Kiểm tra công tác chuẩn bị bầu cử tại tỉnh Lạng Sơn

11:15 14/05/2021 | Lượt xem : 1548

Ngày 13/5, Đoàn kiểm tra công tác bầu cử của Bộ Nội vụ do Thứ trưởng Trần Anh Tuấn làm Trưởng đoàn đã có buổi làm việc và kiểm tra công tác chuẩn bị bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026 tại tỉnh Lạng Sơn.

Thứ trưởng Trần Anh Tuấn phát biểu tại buổi kiểm tra

Tham gia Đoàn kiểm tra có đại diện Văn phòng Hội đồng bầu cử quốc gia, Bộ Y tế, Bộ Công an, Văn phòng Chính phủ; đại diện lãnh đạo một số đơn vị thuộc Bộ Nội vụ.

Đón tiếp và làm việc với Đoàn kiểm tra có Chủ tịch Ủy ban bầu cử tỉnh, Chủ tịch UBND tỉnh Lạng Sơn Hồ Tiến Thiệu; lãnh đạo Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh; lãnh đạo các sở, ngành có liên quan. 

Chủ tịch UBND tỉnh Lạng Sơn Hồ Tiến Thiệu báo cáo tại buổi kiểm tra

Báo cáo tại buổi kiểm tra, Chủ tịch UBND tỉnh Lạng Sơn Hồ Tiến Thiệu cho biết, Tỉnh ủy, HĐND, UBND, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Lạng Sơn và Ủy ban bầu cử các cấp đã nghiêm túc quán triệt, triển khai thực hiện các văn bản của Trung ương về công tác bầu cử. Đồng thời, Tỉnh ủy, UBND tỉnh cũng đã ban hành các văn bản triển khai công tác bầu cử trên địa bàn tỉnh, đảm bảo công tác chuẩn bị bầu cử diễn ra đúng quy định, dân chủ, bình đẳng, an toàn và ngày bầu cử thực sự là ngày hội của toàn dân.

Công tác tổ chức các hội nghị hiệp thương lần 1, lần 2, lần 3 được diễn ra đúng quy định, đảm bảo thời gian. Sau hội nghị hiệp thương lần thứ 3, tỉnh đã nhất trí biểu quyết, lựa chọn, lập danh sách 08 người đủ tiêu chuẩn ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XV; 93 người đủ điều kiện ứng cử đại biểu HĐND tỉnh; 596 người đủ điều kiện ứng cử HĐND cấp huyện và 6.656 người đủ điều kiện ứng cử HĐND cấp xã. Đến nay, toàn tỉnh không có người tự ứng cử đại biểu Quốc hội và đại biểu HĐND các cấp.

Công tác thông tin, tuyên truyền được đẩy mạnh thông qua các phương tiện thông tin đại chúng, các trang thông tin điện tử, phát trên hệ thống truyền thanh cơ sở và tuyên truyền lưu động, trực quan…  đã tạo không khí vui tươi phấn khởi trong toàn xã hội.

Công tác đảm bảo an ninh trật tự, an toàn trong công tác bầu cử đã được Công an tỉnh, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh, Bộ Chỉ huy Bộ đội biên phòng tỉnh phối hợp xây dựng các phương án, đến nay chưa có phát sinh phức tạp. công tác tiếp nhận, giải quyết, trả lời đơn thư khiếu nại liên quan đến người ứng cử được thực hiện kịp thời, đúng quy định…

Vụ trưởng Vụ Chính quyền địa phương Phan Văn Hùng phát biểu tại buổi kiểm tra

Phát biểu tại buổi kiểm tra, thành viên Đoàn kiểm tra đánh giá cao công tác chuẩn bị bầu cử của tỉnh Lạng Sơn, đã đảm bảo yêu cầu về tiến độ, chất lượng và xử lý kịp thời các vấn đề phát sinh. Đặc biệt, tỉnh Lạng Sơn đã bám sát chỉ đạo của Bộ Công an về đảm bảo an ninh trật tự, an toàn bầu cử, đến nay chưa có điểm nóng về an ninh trật tự.

Đoàn kiểm tra đề nghị tỉnh Lạng Sơn lưu ý thực hiện nghiêm các văn bản của Trung ương, của Hội đồng bầu cử quốc gia, Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, Bộ Nội vụ và các bộ, ngành có liên quan. Đẩy mạnh hơn nữa công tác thông tin, tuyên truyền để cử tri nắm bắt được tiểu sử các ứng viên đại biểu Quốc hội và đại biểu HĐND các cấp, giúp các cử tri sáng suốt lựa chọn được người có đức, có tài, xứng đáng đại diện cho ý chí, nguyện vọng của Nhân dân.

Đại diện Bộ Y tế phát biểu tại buổi kiểm tra

Bên cạnh đó, đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin trong các khâu chuẩn bị bầu cử, đảm bảo công tác thông tin nhanh chóng, chính xác, kịp thời xử lý tốt các vấn đề phát sinh. Xây dựng phương án phòng, chống dịch COVID-19 phù hợp, tổ chức diễn tập phương án và quay video để gửi tới các Ủy ban bầu cử các cấp, Tổ phụ trách bầu cử ở các địa phương để các địa phương nắm được và xử lý kịp thời nếu có phát sinh. Đảm bảo khoảng cách khi cử tri đi bầu cử, thực hiện nghiêm nguyên tắc 5K của Bộ Y tế.


Chánh Văn phòng Bộ Vũ Đăng Minh phát biểu tại buổi kiểm tra

Đồng thời, rà soát, cập nhật số lượng cử tri hàng ngày để bố trí số lượng bàn ghi phiếu cho phù hợp; chuẩn bị kỹ kịch bản ứng phó với người nhiễm hoặc nghi nhiễm dịch COVID-19, kể cả đối với cử tri và thành viên Tổ bầu cử. Xây dựng các phương án phòng, chống thiên tai, đảm bảo công tác bầu cử diễn ra thành công.

Quang cảnh buổi kiểm tra

Kết luận buổi kiểm tra, Thứ trưởng Trần Anh Tuấn đánh giá cao công tác lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành, công tác tuyên tuyền, chuẩn bị cơ sở vật chất, công tác tổ chức các hội nghị hiệp thương, tiếp xúc cử tri để vận động bầu cử, đặc biệt là công tác an ninh trật tự, công tác phòng, chống dịch COVID-19 của tỉnh Lạng Sơn.

Từ nay đến ngày bầu cử 23/5, Thứ trưởng Trần Anh Tuấn đề nghị lãnh đạo tỉnh Lạng Sơn tiếp tục chỉ đạo việc rà soát và giải quyết các vấn đề còn thiếu, các vấn đề phát sinh; chủ động xây dựng các phương án phòng, chống dịch COVID-19 theo hướng dẫn của Trung ương. Tiếp tục tuyên truyền, vận động để cử tri tham gia đầy đủ và trách nhiệm, thực hiện quyền bầu cử của mình để ngày bầu cử thực sự là ngày hội của toàn dân.

Sau ngày bầu cử, lãnh đạo tỉnh tiếp tục chỉ đạo công tác kiểm phiếu, lập danh sách và công bố người trúng cử đảm bảo đúng quy định./.

* Cùng ngày, Đoàn kiểm tra đã đi kiểm tra thực tế tại một số điểm bỏ phiếu tại huyện Hữu Lũng và huyện Tràng Định.

Một số hình ảnh tại buổi kiểm tra thực tế:Thanh Tuấn