Kiểm tra, khảo sát việc thực hiện chính sách đối với thanh niên tại tỉnh Thanh HóaTải file đính kèm

20:36 09/08/2022 | Lượt xem : 1474

Ngày 09/8, Đoàn công tác của Bộ Nội vụ do ông Hoàng Quốc Long, Vụ trưởng Vụ Công tác thanh niên làm Trưởng đoàn đã làm việc với tỉnh Thanh Hóa để kiểm tra, khảo sát việc thực hiện chính sách đối với thanh niên trên địa bàn tỉnh.
Tham dự Đoàn công tác có đại diện Vụ Công chức – Viên chức, Vụ Chính quyền địa phương, Vụ Tổ chức – Biên chế, Trung tâm Thông tin và Tạp chí Tổ chức nhà nước.

Đón tiếp và làm việc với Đoàn công tác có ông Bùi Huy Hùng, Phó Giám đốc Sở Nội vụ, đại diện lãnh đạo các cơ quan:  Sở Lao động, Thương binh và Xã hội, Ban Tổ chức Tỉnh ủy, Ban Thường vụ Tỉnh đoàn, Tổng đội Thanh niên xung phong, Phòng Nội vụ một số huyện, thành phố thuộc tỉnh Thanh Hóa.

Ông Hoàng Quốc Long phát biểu tại buổi làm việc

Phát biểu tại buổi làm việc, ông Hoàng Quốc Long, Vụ trưởng Vụ Công tác thanh niên cho biết, buổi làm việc nhằm kiểm tra, khảo sát công tác tuyển dụng, chính sách sau tuyển dụng, đánh giá, xếp loại đối với công chức, viên chức được tuyển dụng theo Nghị định số 140/2017/NĐ-CP của Chính phủ; việc bố trí, tuyển dụng đội viên Đề án 500 trí thức trẻ và việc thực hiện chính sách đối với thanh niên xung phong.

Báo cáo tại buổi làm việc, ông Lê Tiến Hải, Trưởng phòng Xây dựng chính quyền và Công tác thanh niên cho biết, về công tác tuyển dụng; chính sách sau tuyển dụng, đánh giá, xếp loại đối với công chức, viên chức được tuyển dụng theo chính sách thu hút quy định tại Nghị định số 140/2017/NĐ-CP ngày 05/12/2017 của Chính phủ, đến thời điểm hiện tại các cơ quan, đơn vị trên địa bàn tỉnh đã phát hiện được 15 sinh viên (Trong đó có 13 sinh viên tốt nghiệp xuất sắc, 02 cán bộ khoa học trẻ) tốt nghiệp xuất sắc, đáp ứng điều kiện, tiêu chuẩn theo Nghị định số 140/2017/NĐ-CP của Chính phủ. Qua phát hiện, đã tổ chức tuyển dụng được 02 sinh viên là cán bộ khoa học trẻ vào làm việc tại Sở khoa học và Công nghệ và Sở Công Thương của tỉnh. 

Ông Lê Tiến Hải báo cáo tại buổi làm việc

Hiện nay các đơn vị sử dụng công chức là đối tượng cán bộ khoa học trẻ đều bố trí dùng với vị trí việc làm tuyển dụng thực hiện chế độ tập sự, chính sách tiền lương (hưởng 100% mức lương và phụ cấp tăng thêm) theo quy định: được tạo điều kiện làm việc để phát huy được hết năng lực, sở trưởng công tác. 

Từ khi được tuyển dụng đến nay, 02 đối tượng được thu hút, tuyển dụng đã hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao, được đánh giá có triển vọng trong công tác.

Việc bố trí, tuyển dụng Đội viên Đề án 500 tri thức trẻ theo Nghị quyết số 136/NQ-CP của Chính phủ, ông Lê Tiến Hải cho biết, ngay sau khi Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Đề án thí điểm tuyển chọn tri thức trẻ tỉnh nguyện về các xã tham gia phát triển nông thôn, miền núi giai đoạn 2013-2020, tỉnh Thanh Hóa đã tiến hành các bước quy trình, thủ tục để tổ chức thực hiện, kết quả đã tuyển dụng được 15 đội viên về công tác tại 15 xã thuộc 13 huyện, thành phố trong phạm vị Đề án, đồng thời tiến hành phân công giao nhiệm vụ cho 15 Đội viên. 

Sau khi Nghị quyết số 136/NQ-CP của Chính phủ có hiệu lực từ 01/11/2021, tỉnh Thanh Hóa đã bố trí 01/10 Đội viên làm công chức xã; còn 09 đội viên đang chờ bố trí, sắp xếp, trong đó: 07 đội viên chưa bố trí, sắp xếp được; 02 đội viên đang thực hiện các bước quy trình tuyển dụng viên chức.

