Kiểm tra việc triển khai thực hiện Chiến lược và Quy hoạch phát triển nguồn nhân lực ngành Nội vụ; tình hình thực hiện các Chương trình mục tiêu quốc gia và kết quả đào tạo nghề cho lao động nông thôn, công tác bồi dưỡng cán bộ, công chức cấp xã tại tỉnh Tây Ninh

21:36 07/11/2019 | Lượt xem : 15629

Chiều ngày 07/11, Đoàn công tác của Bộ Nội vụ do Vụ trưởng Vụ Tổng hợp Hà Thị Dung dẫn đầu đã có buổi làm việc và kiểm tra việc triển khai thực hiện Chiến lược và Quy hoạch phát triển nhân lực ngành Nội vụ; tình hình thực hiện các Chương trình mục tiêu quốc gia năm 2019 và kết quả triển khai đào tạo nghề cho lao động nông thôn; công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức cấp xã tại tỉnh Tây Ninh.
Tham gia Đoàn công tác có các đồng chí Phó Vụ trưởng Vụ Tổng hợp Phạm Minh Triết, Võ Thị Tuyết Thu; Phó Vụ trưởng Vụ Đào tao, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức Nguyễn Xuân Dung; đại diện một số đơn vị thuộc Bộ Nội vụ; đại diện Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn; Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội.

Tiếp và làm việc với Đoàn công tác có Phó Chủ tịch UBND tỉnh Trần Văn Chiến; đại diện lãnh đạo một số sở, ngành và UBND huyện, thành phố của UBND tỉnh Tây Ninh.

Giám đốc Sở Nội vụ tỉnh Tây Ninh Nguyễn Đài Thy báo cáo tại buổi làm việc

Báo cáo việc triển khai thực hiện Chiến lược và Quy hoạch phát triển nguồn nhân lực ngành Nội vụ của tỉnh Tây Ninh, Giám đốc Sở Nội vụ Nguyễn Đài Thy cho biết, triển khai Quyết định của Bộ trưởng Bộ Nội vụ phê duyệt Chiến lược phát triển ngành Nội vụ đến năm 2025, tầm nhìn đến năm 2035, UBND tỉnh Tây Ninh đã ban hành một số văn bản nhằm triển khai thực hiện các nhiệm vụ được giao; đồng thời, để thực hiện chính sách phát triển nguồn nhân lực, UBND tỉnh cũng đã ban hành chính sách thu hút nhân tài; chế độ hỗ trợ đào tạo, bồi dưỡng cho cán bộ, công chức, viên chức của tỉnh. 

Nhìn chung, UBND tỉnh Tây Ninh đã quan tâm chỉ đạo thực hiện công tác quy hoạch phát triển nguồn nhân lực nói chung, trong đó có quy hoạch phát triển nguồn nhân lực ngành Nội vụ, góp phần xây dựng và nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức của tỉnh, đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ được giao.

Tổng số công chức, viên chức ngành Nội vụ có 135 người; trong đó, 67 người thuộc Sở Nội vụ và các đơn vị trực thuộc; 68 người thuộc Phòng Nội vụ các huyện, thành phố. Về trình độ chuyên môn, có 20 người là thạc sỹ; 115 người tốt nghiệp đại học; còn lại là trình độ cao đẳng và trung cấp.

Trong những năm qua, đội ngũ công chức, viên chức ngành Nội vụ của tỉnh Tây Ninh không ngừng phát triển về nhiều mặt, phẩm chất chính trị, trình độ chuyên môn nghiệp vụ, năng lực tham mưu, quản lý, điều hành được nâng lên rõ rệt. 

Đội ngũ công chức, viên chức của ngành Nội vụ cơ bản đảm bảo về chất lượng, có độ tuổi trung bình trẻ, được đào tạo cơ bản về trình độ chuyên môn; có phẩm chất chính trị vững vàng, đạo đức, lối sống lành mạnh, có tinh thần đoàn kết, ý thức trách nhiệm cao trong công tác; chấp hành nghiêm chỉnh chủ trương, đường lối, chính sách, pháp luật của Đảng và Nhà nước. Nhiều công chức, viên chức sớm trưởng thành trong chuyên môn, nghiệp vụ và được đề bạt, bổ nhiệm giữ các chức vụ lãnh đạo, quản lý trong ngành…


Phó Giám đốc Sở Lao động, Thương binh và Xã hội Nguyễn Thành Tiễn báo cáo tại buổi làm việc

Báo cáo kết quả đào tạo nghề cho lao động nông thôn và đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức cấp xã thuộc Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới năm 2019, Phó Giám đốc Sở Lao động, Thương binh và Xã hội Nguyễn Thành Tiễn cho biết, đến tháng 11/2019, các địa phương trong tỉnh Tây Ninh đã tổ chức được 119/129 lớp đào tạo, bồi dưỡng với 3.753/4.205 học viên tham dự, đạt tỷ lệ 89,25%. Trong đó, các đối tượng được đào tạo như: người được hưởng chính sách ưu đãi, người dân tộc thiểu số, người thuộc hộ nghèo, người khuyết tật, người thuộc hộ cận nghèo và lao động nông thôn khác.

