Lấy ý kiến Nhân dân về đề nghị khen thưởng cho cá nhân thuộc Bộ Nội vụ

13:52 15/09/2020 | Lượt xem : 766

Ngày 14/9/2020, Văn phòng Bộ Nội vụ có Công văn số 758/VPBNV đề nghị đăng tải lấy ý kiến Nhân dân vào danh sách đề nghị khen thưởng cá nhân theo quy định của pháp luật trên Cổng thông tin điện tử Bộ Nội vụ.

Thực hiện quy định tại Thông tư số 12/2019/TT-BNV ngày 04/11/2019 của Bộ Nội vụ về việc công khai tập thể, cá nhân đề nghị khen thưởng danh hiệu thi đua, hình thức khen thưởng cấp Nhà nước trên phương tiện thông tin thuộc thẩm quyền quản lý, Cổng thông tin điện tử Bộ Nội vụ trân trọng đăng tải thông tin để xin ý kiến rộng rãi của Nhân dân trong thời gian 07 ngày đối với cá nhân đề nghị khen thưởng: bà Hà Thị Dung, Vụ trưởng Vụ Tổng hợp, Bộ Nội vụ; hình thức khen thưởng: Huân chương Lao động hạng Ba về quá trình cống hiến.

Mọi ý kiến góp ý xin gửi về Trung tâm Thông tin hoặc Văn phòng Bộ Nội vụ, địa chỉ: Số 8 phố Tôn Thất Thuyết, quận Nam Từ Liêm, Hà Nội. 

 

Anh Cao

File đính kèm.

Mời xem toàn văn Công văn số 758/VPBNV và góp ý: Tại đây Tải về