Lấy ý kiến Nhân dân về đề nghị khen thưởng Huân chương Lao động hạng Nhì cho Tạp chí Thi đua, Khen thưởng, Ban Thi đua - Khen thưởng Trung ương, Bộ Nội vụ

09:42 14/05/2021 | Lượt xem : 1413

Thực hiện quy định tại Thông tư số 12/2019/TT-BNV ngày 04/11/2019 của Bộ Nội vụ về việc công khai tập thể, cá nhân đề nghị khen thưởng Huân chương, danh hiệu vinh dự Nhà nước, “Giải thưởng Hồ Chí Minh”, “Giải thưởng Nhà nước”, danh hiệu “Chiến sĩ thi đua toàn quốc” trên phương tiện thông tin thuộc thẩm quyền quản lý, ngày 13/5/2021, Văn phòng Bộ Nội vụ có Công văn số 378/VPBNV đề nghị đăng tải lấy ý kiến Nhân dân đề nghị khen thưởng theo quy định trên Cổng thông tin điện tử Bộ Nội vụ.
Theo đó, Văn phòng Bộ nhận được Tờ trình số 2538/TTr-BTĐKT ngày 12/5/2021 của Ban Thi đua - Khen thưởng Trung ương về việc đề nghị Hội đồng Thi đua, khen thưởng Bộ Nội vụ xem xét, trình Bộ trưởng đề nghị cấp có thẩm quyền tặng thưởng Huân chương Lao động hạng Nhì cho Tạp chí Thi đua, Khen thưởng, Ban Thi đua - Khen thưởng Trung ương, Bộ Nội vụ đã có nhiều thành tích tiêu biểu, xuất sắc trong công tác tuyên truyền về phong trào thi đua và nhân rộng gương điển hình tiên tiến, góp phần vào sự nghiệp xây dựng chủ nghĩa xã hội và bảo vệ Tổ quốc.

Cổng Thông tin điện tử Bộ Nội vụ trân trọng thông báo và xin ý kiến của Nhân dân trong thời gian 03 ngày trên Cổng thông tin điện tử của Bộ Nội vụ.

Mọi ý kiến góp ý xin gửi về Trung tâm Thông tin hoặc Văn phòng Bộ Nội vụ (Phòng Thi đua, khen thưởng và Truyền thông), địa chỉ: Số 8 phố Tôn Thất Thuyết, quận Nam Từ Liêm, thành phố Hà Nội./.

Xem toàn văn Báo cáo thành tích tại file đính kèm:


Anh Cao 

File đính kèm.

Mời xem toàn văn Báo cáo thành tích và góp ý: Tải về