Nhìn chung, qua các lớp đào tạo nghề đã trang bị cho lao động nông thôn có tay nghề, am hiểu được khoa học – kỹ thuật. Việc tổ chức dạy nghề ngay tại cơ sở đã tạo điều kiện giúp người lao động ở nông thôn theo học thuận lợi, có thời gian phụ giúp gia đình. Học nghề gắn liền với sản xuất tạo điều kiện cho học viên có trình độ văn hóa thấp tham gia học tập.

Bên cạnh đó, các địa phương bước đầu đã lồng ghép chương trình đào tạo nghề với chương trình giảm nghèo, dự án khuyến nông, chương trình xây dựng nông thôn mới, dự án phát triển sản xuất để nâng cao hiệu quả đào tạo nghề nông nghiệp. Đồng thời, góp phần giải quyết việc làm cho người lao động, nâng cao đời sống vật chất và tinh thần cho người dân.

Về kết quả đào tạo, bồi dưỡng theo Đề án 1956, kỹ năng, nghiệp vụ chuyên môn của đội ngũ cán bộ, công chức cấp xã được nâng lên rõ rệt, đáp ứng được nhu cầu thực tiễn cũng như nhiệm vụ đặt ra; ý thức thái độ phục vụ Nhân dân ngày càng được nâng cao, mang lại sự hài lòng cho người dân, nhất là trên địa bàn các xã được công nhận đạt chuẩn xã nông thôn mới…


Phó Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Nguyễn Văn Mấy báo cáo tại buổi làm việc

Báo cáo đánh giá công tác chỉ đạo, điều hành và tình hình thực hiện các Chương trình mục tiêu quốc gia năm 2019, Phó Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Nguyễn Văn Mấy cho biết, UBND tỉnh Tây Ninh đã ban hành các văn bản nhằm kiện toàn tổ chức bộ máy các Ban chỉ đạo cấp tỉnh; trên cơ sở đó, các huyện, thành phố cũng kiện toàn các Ban chỉ đạo nhằm thực hiện tốt các nhiệm vụ theo kế hoạch đề ra. Đồng thời, Ban chỉ đạo các cấp cũng ban hành nhiều cơ chế, chính sách và các văn bản hướng dẫn thực hiện Chương trình một cách thuận lợi nhất.

Tính đến tháng 10/2019, trên địa bàn tỉnh Tây Ninh có 36/80 xã đã được công nhận đạt chuẩn nông thôn mới, chiếm 45% số xã toàn tỉnh. Trong đó, có 36 xã đạt 19/19 tiêu chí; 10 xã đạt từ 15 đến 18 tiêu chí; 29 xã đạt từ 10 đến 14 tiêu chí; 07 xã đạt từ 05 đến 09 tiêu chí. Bình quân tiêu chí nông thôn mới đạt được trên địa bàn toàn tỉnh là 15,6/19 tiêu chí.

Tỉnh Tây Ninh cũng đặt mục tiêu đến cuối năm 2019, sẽ tăng thêm 06 xã đạt chuẩn nông thôn mới. Đến năm 2020, tăng số xã đạt chuẩn nông thôn mới lên 53/80 xã…

Phó Vụ trưởng Vụ Tổng hợp - Bộ Nội vụ Phạm Minh Triết phát biểu tại buổi làm việc

Phát biểu tại buổi làm việc, Đoàn công tác đánh giá cao kết quả đào tạo nghề cho lao động nông thôn và đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức cấp xã của tỉnh Tây Ninh; điều đó thể hiện sự quan tâm, chỉ đạo sát sao của các cấp lãnh đạo; công tác thông tin, tuyên truyền cũng được thực hiện tương đối tốt, đặc biệt là trong việc đào tạo nghề cho lao động nông thôn. Cùng với đó, UBND tỉnh đã ban nhiều văn bản để thực hiện tốt các mục tiêu, yêu cầu đề ra và đánh giá, rút kinh nghiệm để triển khai thực hiện những năm sau đạt hiệu quả cao hơn.

