Kiểm tra Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới tại tỉnh Kon Tum

14:40 09/11/2017 | Lượt xem : 1067

  • Xem với cỡ chữ T T
  • Inverts
  • Lượt xem : 1067
Sáng ngày 09/11, Đoàn công tác của Bộ Nội vụ do bà Võ Thị Tuyết Thu - Phó Vụ trưởng Vụ Tổng hợp làm Trưởng đoàn đã có buổi làm việc và kiểm tra công tác kiện toàn Ban chỉ đạo, Bộ phận giúp việc Ban Chỉ đạo các cấp; công tác triển khai phong trào thi đua “Cả nước chung sức xây dựng nông thôn mới” giai đoạn 2016 – 2020 tại tỉnh Kon Tum.
Tham gia Đoàn công tác có đại diện một số đơn vị thuộc và trực thuộc Bộ Nội vụ.
Bà Võ Thị Tuyết Thu, Phó Vụ trưởng Vụ Tổng hợp, Bộ Nội vụ, Trưởng Đoàn công tác phát biểu tại buổi làm việc

Đón tiếp và làm việc với Đoàn công tác có ông A Cường, Giám đốc Sở Nội vụ; đại diện lãnh đạo các Sở, ngành: Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Tài chính, Kế hoạch và Đầu tư, Văn phòng UBND tỉnh, Ban Thi đua – Khen thưởng, Văn phòng Điều phối Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới tỉnh Kon Tum.

Ông A Cường, Giám đốc Sở Nội vụ tỉnh Kon Tum phát biểu tại buổi làm việc

Báo cáo tình hình triển khai thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia (MTQG) xây dựng nông thôn mới (NTM) của tỉnh, ông Hoàng Ngọc Trường, Trưởng phòng Tổ chức bộ máy, Sở Nội vụ tỉnh Kon Tum cho biết, UBND tỉnh đã thành lập Ban Chỉ đạo Chương trình MTQG xây dựng NTM từ tỉnh đến cấp xã, riêng cấp thôn thành lập Ban phát triển thôn. Ban Chỉ đạo các cấp làm việc theo chế độ kiêm nhiệm. 

Ông Hoàng Ngọc Trường, Trưởng phòng Tổ chức bộ máy, Sở Nội vụ tỉnh Kon Tum báo cáo tại buổi làm việc

Ban Chỉ đạo cấp tỉnh do Chủ tịch UBND tỉnh làm Trưởng ban, các Phó Trưởng ban là các Phó Chủ tịch UBND tỉnh phụ trách lĩnh vực nông nghiệp và khoa giáo, văn xã. Các thành viên Ban Chỉ đạo là thủ trưởng các sở, ngành, Chủ tịch UBND các huyện, thành phố. Sở Kế hoạch và Đầu tư là cơ quan thường trực Ban Chỉ đạo; Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn là cơ quan thường trực Chương trình MTQG xây dựng NTM. Giúp việc cho Ban Chỉ đạo thực hiện Chương trình MTQG xây dựng NTM là Văn phòng điều phối Chương trình MTQG xây dựng NTM của tỉnh. 
Cơ cấu tổ chức của Văn phòng điều phối Chương trình MTQG xây dựng NTM của tỉnh gồm 01 Chánh Văn phòng (kiêm nhiệm); 02 Phó Chánh Văn phòng (01 kiêm nhiệm, 01 chuyên trách); 03 công chức chuyên trách và 05 công chức kiêm nhiệm.

Đối với cấp huyện, trên cơ sở kiện toàn Ban Chỉ đạo cấp tỉnh, các huyện, thành phố tổ chức kiện toàn lại Ban Chỉ đạo cấp huyện theo quy định. Kết quả đến nay 10/10 huyện, thành phố đã kiện toàn và thành lập Ban chỉ đạo các Chương trình MTQG giai đoạn 2016 - 2020 theo quy định; giúp việc cho Ban Chỉ đạo thực hiện Chương trình MTQG xây dựng NTM là Văn phòng Điều phối NTM cấp huyện.
Văn phòng Điều phối NTM cấp huyện đặt tại Phòng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn huyện (hoặc Phòng Kinh tế thành phố) do một Phó Chủ tịch UBND huyện làm Chánh Văn phòng, Phó Chánh Văn phòng là Trưởng phòng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn huyện (hoặc Phòng Kinh tế thành phố); biên chế Văn phòng Điều phối NTM các huyện, thành phố được bố trí từ 01 đến 02 người làm công tác kiêm nhiệm.

Tỉnh Kon Tum quy định đối với cấp xã thành lập Ban Chỉ đạo Chương trình MTQG xây dựng NTM xã do Bí thư Đảng ủy xã làm Trưởng ban; trường hợp thành lập Ban Quản lý xây dựng NTM sẽ do Chủ tịch UBND xã làm Trưởng ban. Mỗi xã bố trí 01 người là công chức thuộc lĩnh vực nông nghiệp, thống kê, xây dựng phụ trách theo dõi, tổng hợp, thực hiện Chương trình; chỉ có 01/86 xã bố trí cán bộ chuyên trách nhưng theo hình thức hợp đồng.