Về kết quả triển khai thực hiện Nghị định số 12/2011/NĐ-CP ngày 30/01/2011 về tổ chức và chính sách đối với thanh niên xung phong; Nghị định số 17/2021/NĐ-CP ngày 09/3/2021 của Chính phủ về chính sách đối với thành niên xung phong, thanh niên tình nguyện, Bộ Nội vụ ban hành Thông tư số 11/2011/TT-BNV ngày 26/9/2011 hướng dẫn thi hành một số điều của Nghị định số 12/2011/NĐ-CP ngày 30/01/2011 của Chính phủ; Sở Nội vụ và Tỉnh đoàn Thanh Hóa đã tham mưu cho UBND tỉnh triển khai đầy đủ, nghiêm túc các nội dung quy định về tổ chức và chính sách đối với thanh niên xung phong đã được Chính phủ quy định.

Về đánh giá thực trạng thanh niên xung phong khắc phục hậu quả chiến tranh, xây dựng và phát triển kinh tế sau năm 1975 trên địa bàn tỉnh,  ngay sau khi Bộ Nội vụ có văn bản đề xuất các địa phương rà soát, xác minh và tổng hợp danh sách số liệu thanh niên xung phong khác phục hậu quả chiến tranh, xây dựng kinh tế giai đoạn sau năm 1975; UBND tỉnh Thanh Hóa đã ban hành Công văn số 5743/UBND-THKH ngày 04/5/2021 giao Sở Nội vụ chủ trì, phối hợp với các đơn vị có liên quan tổ chức thực hiện; đến ngày 20/7/2021, 27 huyện, thị xã, thành phố, Hội cựu thanh niên xung phong tỉnh, Tỉnh Đoàn Thanh Hóa đã có báo cáo kết quả thực hiện.

Trên cơ sở tổng hợp kết quả rà soát, toàn tỉnh có 22 đơn vị thanh niên xung phong, thanh niên tình nguyên khắc phục hậu quả chiến tranh xây dựng kinh tế giai đoạn sau năm 1975 với 14.783 người tham gia, trong đó nam là 5.913 người chiếm 40%, nữ là 8.870 chiếm 60%...

Ông Dương Văn Huệ, Phó Giám đốc Sở Lao động, Thương binh và Xã hội tỉnh Thanh Hóa phát biểu tại buổi làm việc

Tại buổi làm việc, đại diện lãnh đạo Sở Lao động, Thương binh và Xã hội, Ban Tổ chức Tỉnh ủy, Ban Thường vụ Tỉnh đoàn và lãnh đạo Phòng Nội vụ các huyện, thành phố thuộc tỉnh Thanh Hóa đã báo cáo, chia sẻ số liệu cụ thể về việc thực hiện chính sách thu hút theo Nghị định số 140/2017/NĐ-CP, việc bố trí, tuyển dụng Đội viên Đề án 500 tri thức trẻ theo Nghị quyết số 136/NQ-CP và việc giải quyết hưởng trợ cấp đối với số thanh niên xung phong trên địa bàn tỉnh nói chung và các huyện, thành phố nói riêng.

Tuy nhiên, việc sắp xếp, tuyển dụng đội viên Đề án 500 còn gặp khó khăn vì dư thừa số công chức do sắp xếp các đơn vị hành chính cấp xã trên địa bàn và thực hiện chính sách tinh giản biên chế theo quy định hiện hành.

Đại diện Hội thanh niên xung phong tỉnh Thanh Hóa phát biểu tại buổi làm việc

Bên cạnh đó, số lượng thanh niên xung phong đông nhưng việc tham gia sinh hoạt không đồng đều và không phải toàn bộ vì có nhiều lý do. Việc xác nhận danh hiệu liệt sỹ, mất giấy tờ chứng minh của thanh niên xung phong cũng gây khó khăn trong công tác thống kê, thực hiện chính sách với các đối tượng này.

Đại diện Ban Thường vụ Tỉnh đoàn Thanh Hóa phát biểu tại buổi làm việc

Đại diện các đơn vị cũng kiến nghị cấp có thẩm quyền giải quyết dứt điểm chính sách đối với thanh niên xung phong đã được rà soát, xác minh để họ được hưởng chế độ theo quy định. Đồng thời, cho rằng, chế độ hưởng của thanh niên xung phong hiện nay quá thấp, không bằng chuẩn nghèo nên đề nghị chế độ hưởng tương đương chuẩn nghèo do nhiều người không có nơi nương tựa.

Về thực hiện Đề án 500, đối với các đội viên tham gia cần có chính sách tuyển dụng để họ yên tâm công tác, vì đây là đội ngũ có trình độ, có nhiệt huyết và mong muốn được cống hiến.

Trao đổi với các kiến nghị của tỉnh Thanh Hóa, đại diện các đơn vị của Bộ Nội vụ cho rằng, tỉnh đề xuất giảm tiêu chuẩn tại Nghị định số 140 để thu hút dễ dàng hơn, tuy nhiên, trong bối cảnh tinh giản biên chế và thu hút nhân tài thì việc giảm tiêu chuẩn là vấn đề bất cập. Nếu tập trung vào đối tượng này sẽ mâu thuẫn với các đối tượng khác, do đó, có thể tỉnh có chế độ chính sách riêng để thu hút và giữ chân đối tượng này.

