp với nhà trường triển khai công tác này. Ông Phạm Huy Giang tin tưởng chương trình phối hợp giữa hai bên sẽ thành công tốt đẹp.


Thứ trưởng Triệu Văn Cường phát biểu tại buổi Lễ

Phát biểu tại buổi Lễ, Thứ trưởng Triệu Văn Cường đánh giá cao hoạt động phối hợp của hai đơn vị. Nhấn mạnh việc đào tạo chuyên môn nghiệp vụ là nhiệm vụ rất quan trọng để thúc đẩy ngành Thi đua – Khen thưởng phát triển trong thời gian tới, Thứ trưởng Triệu Văn Cường đề nghị hai đơn vị đưa nội dung đào tạo này vào không chỉ một ngành học mà trong tất cả các ngành học của nhà trường. Sau này, nghiên cứu xây dựng một chuyên ngành đào tạo riêng về thi đua, khen thưởng. 

Thứ trưởng Triệu Văn Cường đề nghị hai đơn vị sau Lễ ký kết xây dựng kế hoạch cụ thể để triển khai các hoạt động phối hợp đạt hiệu quả cao.


Ông Nguyễn Bá Chiến và ông Phạm Huy Giang ký kết Bản ghi nhớ hợp tác

Tại buổi Lễ, Trường Đại học Nội vụ Hà Nội và Ban Thi đua – Khen thưởng Trung ương đã thống nhất ký kết Bản ghi nhớ hợp tác với những nội dung cụ thể: Hợp tác về đào tạo, bồi dưỡng trong phạm vi chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của hai bên. Hợp tác trong công tác tuyển sinh, tạo nguồn, phát triển hoạt động dịch vụ công về bồi dưỡng kiến thức, kỹ năng, nghiệp vụ thi đua, khen thưởng và cấp chứng chỉ, chứng nhận theo yêu cầu vị trí việc làm cho cán bộ, công chức, viên chức, các tổ chức, cá nhân có nhu cầu và trong các nội dung đào tạo, bồi dưỡng khác mà hai bên có thế mạnh.

Hợp tác trong việc xây dựng, phát triển nội dung chương trình, kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng; tổ chức giảng dạy các học phần gắn với lĩnh vực thi đua, khen thưởng đối với các ngành Luật, Quản trị Văn phòng, Quản trị nhân lực và một số ngành liên quan đến công tác Nội vụ (từ 30 - 45 tiết); đánh giá, thẩm định, phản biện các chương trình đào tạo, bồi dưỡng phù hợp khả năng và lợi thế của các bên.
Hợp tác nghiên cứu khoa học về thi đua, khen thưởng; trao đổi, tọa đàm, hội thảo khoa học, học hỏi kinh nghiệm cho các cán bộ, công chức, viên chức, giảng viên, sinh viên; chia sẻ các ấn phẩm khoa học và các tài liệu chuyên môn khác trong điều kiện cho phép và theo nhu cầu thực tiễn. Hợp tác trong phát triển đội ngũ giảng viên tham gia giảng dạy chuyên môn đào tạo, bồi dưỡng về thi đua, khen thưởng …

Thanh Tuấn

Tin khác