Kiểm tra việc triển khai thực hiện Chiến lược và Quy hoạch phát triển nhân lực ngành Nội vụ; tình hình thực hiện các Chương trình mục tiêu quốc gia và kết quả đào tạo nghề cho lao động nông thôn, công tác bồi dưỡng cán bộ, công chức cấp xã tại tỉnh Bình Dương

22:50 05/11/2019 | Lượt xem : 13153

Chiều ngày 05/11, Đoàn công tác của Bộ Nội vụ do Thứ trưởng Triệu Văn Cường dẫn đầu đã có buổi làm việc và kiểm tra việc triển khai thực hiện Chiến lược và Quy hoạch phát triển nhân lực ngành Nội vụ; tình hình thực hiện các Chương trình mục tiêu quốc gia năm 2019 và kết quả triển khai đào tạo nghề cho lao động nông thôn; công tác bồi dưỡng cán bộ, công chức cấp xã tại tỉnh Bình Dương.
Tham gia Đoàn công tác có Vụ trưởng Vụ Tổng hợp Hà Thị Dung; đại diện lãnh đạo và công chức, viên chức một số đơn vị thuộc Bộ Nội vụ; đại diện các Bộ: Quốc phòng, Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Lao động, Thương binh và Xã hội.

Đón tiếp và làm việc với Đoàn công tác có Phó Chủ tịch thường trực UBND tỉnh Bình Dương Mai Hùng Dũng; đại diện lãnh đạo một số sở, ngành của tỉnh Bình Dương.

Giám đốc Sở Nội vụ tỉnh Bình Dương Nguyễn Văn Minh báo cáo tại buổi làm việc

Báo cáo việc triển khai thực hiện Chiến lược và Quy hoạch phát triển nhân lực ngành Nội vụ; kết quả triển khai đào tạo nghề cho lao động nông thôn và công tác bồi dưỡng cán bộ, công chức cấp xã, Giám đốc Sở Nội vụ tỉnh Bình Dương Nguyễn Văn Minh cho biết, Tỉnh ủy Bình Dương đã ban hành Chương trình số 20-CTr/TU ngày 09/8/2016 về nâng cao chất lượng đội ngũ cán bọ lãnh đạo, quản lý, cán bộ khoa học, kỹ thuật và đội ngũ công nhân lao động, đáp ứng yêu cầu phát triển của tỉnh trong giai đoạn mới; ban hành Đề án tuyển chọn, đào tạo cán bộ nguồn từ học sinh, sinh viên xuất sắc trong tỉnh; Đề án đào tạo nguồn cán bộ lãnh đạo, quản lý cấp ủy, chính quyền xã, phường, thị trấn trên địa bàn tỉnh Bình Dương giai đoạn 2018-2020 và những năm tiếp theo. UBND tỉnh Bình Dương cũng đã ban hành nhiều văn bản thực hiện chủ trương của Tỉnh ủy, cụ hóa các nhiệm vụ nhằm phát triển nguồn nhân lực của tỉnh. 

Nhìn chung, Tỉnh ủy và UBND tỉnh Bình Dương đã quan tâm chỉ đạo thực hiện công tác quy hoạch phát triển nguồn nhân lực nói chung, trong đó có quy hoạch phát triển nguồn nhân lực ngành Nội vụ, góp phần xây dựng và nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức của tỉnh đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ được giao.

Tổng số công chức, viên chức ngành Nội vụ có 132 người; trong đó, 70 người thuộc Sở Nội vụ và các đơn vị trực thuộc; 62 người thuộc 09 Phòng Nội vụ các huyện, thị xã, thành phố. Từ tháng 11/2019 sẽ có 150 người do tỉnh tuyển dụng từ kỳ thi tuyển dụng công chức, viên chức năm 2019. 

Trong những năm qua, đội ngũ công chức, viên chức ngành Nội vụ của tỉnh Bình Dương không ngừng phát triển về nhiều mặt, phẩm chất chính trị, trình độ chuyên môn nghiệp vụ, năng lực tham mưu, quản lý, điều hành được nâng lên rõ rệt. Nhìn chung, đội ngũ công chức, viên chức của ngành Nội vụ đảm bảo về chất lượng, có độ tuổi trung bình trẻ, được đào tạo cơ bản về trình độ chuyên môn; có phẩm chất chính trị vững vàng, đạo đức, lối sống lành mạnh, có tinh thần đoàn kết, ý thức trách nhiệm cao trong công tác; chấp hành nghiêm chỉnh chủ trương, đường lối, chính sách, pháp luật của Đảng và Nhà nước.

