Kiểm tra tình hình thực hiện các Chương trình mục tiêu quốc gia năm 2020 tại tỉnh Gia Lai

14:22 13/10/2020 | Lượt xem : 2531

Sáng ngày 13/10, tại tỉnh Gia Lai, Đoàn Kiểm tra, giám sát các Chương trình mục tiêu quốc gia năm 2020 do bà Võ Thị Tuyết Thu, Phó Vụ trưởng Vụ Tổng hợp, Bộ Nội vụ làm Trưởng đoàn đã có buổi làm việc và kiểm tra tình hình thực hiện các Chương trình mục tiêu quốc gia năm 2020 của tỉnh Gia Lai.
Tham gia Đoàn Kiểm tra có đại diện Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Văn phòng Điều phối nông thôn mới Trung ương; đại diện một số đơn vị thuộc Bộ Nội vụ.

Đón tiếp và làm việc với Đoàn Kiểm tra có ông Phạm Công Thành, Phó Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Gia Lai; đại diện lãnh đạo một số sở, ngành có liên quan và lãnh đạo các huyện, thị xã, thành phố thuộc tỉnh Gia Lai.


Phó Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Gia Lai Phạm Công Thành báo cáo tại buổi làm việc

Báo cáo tại buổi làm việc, ông Phạm Công Thành cho biết, thực hiện Quyết định số 41/2016/QĐ-TTg ngày 10/10/2016 của Thủ tướng Chính phủ, UBND tỉnh Gia Lai đã ban hành quyết định để thành lập Ban Chỉ đạo các Chương trình mục tiêu quốc gia (MTQG) tỉnh Gia Lai giai đoạn 2016-2020; quyết định kiện toàn Ban Chỉ đạo các Chương trình MTQG tỉnh Gia Lai giai đoạn 2016-2020 và các văn bản chỉ đạo triển khai thực hiện Chương trình.

Về kết quả thực hiện Chương trình MTQG giảm nghèo bền vững, UBND tỉnh Gia Lai đã ban hành kế hoạch giảm nghèo, phân bổ kinh phí và giao chỉ tiêu kế hoạch giảm nghèo cho các địa phương thực hiện. Các huyện, thị xã, thành phố đã xây dựng kế hoạch, đề ra mục tiêu cụ thể; tổ chức cho các hộ nghèo đăng ký thoát nghèo và tập trung triển khai hỗ trợ cho người dân vươn lên thoát nghèo.

Ban Chỉ đạo các Chương trình MTQG tỉnh và Ban Chỉ đạo các Chương trình MTQG các địa phương được kiện toàn phù hợp hơn với việc triển khai công tác giảm nghèo. Các sở, ngành và các địa phương tích cực thực hiện các Chương trình, dự án thuộc Chương trình. Các chính sách hỗ trợ giảm nghèo được triển khai đầy đủ, giúp hộ nghèo giảm bớt khó khăn, có điều kiện phát triển kinh tế để vươn lên thoát nghèo.

Quang cảnh buổi làm việc

Về kết quả thực hiện Chương trình MTQG xây dựng nông thôn mới, các tiêu chí, chỉ tiêu nông thôn mới được các sở, ban, ngành tham gia đánh giá đầy đủ, số liệu thực trạng nông thôn mới dần được hoàn thiện theo hướng thực chất, chính xác hơn, theo đúng tình hình thực tế địa phương.

Năm 2019, toàn tỉnh có thêm 13 xã đạt chuẩn nông thôn mới, nâng tổng số xã đạt chuẩn nông thôn mới lên 70/182 xã (đạt 38,46%). Thành phố Pleiku đã được Thủ tướng Chính phủ công nhận hoàn thành nhiệm vụ xây dựng nông thôn mới năm 2018; Thị xã An Khê đã hoàn thiện hồ sơ đề nghị tỉnh thẩm tra kết quả hoàn thành nhiệm vụ xây dựng nông thôn mới năm 2019; Thị xã Ayun Pa có 4/4 xã đạt chuẩn nông thôn mới và đã đủ điều kiện hoàn thiện hồ sơ đề nghị xét công nhận thị xã hoàn thành nhiệm vụ xây dựng nông thôn mới năm 2019…


Giám đốc Sở Nội vụ tỉnh Gia Lai Huỳnh Văn Tâm phát biểu tại buổi làm việc

Phát biểu tại buổi làm việc, ông Huỳnh Văn Tâm, Giám đốc Sở Nội vụ tỉnh Gia Lai cho biết, Sở Nội vụ là một thành viên của Ban Chỉ đạo các Chương trình MTQG của tỉnh, được giao thực hiện tiêu chí thứ 18 của Bộ tiêu chí quốc gia về xã nông thôn mới giai đoạn 2016-2020. Là một tỉnh có dân số hơn 1 triệu người, nằm giải rác, phân bố rộng trên địa bàn tỉnh, do đó cán bộ, công chức gặp khó khăn trong việc triển khai các Chương trình.

Sở Nội vụ cũng đã ban hành nhiều văn bản trong việc hoàn thiện các điều kiện, tiêu chuẩn cán bộ, công chức nhằm thực hiện đúng các quy định của pháp luật; tuy nhiên, việc đảm bảo các điều kiện, tiêu chuẩn theo quy định còn gặp nhiều khó khăn.

Về tổ chức các Hợp tác xã, nhân sự quản lý còn thiếu thốn, về trình độ quản lý cũng hạn chế mặc dù tỉnh cũng đã quan tâm bố trí nhân sự phù hợp, lựa chọn nhân sự có liên quan đến các Hợp tác xã có chuỗi liên kết và xây dựng nông thôn mới nhằm thúc đẩy sự phát triển, đem lại hiệu quả cho các Hợp tác xã.