Tuy nhiên, công tác thông tin, tuyên truyền xây dựng nông thôn mới chưa thực sự có tính lan tỏa; chưa tạo được các chuỗi liên kết sản xuất gắn với tiêu thụ sản phẩm, do đó có thời điểm việc tiêu thụ sản phẩm nông nghiệp chưa được ổn định, đôi lúc được mùa lại mất giá.

Kết quả tổ chức các lớp đào tạo, bồi dưỡng cán bộ công chức xã với số lớp nhiều và cơ bản hoàn thành kế hoạch hàng năm, tuy nhiên, đề nghị tỉnh Tây Ninh bổ sung số liệu đầy đủ về số lượt cán bộ, công chức được tham gia các lớp bồi dưỡng với những đối tượng, nội dung đào tạo, bồi dưỡng cụ thể.

Về kinh phí thực hiện đào tạo nghề cho lao động nông thôn và đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức cấp xã đã được tỉnh Tây Ninh thực hiện theo đúng trình tự, tuy nhiên, tỉnh cần bố trí kinh phí cho công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức xã phù hợp, đảm bảo thực hiện tốt các mục tiêu đề ra. Đồng thời, tỉnh cần tập trung bồi dưỡng kỹ năng nghiệp vụ theo hướng cầm tay chỉ việc cho cán bộ, công chức cấp xã; hạn chế đào tạo nâng cao trình độ chuyên môn; xác định rõ mục tiêu, yêu cầu của công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức xã theo Đề án 1956 và Đề án 1600.

Đề nghị lãnh đạo UBND tỉnh Tây Ninh tiếp tục chỉ đạo, xây dựng và phê duyệt Chương trình mỗi xã một sản phẩm (OCOP); xử lý dứt điểm việc nợ đọng trong xây dựng nông thôn mới. Đồng thời, đề nghị tỉnh sớm có đề án phát triển du lịch cộng đồng, trong đó có vùng sản xuất nông nghiệp và hình thành các vùng sinh thái, điểm du lịch đẹp… nhằm khai thác lợi thế của tỉnh, góp phần nâng cao đời sống người dân.

Đề nghị tỉnh Tây Ninh cần xây dựng và nhân rộng các mô hình sản xuất, đa dạng hóa các hoạt động sinh kế giảm nghèo nhằm giúp người dân tăng thu nhập, giảm nghèo và tiến tới thoát nghèo bền vững.

Cùng với đó, tỉnh cũng cần quan tâm và có giải pháp huy động các nguồn lực để nâng cao kiến thức, kỹ năng, đặc biệt kiến thức, kỹ năng về công nghệ thông tin cho cán bộ, công chức hoặc có giải pháp để cán bộ, công chức tự học nâng cao trình độ… Đồng thời, đề nghị tỉnh Tây Ninh báo cáo cụ thể những hạn chế, những nguyên nhân của hạn chế, những khó khăn, vướng mắc cụ thể để Bộ Nội vụ tổng hợp, tham mưu giúp Chính phủ điều chỉnh trong việc xây dựng các chủ trương, chính sách phù hợp trong thời gian tới.

Quang cảnh buổi làm việc

Phát biểu giải trình, làm rõ thêm ý kiến Đoàn công tác yêu cầu, lãnh đạo các sở, ngành cho biết, đối với Đề án 1956, các chức danh cán bộ, công chức đều được bồi dưỡng hàng năm, số lượng hợp lý. Kinh phí triển khai Chương trình mục tiêu quốc gia được thực hiện đúng quy định và tỉnh cũng bố trí thêm nguồn kinh phí nhằm đạt được các mục tiêu của Chương trình.

Trong việc đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức cấp xã, tỉnh cũng rất chú trọng đến các lớp bồi dưỡng về công nghệ thông tin nhằm ứng dụng tốt công nghệ vào việc thực hiện các nhiệm vụ được giao. Qua việc đào tạo, bồi dưỡng công chức cấp xã, trình độ của học viên đã được nâng lên, giúp xử lý tốt các tình huống, nhiệm vụ được giao.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Tây Ninh Trần Văn Chiến phát biểu tại buổi làm việc

Phát biểu tại buổi làm việc, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Tây Ninh Trần Văn Chiến trân trọng tiếp thu ý kiến Đoàn công tác và chỉ đạo các cơ quan, đơn vị hoàn thiện báo cáo theo yêu cầu của Đoàn công tác.