Thực hiện phong trào thi đua “Cả nước chung sức xây dựng nông thôn mới" giai đoạn 2016-2020, UBND tỉnh Kon Tum đã ban hành kế hoạch tổ chức thực hiện phong trào thi đua “Kon Tum chung sức xây dựng nông thôn mới” giai đoạn 2016-2020, đã mang lại nhiều kết quả to lớn, góp phần quan trọng vào kết quả xây dựng NTM của tỉnh. Các ngành, các địa phương đã cụ thể hóa thành những phong trào phù hợp với thực tế cơ sở nhằm vận động nhân dân tích cực tham gia như: Phong trào 5 không 3 sạch; Phong trào vệ sinh môi trường; Phong trào ra quân đầu năm làm đường giao thông nông thôn... Thông qua thực hiện phong trào, đã tạo được sự đồng thuận của nhân dân trong xây dựng NTM và tích cực tham gia, nhân dân đã nhận thức được mình là chủ thể trong xây dựng NTM và tích cực hiến đất, đóng góp công lao động và tiền mặt để xây dựng NTM như làm đường giao thông, kênh thủy lợi và các công trình phúc lợi xã hội; ….

Tính đến tháng 8/2017, toàn tỉnh đã có 13/86 xã đạt chuẩn xã nông thôn mới, 02 xã đạt từ 15 đến 18 tiêu chí, 26 xã đạt từ 10-14 tiêu chí, 41 xã đạt từ 5-9 tiêu chí, 04 xã đạt dưới 5 tiêu chí; số tiêu chí đạt chuẩn bình quân toàn tỉnh là 10,35 tiêu chí/xã; công tác lập quy hoạch đến nay đã có 100% số xã hoàn thành Đồ án quy hoạch và Đề án xây dựng NTM. Hệ thống chính trị tiếp tục được củng cố, chất lượng hoạt động được nâng lên; quyền và vai trò làm chủ của người dân dược đề cao; vai trò lãnh đạo của cấp ủy Đảng ở nông thôn được tăng cường; an ninh trật tự ở nông thôn được giữ vững, an sinh xã hội ngày càng đảm bảo; các điều kiện về giáo dục, y tế, văn hóa và môi trường đã được quan tâm và ngày càng hoàn thiện….

Toàn cảnh buổi làm việc

Báo cáo cũng chỉ ra những khó khăn, vướng mắc, những hạn chế còn tồn tại, nguyên nhân của những hạn chế, đồng thời đưa ra những kiến nghị, đề xuất nhằm khắc phục những hạn chế trong thời gian tới.

Phát biểu kết luận buổi làm việc, bà Võ Thị Tuyết Thu đánh giá công tác triển khai thực hiện các văn bản theo chỉ đạo của Chính phủ đầy đủ, đúng quy định, mặc dù kết quả chưa được như mong muốn nhưng đã thể hiện được sự nỗ lực, cố gắng của cả hệ thống chính trị của tỉnh. 

Công tác tổng hợp số liệu báo cáo được làm tốt, phản ánh được đầy đủ, cung cấp thông tin tương đối toàn diện về các mặt công tác tỉnh đã triển khai thực hiện. Công tác tổ chức, biên chế của Văn phòng điều phối các cấp đề nghị tỉnh không bố trí cán bộ hợp đồng; cần phát huy tinh thần, trách nhiệm của công chức làm việc tại Văn phòng điều phối đảm bảo thực hiện đạt được mục tiêu đề ra. 

Các thông tin mà các đại biểu phản ánh, chia sẻ, những kiến nghị, đề xuất của tỉnh Kon Tum sẽ được Bộ Nội vụ tiếp thu, tổng hợp, báo cáo cấp có thẩm quyền xem xét, quyết định.

Bên cạnh đó, bà Võ Thị Tuyết Thu đề nghị, đối với các xã đã đạt chuẩn NTM cần phải được duy trì và nâng cao; tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền, nhân rộng điển hình các phong trào, các tổ chức, cá nhân có thành tích tiêu biểu trong xây dựng nông thôn mới, từ đó tiếp tục đẩy mạnh Phong trào thi đua "Cả nước chung sức xây dựng nông thôn mới" giai đoạn 2016-2020 tại địa phương.

Trước đó, chiều ngày 08/11, Đoàn công tác đã có buổi làm việc tại UBND xã và kiểm tra thực tế mô hình Hợp xã nông nghiệp Sáu Nhung trồng và sản xuất cà phê sạch; mô hình làm đường giao thông nông thôn tại xã Hà Mòn, huyện Đăk Hà.
Một số hình ảnh Đoàn công tác làm việc và kiểm tra thực tế tại xã Hà Mòn:
Tin, ảnh: Thanh Tuấn

  • banner-right-02
  • banner-right-03
  • banner-right-04
  • banner-right-03

Chỉ số cải cách hành chính

Số liệu thống kê

  • banner-05

Thống kê truy cập

Lượt truy cập : 26.368.623

Khách Online : 336