Về công tác bồi dưỡng cán bộ, công chức cấp xã, từ năm 2012 đến nay, tỉnh Bình Dương đã tổ chức nhiều lớp bồi dưỡng và truyền tải tất cả các chuyên đề của bộ tài liệu trong chương trình giảng dạy đến cán bộ, công chức cấp xã theo từng chức danh. Nội dung bồi dưỡng được tập trung, không phân tán, bồi dưỡng theo vị trí việc làm, bồi dưỡng kỹ năng, tập huấn nghiệp vụ chuyên môn. Sau bồi dưỡng, cán bộ, công chức cấp xã đã hiểu rõ hơn về vị trí, chức trách, nhiệm vụ và trách nhiệm của mình đối với nhiệm vụ được giao. Một số cán bộ, công chức cấp xã đã tham mưu các giải pháp triển khai thực hiện nhiệm vụ của địa phương đạt hiệu quả cao, nhất là cách xử lý các tình huống phức tạp xảy ra tại cơ sở.

Kết quả đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức cấp xã thời gian qua đã khẳng định sự quan tâm chỉ đạo kịp thời của lãnh đạo tỉnh thông qua việc ban hành các văn bản chỉ đạo, điều hành, quan tâm đến việc đào tạo, bồi dưỡng theo chức danh, vị trí việc làm của cán bộ, công chức cấp xã. Thông qua các khóa bồi dưỡng, một mặt giúp đánh giá thực chất năng lực, trình độ thực tế của cán bộ, công chức cấp xã; nắm bắt được những khó khăn, hạn chế, vướng mắc đang xảy ra tại cơ sở, từ đó tham mưu giúp cấp ủy, chính quyền tỉnh trong lãnh đạo, chỉ đạo xây dựng đội ngũ cán bộ, công chức cấp xã và lãnh đạo giải quyết những khó khăn, vướng mắc tại cơ sở; mặt khác, giúp cấp ủy, UBND cấp xã nhận xét, đánh giá đúng thực chất cán bộ, công chức ở đơn vị.

Phó Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Bình Dương Phú Hữu Minh báo cáo tại buổi làm việc

Báo cáo đánh giá công tác chỉ đạo, điều hành và tình hình thực hiện các Chương trình mục tiêu quốc gia năm 2019, Phó Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Bình Dương Phú Hữu Minh cho biết, các cấp chính quyền trong tỉnh đã ban hành các quyết định thành lập, kiện toàn bộ máy Ban chỉ đạo Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững, xây dựng nông thôn mới; đồng thời, tỉnh Bình Dương cũng ban hành nhiều văn bản về cơ chế, chính sách và hướng dẫn thực hiện các Chương trình mục tiêu quốc gia.

Đến nay, toàn tỉnh Bình Dương đã có 46/46 xã đạt chuẩn nông thôn mới. Hiện nay, các huyện, thị xã đang tập trung xây dựng các xã theo hướng nông thôn mới nâng cao.

Kết quả thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững, trong giai đoạn 2016-2020, tỉnh Bình Dương thực hiện chuẩn nghèo đa chiều riêng của tỉnh, cơ bản không còn hộ nghèo theo chuẩn nghèo quốc gia, do đó tỉnh không được hỗ trợ kinh phí từ ngân sách Trung ương để thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững. Trong 9 tháng đầu năm 2019, toàn tỉnh đã đầu tư cho Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững đạt trên 243 tỷ đồng; các nguồn vốn huy động đạt trên 22 tỷ đồng.

Hiện nay, các huyện, thị xã, thành phố đang triển khai rà soát hộ nghèo định kỳ cuối năm 2019, chưa có kết quả chính thức nhưng theo báo cáo sơ bộ thì khả năng tỷ lệ hộ nghèo của tỉnh giảm xuống dưới 1,5%, đạt chỉ tiêu giảm nghèo năm 2019 của tỉnh.

Kết quả thực hiện Bộ tiêu chí trong Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới của tỉnh Bình Dương cũng đạt kết quả cao so với mặt bằng chung cả nước…

Vụ trưởng Vụ Tổng hợp - Bộ Nội vụ Hà Thị Dung phát biểu tại buổi làm việc

Phát biểu tại buổi làm việc, Đoàn công tác đánh giá cao công tác chuẩn bị của tỉnh Bình Dương. Trong các báo cáo tại buổi làm việc đã đánh giá được những ưu điểm, nhược điểm và đề xuất các giải pháp nhằm thực hiện tốt hơn trong các năm tiếp theo.