Về đội viên Đề án 500, còn 07 trường hợp chưa được sắp xếp, tỉnh cần có giải pháp để tuyển dụng nốt 07 trường hợp này.

Ông Huỳnh Tuấn Nam, Chuyên viên cao cấp Vụ Tiền lương phát biểu tại buổi làm việc

Cũng liên quan đến Nghị định số 140, tỉnh kiến nghị ban hành danh sách các trường đại học uy tín ở nước ngoài áp dụng đối với sinh viên sau khi tốt nghiệp loại xuất sắc, Đoàn công tác cho rằng, ngay khi xây dựng nghị định, Bộ Nội vụ và các bộ, ngành đã tính đến, tuy nhiên rất khó khăn trong thực hiện. Do đó, các đối tượng nếu tuyển dụng theo Nghị định số 140 sẽ được Cục Khảo thí, Bộ Giáo dục và Đào tạo xem xét hồ sơ, xác định tính chính xác về uy tín, chất lượng của trường sinh viên theo học.

Về khó khăn trong việc phát hiện, thu hút và giữ chân sau khi tuyển dụng theo Nghị định số 140, Đoàn công tác cho rằng, theo quy định hiện nay thì việc phát hiện để thu hút nhân tài là trách nhiệm của người đứng đầu. Hiện nay, Bộ Nội vụ đang xây dựng Đề án chiến lược quốc gia thu hút, trọng dụng nhân tài để định hướng cho các bộ, ngành, địa phương thu hút được nguồn nhân lực chất lượng cao trong thời gian tới…

Ông Bùi Huy Hùng phát biểu tại buổi làm việc

Phát biểu tại buổi làm việc, ông Bùi Huy Hùng, Phó Giám đốc Sở Nội vụ khẳng định sẽ tiếp thu các ý kiến của Đoàn công tác, các vấn đề thuộc thẩm quyền của Sở Nội vụ, Sở Nội vụ sẽ tham mưu giúp UBND tỉnh xem xét, giải quyết các vấn đề Đoàn công tác đã trao đổi.

Ông Bùi Huy Hùng cho rằng, tại tỉnh hiện nay đang dôi dư khoảng hơn 1.000 công chức do sắp xếp các đơn vị hành chính cấp huyện, cấp xã. Cùng với đó là việc phải sắp xếp, tinh gọn bộ máy, tinh giản biên chế nên việc tuyển dụng từ vài năm trở lại đây chưa được thực hiện. 

Đối với Đề án 500 vẫn còn 07 trường hợp chưa tuyển dụng được do việc dôi dư công chức, Sở Nội vụ sẽ phối hợp với các huyện, thành phố xem xét, giải quyết trong thời gian tới.

Về mô hình Tổng đội thanh niên xung phong, ông Bùi Huy Hùng cho biết sẽ phối hợp với các sở, ngành thảo luận, xem xét tính phù hợp của mô hình này trong thời gian tới.

Quang cảnh buổi làm việc

Kết luận buổi làm việc, ông Hoàng Quốc Long, Vụ trưởng Vụ Công tác thanh niên đánh giá cao công tác lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành của lãnh đạo tỉnh, lãnh đạo Sở Nội vụ trong việc thực hiện chính sách đối với thanh niên trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa.

Về thực hiện Nghị định số 140, tỉnh đã phát hiện được 15 sinh viên nhưng mới tuyển dụng được 02 sinh viên là cán bộ khoa học trẻ vào làm việc Sở Khoa học và Công nghệ và Sở Công Thương, đây là kết quả còn hạn chế, do đó, đề nghị tỉnh cần tuyên truyền mạnh mẽ chính sách theo Nghị định số 140 để thu hút và tuyển dụng nguồn nhân lực chất lượng cao vào cơ quan nhà nước.

Về thực hiện Nghị quyết số 136/NQ-CP của Chính phủ, đã giao thẩm quyền cho UBND tỉnh tuyển dụng đội viên vào làm cán bộ, công chức, do đó tỉnh cần có phương án tuyển dụng hết số đội viên này đến năm 2025. Đây là chủ trương đào tạo cán bộ, công chức cho tương lai, là thế hệ cán bộ, công chức mới, có trí tuệ, có nhiệt huyết cống hiến, cần được các cấp, các ngành quan tâm.

Về chế độ thanh niên xung phong, đề nghị tỉnh tập trung giải quyết dứt điểm theo thẩm quyền. Cùng với đó, tổng hợp số liệu, phân loại, có kiến nghị, đề xuất cụ thể, báo cáo cấp có thẩm quyền xem xét, giải quyết.

Về mô hình Tổng đội thanh niên xung phong cần nghiên cứu, xem xét tính phù hợp trong thời điểm hiện nay có thể chuyển đổi mô hình khác phù hợp và giải quyết các vấn đề tồn tại về công tác cán bộ, vì mô hình này chỉ mang tính thời điểm và đối tượng được quy định cụ thể theo độ tuổi thanh niên. 

Thanh Tuấn