Lấy ý kiến Nhân dân về đề nghị khen thưởng cấp Nhà nước cho các cá nhân

11:54 29/12/2020 | Lượt xem : 734

Thực hiện quy định tại Thông tư số 12/2019/TT-BNV ngày 04/11/2019 của Bộ trưởng Bộ Nội vụ về việc công khai tập thể, cá nhân đề nghị khen thưởng danh hiệu, hình thức khen thưởng cấp Nhà nước trên phương tiện thông tin thuộc thẩm quyền quản lý, ngày 28/12, Văn phòng Bộ Nội vụ có Công văn số 1124/VPBNV đề nghị đăng tải lấy ý kiến Nhân dân đề nghị khen thưởng theo quy định  trên Cổng thông tin điện tử Bộ Nội vụ.

Theo đó, Văn phòng Bộ Nội vụ nhận được Hồ sơ đề nghị khen thưởng cấp Nhà nước của các đơn vị, cụ thể như sau:

Vụ Đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức đề nghị Huân chương Lao động hạng Ba cho ông Lê Văn Phương, Phó Vụ trưởng.

Thanh tra Bộ đề nghị Huân chương Lao động hạng Ba cho ông Nguyễn Mạnh Khương, Chánh Thanh tra Bộ.

Văn phòng Bộ đề nghị danh hiệu Chiến sĩ thi đua toàn quốc cho ông Vũ Đăng Minh, Chánh Văn phòng Bộ.

Cổng Thông tin điện tử Bộ Nội vụ trân trọng thông báo danh sách tập thể đề nghị khen thưởng nêu trên, xin ý kiến của Nhân dân trong thời gian 10 ngày trên Cổng thông tin điện tử của Bộ Nội vụ.

Mọi ý kiến góp ý xin gửi về Trung tâm Thông tin hoặc Văn phòng Bộ Nội vụ (Phòng Thi đua, khen thưởng và Truyền thông), địa chỉ: Số 8 phố Tôn Thất Thuyết, quận Nam Từ Liêm, Hà Nội. 


Anh Cao

File đính kèm.

Xem toàn văn Công văn số 1124/VPBNV: Tại đây Tải về