Đoàn công tác đề nghị UBND tỉnh Bình Dương khẩn trương tổ chức Hội nghị tổng kết 10 năm xây dựng nông thôn mới; rút ra định hướng sau năm 2020, đồng thời, đề nghị xây dựng nông thôn mới gắn với phát triển đô thị. Đề nghị lãnh đạo UBND tỉnh quan tâm chỉ đạo đối với tiêu chí về môi trường, điển hình như chỉ tiêu về nước sạch. Trong đó, chỉ tiêu hộ được sử dụng nước máy tập trung còn thấp, tỷ lệ sử dụng nước máy thông qua hệ thống lọc R.O còn cao; đề nghị tỉnh có giải pháp phân loại rác thải đầu nguồn để giảm thiểu quá trình xử lý rác thải.

Bên cạnh đó, Đoàn công tác cũng đề nghị lãnh đạo UBND tỉnh Bình Dương chỉ đạo bố trí kinh phí nhằm đa dạng hóa hoạt động sinh kế giảm nghèo, chương trình giảm nghèo, gắn với giảm nghèo với  thoát nghèo bền vững.

Đồng thời, Đoàn công tác cũng cho rằng, công tác đào tạo, bồi dưỡng cho cán bộ, công chức cấp xã còn hạn chế, đánh giá còn chung chung, chưa rõ ràng; do đó, đề nghị tỉnh Bình Dương bổ sung cụ thể để làm nổi bật kết quả đã thực hiện, nêu rõ những khó khăn, hạn chế để từ đó có giải pháp thực hiện tốt hơn trong thời gian tới…

Quang cảnh buổi làm việc

Tiếp thu, giải trình những vấn đề Đoàn công tác kiến nghị, Giám đốc Sở Nội vụ tỉnh Bình Dương Nguyễn Văn Minh cho biết, đối với nhân lực ngành Nội vụ, từ nay đến năm 2021 sẽ cơ bản ổn định về nhân sự nhưng cần được bồi dưỡng về năng lực; tỉnh Bình Dương sẽ quyết liệt đánh giá để tinh giản biên chế, người nào làm việc không được sẽ kiên quyết tinh giản theo đúng quy định. Quan điểm của tỉnh là người không làm được việc là phải tinh giản và tuyển dụng người có năng lực, làm được việc vào bộ máy.

Đối với cán bộ công chức, cấp xã, ông Nguyễn Văn Minh cho biết thêm, vì mỗi người một việc nên nếu đi bồi dưỡng, tập huấn 100% là rất khó khăn; tuy nhiên, đa số đội ngũ cán bộ, công chức cấp xã có trình độ đại học và có trình độ trung cấp chính trị nên đã nâng cao được chất lượng đội ngũ. Đặc biệt, tỉnh đã mở được nhiều lớp bồi dưỡng và giảng viên có kinh nghiệm truyền đạt nên chất lượng các lớp bồi dưỡng tương đối cao.

Về kiến nghị các giải pháp giảm nghèo bền vững, đa dạng hóa hoạt động sinh kế giảm nghèo, đại diện Sở Lao động, Thương binh và Xã hội tỉnh Bình Dương tiếp thu và sẽ đề xuất các giải pháp cho giai đoạn tiếp theo; đồng thời cho biết, về đào tạo theo Quyết định số 1956 của Thủ tướng Chính phủ, giai đoạn 2010-2020, tỉnh Bình Dương đặt mục tiêu đào tạo 18.500 lượt người, đến nay đã đào tạo được hơn 17.286 người và đến năm 2020 sẽ hoàn thành 100%. Đặc biệt, tỉnh Bình Dương không chạy theo chỉ tiêu mà chú trọng, đảm bảo chất lượng đào tạo đối với người học; danh mục ngành nghề đào tạo không cố định mà do các địa phương đề xuất.

Đại diện Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Bình Dương cho biết, lãnh đạo tỉnh rất quan tâm, đặc biệt quan tâm đến việc nâng cao thu nhập, nâng cao đời sống nông dân; cùng với đó quan tâm đến việc chuyển dịch cơ cấu nông nghiệp công nghệ cao. Lãnh đạo tỉnh đã định hướng quy hoạch theo hướng chuyển dịch cơ cấu nông nghiệp công nghệ cao, do đó đã nâng cao đời sống nông dân thông qua chương trình xây dựng nông thôn mới của tỉnh.

