Lấy ý kiến Nhân dân về đề nghị khen thưởng cho tập thể và cá nhân thuộc Giáo hội Phật giáo Việt Nam nhân kỷ niệm 40 năm thành lập Giáo hội Phật giáo Việt Nam

16:49 16/09/2021 | Lượt xem : 1855

Ngày 15/9, Văn phòng Bộ Nội vụ có Công văn số 954/VPBNV đề nghị đăng tải lấy ý kiến Nhân dân về đề nghị khen thưởng cho các tập thể và cá nhân thuộc Giáo hội Phật giáo Việt Nam nhân kỷ niệm 40 năm thành lập Giáo hội Phật giáo Việt Nam, cụ thể như sau:

Đối với tập thể, đề nghị tặng Huân chương Độc lập Hạng nhất cho Giáo hội Phật giáo Việt Nam và Huân chương Lao động hạng Ba cho Ban Giáo dục Phật giáo Trung ương, Giáo hội Phật giáo Việt Nam; Ban Hoằng Pháp Trung ương, Giáo hội Phật giáo Việt Nam và Ban Từ thiện xã hội Trung ương, Giáo hội Phật giáo Việt Nam.

Đối với cá nhân, đề nghị tặng Huân chương Độc lập hạng Ba cho Hòa thượng Thích Bảo Nghiêm, Phó Chủ tịch Hội đồng Trị sự, Trưởng ban Hoằng pháp Trung ương, Giáo hội Phật giáo Việt Nam.

Đề nghị tặng Huân chương Lao động hạng Ba cho 07 cá nhân, gồm:

- Trưởng lão Hòa thượng Thích Thiện Nhơn, Chủ tịch Hội đồng Trị sự, Giáo hội Phật giáo Việt Nam;

- Hòa thượng Thích Thiện Pháp, Phó Chủ tịch Thường trực Hội đồng Trị sự, Giáo hội Phật giáo Việt Nam;

- Hòa thượng Thích Thanh Nhiễu, Phó Chủ tịch Thường trực Hội đồng Trị sự, Giáo hội Phật giáo Việt Nam;

- Hòa thượng Đào Như, Phó Chủ tịch Hội đồng Trị sự, Viện trưởng Học viện Phật giáo Nam tông Khmer, Trưởng Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam thành phố Cần Thơ;

- Thượng tọa Thích Thiện Thống, Phó Chủ tịch Hội đồng Trị sự, Giáo hội Phật giáo Việt Nam;

- Hòa thượng Thích Thanh Điện, Phó Tổng Thư ký - Chánh Văn phòng 1, Giáo hội Phật giáo Việt Nam;

- Hòa thượng Thích Huệ Trí, Trưởng ban Pháp chế Trung ương, Giáo hội Phật giáo Việt Nam.

Theo đó, thực hiện quy định tại Thông tư số 12/2019/TT-BNV ngày 04/11/2019 của Bộ trưởng Bộ Nội vụ về việc công khai tập thể, cá nhân đề nghị khen thưởng Huân chương, danh hiệu vinh dự Nhà nước, “Giải thưởng Hồ Chí Minh”, “Giải thưởng Nhà nước”, danh hiệu “Chiến sĩ thi đua toàn quốc” trên phương tiện thông tin thuộc thẩm quyền quản lý, Văn phòng Bộ đề nghị đăng tải danh sách trên Cổng thông tin điện tử Bộ Nội vụ để xin ý kiến của Nhân dân từ ngày 15/9/2021 đến hết ngày 17/9/2021.

Mọi ý kiến góp ý xin gửi về Trung tâm Thông tin hoặc Văn phòng Bộ Nội vụ (Phòng Thi đua, khen thưởng và Truyền thông), địa chỉ: Số 8 phố Tôn Thất Thuyết, Quận Nam Từ Liêm, Thành phố Hà Nội.

Xem Báo cáo thành tích của các tập thể, cá nhân trong File đính kèm dưới đây:

Anh Cao

File đính kèm.

Mời xem toàn văn Báo cáo thành tích của tập thể đề nghị tặng Huân chương Độc lập hạng Nhất: Tải về
Mời xem toàn văn Báo cáo thành tích của cá nhân đề nghị tặng Huân chương Độc lập hạng Ba: Tải về
Mời xem toàn văn Báo cáo thành tích của tập thể đề nghị tặng Huân chương Lao động hạng Ba: Tải về
Mời xem toàn văn Báo cáo thành tích của các nhân đề nghị tặng Huân chương Lao động hạng Ba - Phần 1: Tải về
Mời xem toàn văn Báo cáo thành tích của các nhân đề nghị tặng Huân chương Lao động hạng Ba - Phần 2: Tải về