Lấy ý kiến Nhân dân về đề nghị khen thưởng cho tập thể, cá nhân thuộc Bộ Nội vụ

08:13 15/10/2020 | Lượt xem : 2733

Ngày 14/10/2020, Văn phòng Bộ Nội vụ có Công văn số 844/VPBNV đề nghị đăng tải lấy ý kiến Nhân dân vào danh sách đề nghị khen thưởng cho tập thể, cá nhân theo quy định của pháp luật trên Cổng thông tin điện tử Bộ Nội vụ.

Thực hiện quy định tại Thông tư số 12/2019/TT-BNV ngày 04/11/2019 của Bộ Nội vụ về việc công khai tập thể, cá nhân đề nghị khen thưởng danh hiệu, hình thức khen thưởng cấp Nhà nước trên phương tiện thông tin thuộc thẩm quyền quản lý, Cổng thông tin điện tử Bộ Nội vụ trân trọng đăng tải thông tin để xin ý kiến rộng rãi của Nhân dân trong thời gian 05 ngày đối với tập thể, cá nhân đề nghị khen thưởng, cụ thể như sau:

1. Huân chương Lao động hạng Nhì cho Tạp chí Tổ chức nhà nước đã có thành tích xuất sắc trong tuyên truyền, định hướng xây dựng, triển khai thể chế trong lĩnh vực Tổ chức nhà nước, góp phần hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ của Bộ Nội vụ, ngành Nội vụ.

2. Huân chương Lao động hạng Ba cho Tạp chí Nghiên cứu Phật học đã có thành tích xuất sắc trong công tác tuyên truyền về lĩnh vực tín ngưỡng tôn giáo, góp phần vào công cuộc xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

3. Huân Chương lao động Hạng Ba cho Hòa thượng, Tiến sĩ Thích Gia Quang, Tổng biên tập Tạp chí nghiên cứu Phật học đã có thành tích xuất sắc trong công tác tuyên truyền về lĩnh vực tín ngưỡng tôn giáo, góp phần vào công cuộc xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

Mọi ý kiến góp ý xin gửi về Trung tâm Thông tin hoặc Văn phòng Bộ Nội vụ (Phòng Thi đua, khen thưởng và Truyền thông), địa chỉ: Số 8 phố Tôn Thất Thuyết, quận Nam Từ Liêm, Hà Nội. 

 

Anh Cao

File đính kèm.

Xem toàn văn Văn bản xin ý kiến: Tại đây Tải về