Về xây dựng nông thôn mới của tỉnh thời gian qua được đánh giá là khởi sắc, số xã đạt chuẩn nông thôn mới vượt kế hoạch; việc xây dựng nông thôn mới trong vùng đồng bào dân tộc thiểu số được quan tâm và thực hiện rất có hiệu quả, đặc biệt là ở huyện Phú Thiện.


Đại diện Văn phòng điều phối nông thôn mới tỉnh Gia Lai phát biểu tại buổi làm việc

Đại diện Văn phòng điều phối nông thôn mới của tỉnh Gia Lai cho biết, giai đoạn 2016-2020, Văn phòng điều phối đã tham mưu giúp lãnh đạo Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành nhiều văn bản hướng dẫn và thự hiện đạt nhiều kết quả khả quan. Trong đó, năm 2018, Thành phố Pleiku được công nhận hoàn thành nhiệm vụ xây dựng nông thôn mới; Thị xã An Khê cũng đã hoàn thành các hồ sơ để trình cấp có thẩm quyền công nhận hoàn thành nhiệm vụ xây dựng nông thôn mới.

Giai đoạn 2021-2025, đề nghị Trung ương có cơ chế, chính sách hỗ trợ nguồn lực cho vùng khó khăn, vùng có diện tích rộng để phát triển; có cơ chế giao cho các địa phương chủ động phân bổ nguồn lực cho các xã theo tình hình thực tế chứ không phân bổ theo hệ số để các địa phương có điều kiện phát triển đạt chuẩn nông thôn mới. Chỉ đạo kiện toàn Ban Chỉ đạo xây dựng nông thôn mới đảm bảo thống nhất từ Trung ương đến địa phương để các địa phương thực hiện thuận lợi, phát huy được thế mạnh của địa phương; đồng thời, đề nghị Trung ương sớm phê duyệt Chương trình MTQG xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2021-2025 và các văn bản hướng dẫn thực hiện.

Phát biểu tại buổi làm việc, đại diện một số sở, ngành và UBND cấp huyện cũng nêu bật các kết quả đạt được của sở, ngành và huyện; bên cạnh đó cũng đã đề xuất, kiến nghị giải pháp nhằm tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc trong việc thực hiện các Chương trình MTQG xây dựng nông thôn mới cho giai đoạn 2021-2025.

Đại diện Bộ Kế hoạch và Đầu tư phát biểu tại buổi làm việc

Tại buổi làm việc, thành viên Đoàn Kiểm tra đánh giá cao kết quả đạt được trong việc thực hiện các Chương trình MTQG xây dựng nông thôn mới của tỉnh Gia Lai. Đoàn Kiểm tra đề nghị Ban Chỉ đạo các Chương trình gia MTQG tỉnh Gia Lai cập nhật số liệu mới nhất về đơn vị hành chính cấp xã; số lượng thôn, bản, tổ dân phố sau khi có sự sắp xếp các đơn vị hành chính; số lượng các lớp đào tạo, bồi dưỡng, số lượt người tham gia theo Quyết định số 1956 của Thủ tướng Chính phủ. Làm rõ những khó khăn, vướng mắc trong việc bố trí cán bộ, công chức xã; tiêu chuẩn, điều kiện đối với cán bộ, công chức xã.

Đại diện Văn phòng Điều phối nông thôn mới Trung ương phát biểu tại buổi làm việc

Đề nghị tỉnh Gia Lai báo cáo bổ sung việc triển khai xây dựng mục tiêu mỗi xã một sản phẩm; kết quả các sản phẩm được tiêu thụ trên thị trường; xây dựng các sản phẩm mang bản sắc dân tộc độc đáo, đáp ứng nhu cầu thị trường…


Phó Vụ trưởng Vụ Tổng hợp - Bộ Nội vụ Võ Thị Tuyết Thu phát biểu tại buổi làm việc

Kết luận buổi làm việc, bà Võ Thị Tuyết Thu đề nghị Ban Chỉ đạo xây dựng nông thôn mới của tỉnh Gia Lai rà soát lại các cơ chế, chính sách để thực hiện Chương trình một cách hiệu quả; có các cơ chế, chính sách thích hợp và đủ mạnh để huy động nguồn lực, thu hút doanh nghiệp đào tạo nhân lực đầu tư vào địa bàn nông thôn; phát triển sản xuất, kinh doanh trong nông nghiệp, công nghiệp, dịch vụ; tăng cường các giải pháp để đảm bảo hỗ trợ các xã nghèo, xã khó khăn; quan tâm các tiêu chí giảm nghèo, nâng cao thu nhập, bảo vệ môi trường và an toàn vệ sinh thực phẩm.

Xây dựng các giải pháp mang tính chiến lược và ngắn hạn đối với xây dựng nông thôn mới và giảm nghèo với mục đích cuối cùng là nâng cao chất lượng cuộc sống, thu nhập của người dân nông thôn.

Chỉ đạo thực hiện chuyển đổi cơ cấu kinh tế nông thôn gắn với xây dựng nông thôn mới một cách hợp lý, phù hợp với tình hình thực tiễn. Nâng cao hiệu quả hoạt động của Ban Chỉ đạo các Chương trình MTQG, nâng cao năng lực bộ máy giúp việc Ban Chỉ đạo cấp tỉnh, cấp huyện; bố trí công chức có chuyên môn, nghiệp vụ, tâm huyết để đáp ứng yêu cầu công việc nhưng đảm bảo nguyên tắc không làm tăng biên chế…

Thanh Tuấn