Về xây dựng liên kết chuỗi tiêu thụ sản phẩm, lãnh đạo tỉnh cũng rất quan tâm, chỉ đạo xây dựng thương hiệu, nhãn hiệu để có cơ sở liên kết và xuất ra thị trường; tuy nhiên việc thực hiện còn manh mún, chưa đồng bộ. Thời gian qua, tỉnh đã tổ chức nhiều cuộc họp để trao đổi nhằm xây dựng tổ hợp tác, hiện nay có 150 tổ hợp tác, mỗi xã nông thôn mới có hợp tác xã để hỗ trợ hộ sản xuất nhỏ lẻ nhằm tiêu thụ tốt sản phẩm. Đồng thời, tỉnh cũng ban hành chính sách kích cầu để hỗ trợ nông dân như hỗ trợ về công nghệ cao, xây dựng dự án liên kết chuỗi các cửa hàng tiêu thụ sản phẩm nông sản…

Về nước sạch nông thôn, hiện nay, việc cấp nước đã đi đến các trục đường lớn các xã, tuy nhiên người dân vẫn chưa sử dụng nhiều do phải mất chi phí, thời gian tới tỉnh sẽ tuyên truyền mạnh để người dân sử dụng nhiều hơn nhằm đảm bảo sức khỏe nhân dân.

Về cứng hóa đường nông thôn, đến nay toàn tỉnh đã có 100% xã đạt nông thôn mới, tỉnh đã phê duyệt các tiêu chí nâng cao để tiếp tục thực hiện các dự án làm cứng hóa đường, tỉnh sẽ hỗ trợ cho các xã trong thời gian tới. Năm 2020, tỉnh sẽ tiếp tục đẩy mạnh tuyên truyền và đề nghị các xã đăng ký đạt mục tiêu các tiêu chí nâng cao.

Về đào tạo nghề cho lao động nông thôn, những năm gần đây cơ cấu lao động nông nghiệp giảm, tỉnh đã mở các lớp để đào tạo theo nhu cầu cho các địa phương như trồng bonsai, trồng hoa lan hoặc thực hiện nông nghiệp hữu cơ, tiêu chuẩn Vietgap, trồng cây trong nhà lưới… do đó, tỷ lệ trang trại lớn được nâng lên và đạt chất lượng cao.

Phó Chủ tịch thường trực UBND tỉnh Bình Dương Mai Hùng Dũng phát biểu tại buổi lầm việc

Phát biểu tại buổi làm việc, Phó Chủ tịch thường trực UBND tỉnh Bình Dương Mai Hùng Dũng trân trọng tiếp thu ý kiến Đoàn công tác và chỉ đạo các cơ quan, đơn vị hoàn thiện báo cáo theo yêu cầu của Đoàn công tác.

Ông Mai Hùng Dũng cho biết thêm, cách đây 10năm, dân số tỉnh có khoảng 1,4 triệu người nhưng hiện nay dân số có khoảng 2,4 triệu người. Kinh tế đứng trong top đầu cả nước, kim ngạch xuất khẩu đạt 11% so với cả nước, đầu tư nước ngoài chiếm số lượng lớn bậc nhất cả nước với vốn đăng ký đạt khoảng 33 tỷ đô la, chỉ đứng sau thành phố Hà Nội và thành phố Hồ Chí Minh; thu ngân sách dự kiến đạt 55 ngàn tỷ năm 2019… Tuy nhiên, trong quá trình phát triển, do dân số tăng nhanh nên tỉnh gặp nhiều áp lực, đặc biệt là về trường học cho con em công nhân lao động các tỉnh khác về lao động, sinh sống. Bên cạnh đó, bố trí nhà ở cho công nhân cũng chưa đáp ứng được yêu cầu.

Về việc tổng kết 10 năm xây dựng nông thôn mới, tỉnh đã dự kiến tổ chức tổng kết trong tháng 11/2019. Về đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức cấp xã, tỉnh đã thống nhất thực hiện nhưng còn khó khăn do mỗi người đảm nhiệm một vị trí, nếu cử cán bộ, công chức đi đào tạo, bồi dưỡng thì nhiệm vụ được giao không có người thay thế thực hiện.

Về biên chế, thông qua báo cáo và các cuộc họp, các cơ quan, đơn vị, cơ sở nơi nào cũng đề xuất bổ sung nhưng tỉnh kiên quyết thực hiện đúng theo quy định; việc đánh giá cán bộ, công chức, viên chức được tỉnh thực hiện nghiêm túc nhằm tinh giản đối với những người năng lực kém, không làm được việc. Cùng với đó, tỉnh sẽ cơ cấu lại đội ngũ, tuyển dụng mới đối với những vị trí bị tinh giản hoặc khuyết thiếu nhằm nâng cao chất lượng đội ngũ.

