Khai mạc Lớp tập huấn kỹ năng, nghiệp vụ kiểm soát thủ tục hành chính của Bộ Nội vụ

16:35 17/11/2020 | Lượt xem : 826

Ngày 17/11, tại trụ sở Bộ, Bộ Nội vụ tổ chức khai mạc Hội nghị tập huấn kỹ năng, nghiệp vụ kiểm soát thủ tục hành chính dành cho lãnh đạo, công chức, viên chức làm công tác kiểm soát, giải quyết thủ tục hành chính tại các Vụ, Văn phòng Bộ, Thanh tra Bộ, Ban Thi đua - Khen thưởng Trung ương, Ban Tôn giáo Chính phủ, Cục Văn thư và Lưu trữ nhà nước.

Ủy viên Ban chấp hành Trung ương Đảng, Thứ trưởng Bộ Nội vụ Phạm Thị Thanh Trà dự và phát biểu chỉ đạo tại Lễ khai mạc.
Thứ trưởng Bộ Nội vụ Phạm Thị Thanh Trà phát biểu khai mạc Hội nghịTham dự Lễ khai mạc có Chánh Văn phòng Bộ Nội vụ Vũ Đăng Minh, Vụ trưởng Vụ Cải cách hành chính Phạm Minh Hùng, Vụ trưởng Vụ Tổ chức cán bộ Nguyễn Hữu Tuấn; Báo cáo viên đến từ Cục Kiểm soát thủ tục hành chính, Văn phòng Chính phủ, cùng lãnh đạo, công chức, viên chức các đơn vị thuộc và trực thuộc Bộ Nội vụ làm công tác kiểm soát thủ tục hành chính.

Phát biểu khai mạc hội nghị, Thứ trưởng Bộ Nội vụ Phạm Thị Thanh Trà nhấn mạnh, việc tổ chức tập huấn kỹ năng, nghiệp vụ kiểm soát thủ tục hành chính nhằm mục đích cung cấp, cập nhật thông tin mới, đồng thời quán triệt, nâng cao nhận thức, nâng cao kỹ năng, nghiệp vụ, kiến thức cho lãnh đạo, công chức, viên chức làm công tác kiểm soát thủ tục hành chính, qua đó tương tác tốt hơn trong quá trình thực hiện nhiệm vụ kiểm soát thủ tục hành chính được giao, mạnh dạn tham mưu cắt giảm các thủ tục rườm rà, bất cập trong hệ thống ngành Nội vụ. Trong công tác cải cách hành chính nói chung, cải cách thủ tục hành chính nói riêng, Bộ Nội vụ phải là cơ quan gương mẫu đi đầu, góp phần tái cấu trúc hệ thống thủ tục hành chính một cách nhanh, gọn, kịp thời đáp ứng yêu cầu tương tác với Chính phủ, các bộ, ngành và chính quyền địa phương các cấp, xây dựng Chính phủ liêm chính, vì dân, do dân, đảm bảo gắn việc xây dựng Chính phủ số với xã hội số, kinh tế số, để phát huy dân chủ xã hội, dân chủ nhân dân, thực hiện tốt việc công khai, công bằng, minh bạch trong hoạt động của chính quyền các cấp, từ cấp Trung ương đến cấp địa phương. Từ đó cho thấy Chính phủ đang gần hơn, chính quyền đang gần hơn và Bộ Nội vụ đang gần hơn với tổ chức, với doanh nghiệp, với người dân.

Các đại biểu dự lễ khai mạc Hội nghị.

Thứ trưởng Bộ Nội vụ Phạm Thị Thanh Trà đề nghị, qua tham dự tập huấn, các lãnh đạo, công chức viên chức cần nắm bắt kỹ lưỡng những kiến thức, kỹ năng cơ bản, cốt lõi để kiểm soát thủ tục hành chính, tiếp tục chủ động nghiên cứu, tham mưu, đề xuất cắt giảm các thủ tục hành chính có liên quan, để kết nối một cách hiệu quả nhất, góp phần xây dựng Chính phủ điện tử một cách thành công, hiệu quả.


Học viên tập huấn nghiệp vụ, kỹ năng.

Trong chương trình tập huấn, các Báo cáo viên của Cục Kiểm soát thủ tục hành chính, Văn phòng Chính phủ giới thiệu, cập nhật các thông tin liên quan về Tổng quan của kiểm soát, cải cách thủ tục hành chính; nội dung Nghị định 45/2020/NĐ-CP ngày 08/4/2020 của Chính phủ quy định về thực hiện thủ tục hành chính trên môi trường điện tử; Tái cấu trúc thủ tục hành chính, quy trình nghiệp vụ giải quyết thủ tục hành chính kết nối Cổng Dịch vụ công Quốc gia.

Thuận Nghiên