Ông Trần Văn Chiến cho biết thêm, tỉnh Tây Ninh nằm trong vùng kinh tế Đông Nam bộ, thu ngân sách đạt trên 09 ngàn tỷ/ năm, dự kiến đến năm 2020 sẽ đạt trên 10 ngàn tỷ. 

Về kết quả xây dựng nông thôn mới, tỉnh Tây Ninh không còn xã nào đạt dưới 10 tiêu chí. Về xây dựng Chương trình mỗi xã một sản phẩm, tỉnh đã có kế hoạch và sẽ giao chỉ tiêu cho từng xã trong thời gian tới. 

Về số hộ nghèo còn tỷ lệ nhất định, tỉnh sẽ có giải pháp huy động nguồn lực ngân sách và kêu gọi xã hội hóa để đảm bảo đến năm 2021 không còn hộ nghèo.

Về xây dựng chuỗi liên kết sản xuất gắn với tiêu thụ sản phẩm cho hộ gia đình, tỉnh Tây Ninh đã kêu gọi các nhà đầu tư nhằm phát triển nông nghiệp, tong đó đã có nhà đầu tư xây dựng một nhà máy thu gom và chế biến nông sản; quy hoạch các vùng sản xuất nông sản phục vụ nhà máy này và từ đó có thể hình thành các chuỗi liên kết tiêu thụ sản phẩm.

Về phát triển du lịch cộng đồng, tỉnh đã nắm bắt được lợi thế này, tinh thần chung của tỉnh là kêu gọi các nhà đầu tư để phát triển du lịch; trong đó, đang xây dựng khu du lịch trung tâm núi Bà Đen, như vậy sẽ kéo theo sự phát triển du lịch chung, trong đó có du lịch cộng đồng…

Vụ trưởng Vụ Tổng hợp - Bộ Nội vụ Hà Thị Dung phát biểu tại buổi làm việc

Kết luận buổi làm việc, Vụ trưởng Vụ Tổng hợp – Bộ Nội vụ Hà Thị Dung cho rằng, các báo cáo của tỉnh Tây Ninh đã đánh giá toàn diện, nghiêm túc, chỉ ra những hạn chế và nguyên nhân của những hạn chế; đồng thời đưa ra những chỉ tiêu, giải pháp thực hiện thời gian tới.

Vụ trưởng Vụ Tổng hợp Hà Thị Dung đề nghị, tỉnh Tây Ninh cần tập trung hơn nữa trong việc đào tạo nghề cho lao động nông thôn; xây dựng các chuỗi liên kết sản phẩm, chú trọng sản xuất, kinh doanh các sản phẩm, dịch vụ mà xã hội cần.

Về đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, khi xây dựng kế hoạch cần xác định đào tạo, bồi dưỡng theo đúng vị trí việc làm, căn cứ thực tiễn để đào tạo, bồi dưỡng, bố trí công việc và đánh giá kết quả sau đào tạo, bồi dưỡng.

Về việc triển khai thực hiện Chiến lược và Quy hoạch phát triển nguồn nhân lực ngành Nội vụ, tỉnh đã bám sát chỉ đạo của Bộ Nội vụ và đã ban hành các văn bản để triển khai có lộ trình; công tác đề bạt, bổ nhiệm cán bộ, công chức có năng lực, tinh giản biên chế và cơ cấu lại đội ngũ, chú trọng công tác cán bộ nữ, cán bộ trẻ cũng được tỉnh Tây Ninh thực hiện theo đúng quy định. 

Tuy nhiên, đề nghị tỉnh báo cáo làm rõ hơn sự quan tâm của các cấp chính quyền trong việc phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao; đồng thời, chú trọng hơn nữa trong việc nâng cao trình độ cán bộ, công chức đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ được giao./.

* Sáng cùng ngày, Đoàn công tác đã có buổi làm việc với Sở Nội vụ và UBND thành phố Tây Ninh về việc triển khai thực hiện Chiến lược và Quy hoạch phát triển nhân lực ngành Nội vụ và kiểm tra thực tế công tác xây dựng nông thôn mới, giảm nghèo bền vững tại xã Trường Đông, huyện Hòa Thành, tỉnh Tây Ninh.

Một số hình ảnh Đoàn công tác làm việc tại Sở Nội vụ và UBND thành phố Tây Ninh:
Một số hình ảnh Đoàn công tác làm việc và kiểm tra thực tế tại xã Trường Đông, huyện Hòa Thành, tỉnh Tây Ninh:

Thanh Tuấn
IMG_3173.JPG
IMG_3186.JPG
IMG_3191.JPG
IMG_3216.JPG
IMG_3173.JPG
IMG_3186.JPG
IMG_3191.JPG
IMG_3216.JPG