Thứ trưởng Bộ Nội vụ Triệu Văn Cường phát biểu tại buổi làm việc

Kết luận buổi làm việc, Thứ trưởng Bộ Nội vụ Triệu Văn Cường ghi nhận và đánh giá cao công tác chuẩn bị của tỉnh Bình Dương. Thứ trưởng đề nghị các đơn vị trong Bộ tổng hợp các ý kiến, đề xuất của tỉnh Bình Dương để tổng hợp chung trong báo cáo của Bộ trình cấp có thẩm quyền xem xét, quyết định.

Ghi nhận tỉnh Bình Dương là tỉnh có sự phát triển kinh tế - xã hội tốt, có thu nhập bình quân đầu người cao, là một trong những tỉnh tự cân đối được ngân sách chi tiêu; tuy nhiên, việc tăng dân số cơ học đã kéo theo nhiều vấn đề xã hội, an ninh nhưng tỉnh Bình Dương cũng đã thực hiện làm tương đối tốt để phát triển kinh tế - xã hội trong những năm qua. 

Thứ trưởng Triệu Văn Cường cũng đánh giá cao công tác phát triển nhân lực ngành Nội vụ, đáp ứng yêu cầu mới, tuy nhiên vẫn có chỗ làm tốt, có chỗ chưa làm tốt. Thứ trưởng đề nghị tỉnh Binh Dương tiếp tục hoàn thiện tổ chức bộ máy theo hướng đa ngành, đa lĩnh vực, thực hiện các nhiệm vụ được giao đảm bảo hiệu lực, hiệu quả; đồng thời, tiếp tục xây dựng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức có chất lượng, có cơ cấu hợp lý và đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin trong xử lý công việc được giao.

Về các chương trình mục tiêu quốc gia, Thứ trưởng Triệu Văn Cường đề nghị lãnh đạo tỉnh Bình Dương quan tâm hơn nữa, chỉ đạo sát sao trong việc xây dựng nông thôn mới và giảm nghèo bền vững; xây dựng kế hoạch với bước đi, lộ trình thích hợp nhằm đảm bảo thực hiện tốt các mục tiêu đề ra. Nâng cao hiệu quả hoạt động bộ máy Ban chỉ đạo các chương trình mục tiêu quốc gia.

Cùng với đó, đề nghị Ban chỉ đạo xây dựng nông thôn mới, giảm nghèo bền vững rà soát chế độ chính sách để sử dụng hiệu quả, đầu tư nguồn lực xây dựng nông thôn mới với mục đích cuối cùng là nâng cao chất lượng đời sống người dân. Chuyển đổi cơ cấu cây trồng, lồng ghép với các chương trình, kế hoạch nhằm nâng cao năng suất, xây dựng chuỗi liên kết tiêu thụ sản phẩm, đảm bảo tiêu thụ toàn bộ nông sản do nông dân sản xuất, đem lại thu nhập cao cho người dân. Đồng thời, tỉnh cần quán triệt các cấp, các ngành và nhân dân trên địa bàn tỉnh Bình Dương thực hiện tốt phong trào thi đua “Cả nước chung sức xây dựng nông thôn mới”.

Về đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức xã và bồi dưỡng cho lao động nông thôn, Thứ trưởng Triệu Văn Cường đề nghị tỉnh Bình Dương căn cứ vào bộ tài liệu do Bộ Nội vụ ban hành để xây dựng bộ tài liệu phù hợp với tình hình địa phương, phân bổ kinh phí hợp lý cho từng nhiệm vụ, triển khai kế hoạch hàng năm với các nhiệm vụ cụ thể và đạt hiệu quả cao./.

* Sáng cùng ngày, Đoàn công tác đã có buổi làm việc với Sở Nội vụ về việc triển khai thực hiện Chiến lược và Quy hoạch phát triển nhân lực ngành Nội vụ và kiểm tra thực tế công tác xây dựng nông thôn mới, giảm nghèo bền vững tại xã An Điền, thị xã Bến Cát, tỉnh Bình Dương.

Một số hình ảnh Đoàn công tác làm việc tại Sở Nội vụ:

Một số hình ảnh Đoàn công tác làm việc và kiểm tra thực tế tại xã An Điền, thị xã Bến Cát:


Thanh Tuấn